Spesialister innen AI

AI-rådgivning.

Nyttig for både næringsliv og offentlig sektor

AI-rådgivning.

Big data er ny teknologi som gjør det enklere å prosessere og analysere store og komplekse mengder data raskere og mer nøyaktig. Det handler om utnyttelse av store mengder data i sanntid, på tvers av datakilder og formater. Big data er en teknologi som omfatter hele verdikjeden, fra datainnsamling, lagring, prosessering, analyse og visualisering. 

 

 

Vi kan hjelpe våre kunder å sette sammen informasjon fra interne og strukturerte datakilder, som f.eks. ERP-, CRM, og HRM-systemer, med ustrukturert ekstern data, dvs. data vi ikke kan finne i egne systemer. På den måten kan vi skape ny innsikt som hjelper våre kunder med å gjøre beslutningsprosesser mer effektiv, nøyaktig og av bedre kvalitet.

Hvordan kan du få verdi av AI og Data Science?

Vil du vite mer?

Spesialområder er selskapets konsepter som inkluderer bla gamification basert på data for energibransjen, skreddersydde løsninger for SmartCity, samt Asset Performance og Operational Analytics innen industri, samferdsel og infrastruktur. Vi elsker imidlertid å løse utfordringer med data og ser verdien av tverrfaglig samarbeide. Derfor ønsker vi velkommen alle typer prosjekter.

Kontakt oss

AI Lab

AI Lab har samarbeidsprosjekter både med start-ups i innovasjonsmiljøer og med etablerte organisasjoner som trenger ekstra kompetanse innen AI, machine learning og data science. 
Mer om AI Lab
 

AI-prosjekter

Ved hjelp av machine learning analyserer vi alle typer data og skaper ny innsikt, som potensielt kan være svært lønnsom. Vi automatiserer, optimaliserer og predikerer.
Mer om AI-prosjekter

Vi kan hjelpe deg med prosjekter innen

Data Science og AI.