Agenda dag 1

Dag 1

28. september.

Ikke meldt deg på enda?

Registrer deg her!

Dag 1

28. september.

Ikke meldt deg på enda?

Registrer deg her!

Agenda for 28. september

Velkommen til Dag 1 av Amesto Update!

kl 9.00 - 09.15

Arild Spandow | Amesto

Velkommen

 Arild Spandow og Kristine Hofer Næss ønsker velkommen og sparker Amesto Update 2021 i gang.


kl 09.15 - 10.00

Amesto Update 2021

Samarbeid som konkurransefortrinn

Hvorfor har Amesto valgt Visma og SuperOffice som strategiske partnere? Hvorfor er SuperOffice, Visma og Amesto sterke sammen?Har kundereisen endret seg som følge av pandemien? Hvilke trender ser vi to år fremover i tid? Dette er spørsmål du vil få svar på når vår daglige leder, Håvar Botterud,  møter våre to største partnere, Camilla Bommen og Øyvind Larsen, i en paneldiskusjon.


kl 10.15 - 10.45

Hva er datadrevet innsikt og hvordan oppnår du det?

Med Mathias Adrian Iversen.

Verden blir stadig mer datadrevet og virksomheten din genererer tusenvis, kanskje millioner av datapunkter hver eneste dag.

Desto fortere du får på plass en god datastruktur, desto fortere kan du flytte fokuset vekk fra den tradisjonelle «magefølelsen» og i større grad basere beslutningene på harde fakta. Datadrevne beslutninger er nåtiden, og du vil ikke bli hengende etter.


Kl 10.45-11.15

Amesto Update 2020

GODE BESLUTNNGER BØR IKKE VÆRE BASERT PÅ MAGEFØLELSEN

Vet du hvilke kunder som gir best inntjening? Har du oversikt og kontroll på dine prosjekter og faktureringsgrad på ansatte? Gode beslutninger krever at du har god innsikt i dine kjernedata og at de enkelt kan visualiseres på en god måte for alle ulike roller i virksomheten. 
 
Hugo Stellberg viser deg PowerAnalyze som er Amesto sin løsning for å trekke ut data fra kjernesystemer som ERP, logistikk og CRM. Med Power Analyze får du en ferdig applikasjon hvor du får tilgang til data du trenger for å få innsikt til å ta gode valg og beslutninger i din virksomhet, det være seg om du er konsernleder, selskapsleder eller avdelingsleder.


kl 11.20 - 12.00

datadriven processutveckling

Med Peter Selberg

Power BI och andra moderna lösningar för rapportering och analys (Business Intelligence) har revolutionerat hur organisationer kan använda sin data för att leda sin verksamhet. Men en traditionell rapporteringslösning skrapar bara på ytan av vad som är möjligt. 

Agilon är en lösning för att automatiskt visualisera processflöden och identifiera förbättringsmöjligheter utifrån den data som loggas i de operationella IT-systemen. Under sommaren har det i Amestos regi integrerats med Visma.net. I det här demot visar vi hur vrektyget både hittar sätt att förbättra befintliga nyckeltal och ger möjlighet att upptäcka problem man annars inte ens visste existerade.  


kl 12.30 - 13.00

Kan Kunstig Intelligens (AI) gi økt bunnlinje?

Med Jarle Strand.

Du har hørt om kunstig intelligens. Du har hørt om bedrifter som skaper gull ut av sine data, eller som bruker AI til radikal forbedring av lønnsomheten. Men hvordan finner du ut om AI kan tilføre verdi til din bedrift? 

Vi gir deg svaret på dette og flere andre aktuelle spørsmål om temaet: 

  • Hva er egentlig kunstig intelligens? 
  • Hva gjør du for å finne et eventuelt potensiale for AI i din bedrift? 
  • Hva er typiske feil? 
  • Kan man sikre avkastning på et AI prosjekt? 


Kl 13.00 - 13.45

Hvordan kan HR ivareta dine ansatte og masterdata?

Med Gørill Lødding Myrhaugen, Pål Kristian Eggen og Bjørnar T. Andersen. 

I denne seansen vil 4human dele og viser informasjon om hvorfor onboarding av nye ansatte er viktig og at denne starter i god tid før føreste arbeidsdag – at man legger til rette og inkluderer de nyansatte umiddelbart etter at arbeidsavtalen er signert. Du kan også ta del i en paneldebatt hvor vi snakker og deler vår kunnskap og erfaring rundt Masterdata og forklarer forskjellene på HR-master og Lønnsmaster, Integrasjon og API’er, strategisk HR, medarbeiderutvikling, kompetanse og CV, kulturutvikling, i tillegg til viktigheten av kjerne HR funksjonalitet. 

 


kl 13.45 - 14.15

Verdiskapning i det lange løp

Med Håvar Botterud. 

Løsningen er levert, implementeringsprosjektet er ferdig, og konsulentene har lukket døren og slått av lyset for siste gang. Du føler deg overlatt til deg selv med en løsning som ikke innfrir alle forventninger, og du mangler kompetanse til å ta i bruk ny funksjonalitet og utvikle løsningen videre. Konsulentene med kritisk kompetanse på løsningen har forsvunnet videre på nye jaktmarkeder. 

Dette er kanskje en kjent situasjon for mange som har implementert nye IT-løsninger. Men, det trenger ikke være slik. Med god planlegging av tiden etter GO-LIVE og ikke minst riktig kompetanseoppbygging så er det mulig å få mer ut av IT-investeringen. Kanskje kan det også være lurt å sikre seg tilgang til kritisk kompetanse også i tiden etter løsningen er oppe og står. 

Dette webinaret handler om hvordan du kan få større verdi ut av IT-investeringen i det lange løp! 


Se også:

 

Agenda Dag 2

Agenda Dag 3

Har du ikke meldt deg på enda? 

Meld deg på her!