Agenda dag 2

Dag 2

29. september.

Ikke meldt deg på enda?

Registrer deg her!

Dag 2

29. september.

Ikke meldt deg på enda?

Registrer deg her!

Agenda 29. september.

Velkommen til dag 2 av Amesto Update.

Kl 9.00 - 9.45

Kundeopplevelse som konkurransefortrinn

Med Laila Elisabeth Svardal og Tom Erik Helle.

Å satse på kundeopplevelse har vist seg å være selve vinneroppskriften for å ha suksess. Men hvor starter man for å få til en kundesentrisk transformasjon og hvilke grep kan man ta for å få til noen quick wins?  

Helt ærlig. Hos oss i Amesto er vi absolutt ikke perfekte, men vi har tatt mange små og store steg for å gjøre kundeopplevelse til vårt konkurransefortrinn, og ser allerede resultater på tilfredshet og mindre churn. Noen av hovedelementene i vår kundesentriske transformasjon er at vi har fått på plass en innsiktsplattform med agil og direkte feedback fra kundene våre, som alle medarbeidere kan bruke aktivt gjennom CRM og PowerBI. Vi har satt ambisiøse mål om kundeopplevelse i flere dimensjoner, som gjennomsyrer hele organisasjonen og kundereisen. Og i tillegg har vi mange felles kulturinitiativer for å spre og dele de gode kundehistoriene internt.


Kl 10.00 - 10.30

Øk salget gjennom en effektiv CRM-strategi

Med Tom Erik Helle.

Visste du at excel er et av de mest brukte salgsverktøyene? Dette gjelder også for mange av de bedriftene som faktisk har systemstøtte for salgsprosessen på plass, og det forteller oss at det finnes et stort potensial for forbedring i umiddelbar rekkevidde. 

Å jobbe direkte med salg innebærer også en del utfordringer: Hvilke potensielle kunder skal du prioritere å bruke tid på, hvordan skal du sørge for at dere har- og følger en salgsprosess som faktisk funker. Og ikke minst - hvordan skal du sørge for at rapporteringen- og sekunderingen gir deg og medarbeiderne dine akkurat den informasjonen som trengs for å opprettholde "driven" og å ta smarte beslutninger.   

I dette webinaret skal vi fortelle om hvordan CRM-systemet, og en tydelig CRM-strategi, kan hjelpe deg å jobbe smartere på veien mot å vinne flere salg. Du får høre om hvordan du kan forenkle prosessene dine, samtidig som du får mer effekt ut av innsatsen din. 

 


Kl 10.30 - 11.00

Konkrete effekter av å effektivisere CRM-systemet

Med Tom Erik Helle

Bruker du tiden på de rette tingene? Bruker du mye tid på oppgaver som er tungvint, virker utdatert, eller er i overkant manuelle? 

Mange vil kjenne seg helt- eller delvis igjen i dette. Det positive er at det finnes et håp. Løsningene for effektivisering ligger klar, og det som kanskje er mest interessant er at effektivisering av oppgaver som oftest også øker kvaliteten på flere fronter. 

I dette webinaret skal vi gå gjennom flere eksempler på hvordan ulike prosesser har blitt effektivisert i CRM-systemet, og hvilke effekter det har gitt. 


Kl 11.00 - 11.45

Vet du hvem dine mest lønnsomme kunder er - og hva de egentlig synes om deg?

Med Laila Elisabeth Svardal og Tom Erik Helle.

20% av kundene står for 80% av omsetningen - Har du kontroll på segmenteringen, og gjør du de rette tingene mot de riktige kundene? For en kunde er det som regel enkelt å skifte leverandør dersom du ikke innfrir forventningene. Dermed må det å levere gode kundeopplevelser prioriteres høyt, og det må gjøres på en smart og strukturert måte - basert på fakta. 

I dette webinaret snakker vi om hvordan CRM-systemet kan støtte deg i å oppnå dette, nettopp å få kontroll på dine viktigste kunder, og ikke minst skape- og følge opp et kundeprogram basert på Best Practice i din bedrift. I tillegg får du høre om hvordan det kan lønne seg å måle kundelojalitet. 

Vi deler våre beste tips, og ikke minst av erfaringene vi har gjort oss på dette området selv internt i Amesto 


Kl 12.30 - 12.50

Utnytter du mulighetene i forretningssystemet? 

Med Kristin Tronstad Lønn og Sølvi Loftesnes. 

Masterdata, ofte også omtalt som grunndata, stamdata eller basisinformasjon, beskriver for eksempel produkter og deres sammensetning, kunder, leverandører, lokasjoner etc. Gjennomgående gode masterdata og vedlikehold av disse mener vi er en forutsetning for effektiv og god informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden. Dette skaper også et godt grunnlag for å kunne effektivisere og/eller automatisere ulike manuelle prosesser. 

I dette webinaret vil du få høre hva Amesto sin supportavdeling ofte må hjelpe kunder med, og hvorfor det er så viktig å ikke undervurdere arbeidet som legges ned i å sikre god datakvalitet. 


Kl 12.50 - 13.05

Helt ærlig. Har du kontroll på driften?

Med Jonny Steindal (Trintech).

Mange bedrifter bruker fortsatt mye tid, og har mange manuelle prosesser i forbindelse med arbeid med periodeavslutninger, avstemminger og avvikshåndtering. 

I dette webinaret forteller Trintech hvordan du kan spare mye tid på å automatisere avstemmingsoppgavene hver måned, og hvordan du kan luke ut kritiske feil som kan oppstå når du har dårlig tid med periodeavslutningen. 

 


Kl 13.10 - 13.40

Jobb smartere på Lageret

Med Sven Tore Iversen i Bx Software.

Å kunne styre varelageret effektivt er viktig for bedriftens lønnsomhet. Effektive og gode løsninger og rutiner på lageret bidrar til bedre utnyttelse av plass og sikrer at varen er mest mulig tilgjengelig når den blir etterspurt. Med mer tilgjengelige varer på lageret kan bedriften yte bedre leveringsservice og dermed øke sine inntekter. Men varelager innebærer også kostnader slik som kapitalkostnader, driftskostnader, forsikringer og kostnader forbundet med svinn og ukurans etc..   

I dette webinaret forteller Bx Software om sine erfaringer og løsninger slik at du kan oppnå en mer effektiv drift av ditt lager. 

 


Kl 13.40 - 13.55

Produksjonslogistikk

Med Jan-Erik Gulbrandsrød. 

Effektiv produksjonslogistikk handler ofte om å sikre at råvarer er tilgjengelige for produksjonen og at produkter er tilgjengelige for kunder. Ved å holde lavest mulig lagernivå på råvarer og ferdigvarer kan man oppnå gevinster, men for at dette ikke skal gå nevneverdig utover leveringsservice og effektivitet i produksjonen og skape unødvendige flaskehalser, så må man benytte seg av verdikjedetankegang og arbeide med massedata og prognoser. 

I dette webinaret forteller Clockwork om hva de legger i effektiv produksjonslogistikk og hvilke verktøy de benytter seg av slik at du kan få økt kontroll og effektivitet i produksjonen.


Kl 13.55 - 14.15

Regnskapsroboten Semine 

Med André Hellesvik og Andreas Drivdal.

SEMINE er en regnskapsrobot  som benytter robotteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens til å strukturere og standardisere data i en inngående faktura. Dette gjør at du kan automatisere regnskapet på et helt nytt nivå enn tidligere. 

I dette webinaret forteller Semine mer om automatisering av repeterende oppgaver, og hvordan du heller kan bruke tiden på andre verdiskapende aktiviteter i bedriften enn «punching» av tall og andre manuelle rutinejobber ifm. regnskap. 


Kl 14.15 - 14.30

Amesto Delivery Management

Med Espen Slyngstad, Nora Johanne Sørsdahl og Espen Hauge.

Smarte ogdigitale logistikkløsninger skal frigjøre tid og ressurser. 
Amesto Delivery Management er en innovativ transportløsning som dekker ulike transportbehov og gir en bedre kunde- og brukeropplevelse. 

I dette webinaret forteller Easy2You om hvordan du kan spare både tid, penger og ressurser ved å velge en effektiv og komplett transportløsning for å håndtere transport. 


Kl 14.30 - 14.50

Helt ærlig. Kjenner du godt til sammenhengen mellom logistikk og finans?

Med Frode Antun.

Logistikk og finans henger tett sammen. En helhetsforståelse der økonomistyringen settes inn i en større sammenheng vil påvirke både logistikken og konkurransekraften i bedriften. Allikevel arbeider mange bedrifter med regnskap og finans på den ene siden, og logistikk og lagerfunksjoner på den andre siden, og samhandling og kommunikasjon mellom respektive avdelinger har hos mange bedrifter et stort forbedringspotensial. 

I dette webinaret vil du få høre om erfaringer, løsninger og problemstillinger som vil øke din forståelse for sammenhengen mellom logistikk og finans. 


Se også

 

Agenda Dag 3

Har du ikke registrert deg enda?

Meld deg på her