<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner 1920x607 getty-images-wRdSItfeMLs-unsplash

AMESTO INSIGHT

Performance Management.

PERFORMANCE MANAGEMENT

Målstyring og oppfølging gjennom riktig bruk av data.

Å koordinere og følge opp pågående aksjoner og initiativer i et selskap kan være en frustrerende oppgave. I tillegg skal resultater følges opp, og det skal være en tydelig sammenheng mellom selskapets overordnede strategi og de initiativene som blir foreslått. Performance Management adresserer nettopp dette. Våre konsulenter er eksperter på tjenester og løsninger som bidrar til oppnåelse av forretningsmål gjennom fokus på individuell motivasjon og prestasjon.

Vi hjelper våre kunder med å oppnå sine strategiske mål gjennom smidig adopsjon av OKR-rammeverket (Objectives and Key Results) og implementering av teknologi som støtter dette. I samarbeid med våre kunder definerer vi relevante mål og kartlegger deretter hvordan dette følges opp med bruk av data. Gjennom Business Intelligence og verktøy som Power BI, Microsoft Fabric og Viva Goals kan vi koble OKRs og selskapets mål, og dermed sørge for at disse kontinuerlig kan følges opp og forbedres.

OKRs

OKRs eller Objectives and Key Results er et rammeverk for målstyring og oppfølging av prestasjon. I rammeverket defineres det først et overordnet mål som skal nås (Objective). Dette målet skal være en tydelig og kvalitativ beskrivelse av hva du ønsker å oppnå. Deretter defineres det hvordan dette målet skal følges opp gjennom to eller flere kvantitative resultatmål (KPI’er). Resultatmålene er spesifikke, målbare og tidsavgrensede milepæler som gjør at du kan følge med på fremgangen mot det overmodnede målet. En god implementering av OKRs kan motivere ansatte ved å tydeliggjøre koblingen mellom den enkeltes innsats og selskapets overordnede prestasjon.

OKRs + data = sant

Et viktig element av OKR-rammeverket er å måle og følge opp fremgangen gjennom kvantitative resultatmål. For å kunne følge opp fremgangen på disse resultatmålene er det nødvendig med data. Ved å kombinere Business Intelligence med OKRs er det mulig å utnytte data fra de ulike systemene i selskapet, og dermed  få automatisk og kontinuerlig svar på hvordan man ligger an i å nå de overordnede målene. I Amesto har vi konsulenter som er eksperter i hvordan bruke verktøy som Power BI og Viva goals til å følge opp OKRs.

Business Intelligence

Business Intelligence handler om utnytte selskapets data på best mulig for å støtte beslutninger og oppnå dypere innsikt. Gjennom innhenting, transformasjon og sammenstilling av data fra selskapets ulike systemer og eksterne datakilder er det mulig å oppnå ny innsikt. Ved å ta utgangspunkt i forretningsmessige mål kan selskaper maksimere verdien som ligger i data. I Amesto leverer vi skreddersydde løsninger som gir det riktige beslutningsgrunnlaget tilgjengelig der brukerne er. Vi har et høyt fokus på god brukeradopsjon, og ønsker å tilgjengelig gjøre data på en forståelig måte der brukerne er.

Relevant teknologi

I Amesto Insight er vi hele tiden oppdatert på den nyeste teknologien innen data og analyse. Vi er partnere med Microsoft, og har derfor særlig kompetanse deres teknologi. Eksempler på relevant teknologi for Performance Management:

Kvadratisk 466x466 pexels-tima-miroshnichenko-5717202

 

Stående 670x970 getty-images-AqoH1t4PVA4-unsplash

AMESTO INSIGHT

Kom i kontakt med en ekspert innen Performance Management.