6 grep for smart maritim digitalisering

19
jun

19. juni 2018

6 grep for smart maritim digitalisering

Norske rederier har alle forutsetninger for å ta tilbake sitt globale hegemoni. Dette med løsningene som vil prege fremtidens prosesser.

Norge har i generasjoner vært en stormakt på havet. Dette skyldes en nasjon med modige sjeler som alltid har evnet å tenke langsiktig, tidlig ute med å ta i bruk innovasjoner, og som vært flinke til å tilegne seg kunnskap og utvikle kompetanse. I følge Nærings- og fiskeridepartementet er «ca 110 000 mennesker direkte sysselsatt i maritime bedrifter i alle landets fylker, og verdiskapingen fra maritim sektor gir et betydelig bidrag til BNP, om lag 8,4%.» Dermed er ikke fornying og forbedring bare viktig for bransjen selv, det er noe samfunnet avhenger av. Store kunnskaps- og teknologisprang trenger seg frem, og man må raskt ta i bruk ny og muliggjørende teknologi.

Evnen til raskt å levere nyskaping

Firstpoint kan bidra med alt fra tekniske løsninger på skipet til innsikten man behøver for å ta riktige beslutninger i ledelsen og på styrerommet. Vår strategiske kunnskap om teknologi har gitt mange rederi de beste forutsetninger til å adressere flaskehalsene for effektivitet og forbedring. Faktorene og begrepene bransjen bør gjøre seg kjent med, er:

 • Big data og digitalisering
 • Tingenes internett
 • Sensorteknologi
 • Robotikk, automatisering og fjernstyring
 • Avansert databehandling og maskinlæring

Disse kan enkeltvis, og/eller i kombinasjoner med hverandre effektivisere verdikjeder (rederi, tjenesteleverandør, havn, myndigheter, klasseselskap, etc.), skape mer intelligente transportsystemer der man tar bedre besluttinger i sanntid, og optimalisere alle deler av driften både i havn og til havs.

Les mer om hvordan du lykkes med digitalisering for shipping her

Seks byggesteiner

Data er blant de viktigste virkemidlene for å bygge konkurransefortrinn. Ved å bedre utnytte informasjonen man har – på skipene, i havn og på kontor – kan man skape nye forretningsmodeller der risiko går ned og fortjenesten opp. Vi har lang erfaring med løsninger for å tenke nytt rundt maritime prosesser, og vår fremgangsmåte består av seks byggeblokker:

 1. Strategi og innovasjonsfasen ser på hvor og hvordan pengene skal tjenes i årene som kommer. I denne fasen må vi tørre å eksperimentere oss frem til innsikten og svarene.
 2. Beslutningsprosessen til kundene er viktig å kjenne. Særlig for få finne ut hvorfor og hvordan beslutninger fattes – nå og i fremtiden. Et hovedfokus her er å avdekke og fjerne de tingene som gjør det vanskelig å være kunde i dag.
 3. Automatisering handler om å fjerne manuelle prosesser, og få på plass løsninger som støtter raske endringer.
 4. Organisasjonen og kulturen er avgjørende for suksess. Ansattes delaktighet i- og motivasjon for prosessen har store implikasjoner både tids- og kostnadsmessig.
 5. Innføring av ny teknologi uten at det påvirker driften.
 6. Ta i bruk verktøy og plattformer som tar innsikt og analyse til nye nivå.

Jobber du innen shipping?

Vi stiller gjerne i et effektivt og uforpliktende én-times møte for å fortelle mer om hvordan vi bidrar til digitalisering i shippingbransjen. Det kan bli din beste investering i år.

Ta kontakt med oss for å avtale tid

Lurer du på noe? #ASKMORE

Vi tar gjerne en uforpliktende prat.

Ja takk, kontakt meg