Digitalisering endrer shipping

19
jun

19. juni 2018

Digitalisering endrer shipping

Digitaliseringen fjerner etablerte sannheter og fordrer at norske ledere må bli mer beslutningssterke. En av landet fremste eksperter deler råd med shippingledere.

Digitaliseringen fjerner etablerte sannheter og fordrer at norske ledere må bli mer beslutningssterke. En av landet fremste eksperter deler råd med shippingledere.

Maritim sektor møter et historisk paradigmeskifte. Teknologi, andre holdninger, og nye typer krav og forventinger fosser innover en bransje der Norge har alltid har vært i førersetet.

– Automatisering er i ferd med å fjerne manuelle prosesser. Smart teknologi skal gi bedre innsikt og støtte lederes evne til å ta raskere og bedre beslutninger, sier førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BIs senter for digitalisering.

Andersen trekker frem mange eksempler på unike innovasjonsprosjekter innenfor shipping, og mener mulighetene er enorme for de som forstår at nye forretningsmodeller må utformes.

– Mange innser at de nå har muligheten til å levere bedre tjenester. De bruker digitalisering som virkemiddel for å øke lønnsomheten og integrere kundene enda tettere i egne verdikjeder. Ledere må være tydelige og vise vei. De må utvikle en kultur for digitalisering i hele virksomheten.

Han trekker frem 3D-printing som en særlig stor trussel for langtransporten i shipping.

– Det vil bli mindre behov for å utvikle varene i Asia man når heller kan skrive de ut i egne lokaler i Arendal. Det er klart at dette vil gi mindre behov for frakt til sjøs, sier han.

Må ta bedre beslutninger, raskere

Espen Andersen mener at vi i Norge liker å tenke på oss selv som digitale mestere, men tar ikke innover seg at det haster med å ta gode beslutninger for å utvikle verktøyene og prosessene rederiet vil være avhengig av om kort tid.

– Norske virksomheters manglende vilje og evne til å ta dette innover seg er bekymringsfullt, sier Andersen med bakgrunn av internasjonal og lokal forskning blant toppledere.

Forskningen er gjennomført av MIT i Boston, Handelshögskolan i Stockholm og BIs Senter for Digitalisering. I korte trekk viser foreløpige konklusjoner at norske virksomheter:

  • Ligger langt etter amerikanske og asiatiske firma hva gjelder fremdrift på digitalisering.
  • Diskuterer i liten grad digitalisering i toppledelsen og overlater teknologi til IT-ledelsen.
  • Bruker budsjettene til å vedlikeholde gamle systemer fremfor å utvikle nye løsninger.
  • Bruker penger på nyutvikling for å spare penger fremfor å øke salg, eller skape nye produkter eller forretningsområder.

– Enhver bedrift bør spørre seg om man har riktig styre, ledergruppe og IT-ledelse for å lede virksomheten gjennom en digitaliseringsprosess. Skal man utvikle digitale ferdigheter må man vekk fra et ensidig kostnadsfokus, etablere en god ledelseskultur for å diskutere digitalisering, samt tørre å gjennomføre mer radikale endringer, sier Andersen.

Jobber du innen shipping?

Vi stiller gjerne i et effektivt og uforpliktende én-times møte for å fortelle mer om hvordan vi bidrar til digitalisering i shippingbransjen. Det kan bli din beste investering i år.

Ta kontakt med oss for å avtale tid

Lurer du på noe? #ASKMORE

Vi tar gjerne en uforpliktende prat.

Ja takk, kontakt meg