Disse 5 funksjonene bør et HR-system inneholde

Disse 5 funksjonene bør et HR-system inneholde

Enten du har et HR-system og skal gå til innkjøp av et nytt system, eller om du skal implementere ditt første HR-system er disse funksjonene og modulene helt kritiske for å dekke de viktigste områdene innen HR på de fleste arbeidsplasser.

Disse 5 funksjonene bør et HR-system inneholde

Enten du har et HR-system og skal gå til innkjøp av et nytt system, eller om du skal implementere ditt første HR-system er disse funksjonene og modulene helt kritiske for å dekke de viktigste områdene innen HR på de fleste arbeidsplasser.

27
jan

27. januar 2020

HR-system

Disse 5 funksjonene bør et HR-system inneholde.

4human HRM har laget en liste over funksjoner de selv mener et HR-system bør inneholde av funksjonalitet og moduler. HR-systemer er i vinden mer enn noen gang og det ser ut til å være en trend som tar helt av. 

5 funksjoner du må se etter i et HR-system

 1. Sykefraværsoppfølging.

  Som arbeidsgiver plikter du å tilrettelegge arbeidet for den sykearbeidstakeren så godt det lar seg gjøre. Det er også flere viktige aktiviteter du som arbeidsgiver må følge opp. Flere av disse aktivitetene kan det være lett for at går i glemmeboka. Med en god fraværsmodul i HR-systemet vil du til enhver tid få notifikasjoner slik at du ikke glemmer oppgaver.
 2. Onboarding.

  Ansatte slutter og ansatte begynner, derfor er det viktig med en god start og en god avslutning på arbeidsforholdet. On- og offboarding gjør dette enklere for deg som leder og for den nyansatte. For deg som leder vil du få en enklere prosess, og den nyansatte vil føle seg bedre ivaretatt og få tett oppfølging. Som motivert nyansatt tar man som regel til seg så mye læring og kunnskap som mulig. Fokuser på læring i onboarding prosessen, gjennom e-læringsfunksjonalitet og drypplæring.
 3. Samtalemaler.

  Medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler bør bli gjennomført strukturert og profesjonelt. Derfor er det viktig at alle lederne gjennomfører disse samtalene på lik måte og følger samtalemaler som defineres av ledelsen. Malene justeres etter behov. I samarbeid med den ansatte blir man enige om tiltak og mål. Etter samtalen vil lederen og den ansatte få varslinger om tidspunkt for utviklingssamtaler.
 4. Digitale håndbøker.

  Få digitale håndbøker på den viktigste flaten: håndflaten til de ansatte. De ansatte kan finne svar ved å logge inn på håndboken fra mobilen og søke etter det de måtte ha på hjertet. Dermed blir det færre spørsmål rettet ledelsen og de ansatte blir påfølgende mer selvhjulpne. Håndbøker oppdateres automatisk ved lovendringer.
 5. Integrasjoner.

  Sist men definitivt ikke minst: Integrasjoner. Integrasjoner er en helt kritisk funksjonalitet i et HR-system. Ingen vil bytte ut alle sine trofaste og velfungerende bedriftssystemer kun fordi de skal oppgradere til et HR-system eller bytte HR-system. Det er viktig her at fokuset til HR-leverandøren er å kunne bygge HR-systemet som et skall rundt dine andre systemer og integrere mot disse. Gjerne la HR være Master mot lønn.

Vi er helt overbevist om at for de litt større selskapene er integrasjoner helt essensielt for å kunne levere det beste helhetlige HR-systemet. Tanken er å ikke måtte kvitte seg med de trofaste bedriftssystemene som viser seg å virke så godt fra før, men å kunne ta i bruk et HR-system uten å lage implikasjoner. Et HR-system er et godt system for å samle og dele data, derfor ser vi også at HR-systemer ofte blir brukt mer og mer som Master mot f.eks. lønn. Da vil den ansatte havne rett inn i lønnssystemet allerede ved onboardingen.

 

Forfatter: 4Human HRM