Eksperter: ERP-trender du bør følge i 2019

1
jan

av Håkon ØdvenMagnus Reintz

Eksperter: ERP-trender du bør følge i 2019

Konkurransefortrinnet i årene fremover vil ligge i de menneskelige ressursene, riktig bruk av teknologi og endringsevnen til bedriften. Dette er ERP-trendene for 2019 du ikke må gå glipp av.

Trendene i arbeidsmarkedet er klare med at brukeren ønsker intuitive brukergrensesnitt, mange innfører bring you own device (BYOD) og alt skal i skyen. Sikkerheten ligger ikke lenger inne hos bedriften, men ute hos skyløsningsleverandøren. Innovasjon er ikke lenger forbeholdt start-up-selskapene eller de største, men også SMB-markedet.

Den globale økonomien er ustabil, mange bedrifter skalerer for effektivisering, kapitalinvesteringer fortsetter å skape fart og flere selskaper vil investere i digital transformasjon. Alle disse faktorene vil føre til at flere bedrifter reviderer sine ERP-systemer og forretningssystemer inn i det nye året og utover.

Allergisk mot endring 

Mange programvareleverandører vil være mindre tilbøyelige til å introdusere ny funksjonalitet eller gi langsiktig støtte til jordbaserte produkter, noe som fører til at mange organisasjoner konkluderer med at de ikke har annet valg enn å gå over til mer moderne bedriftsteknologi. Overraskende mange organisasjoner er tilsynelatende allergisk mot endring, og mange ønsker bare den gamle arbeidsprosessen i et nytt grensesnitt. 2019 vil handle om å endre og optimalisere arbeidsprosessene, men også velge løsninger som er rigget for fremtidige arbeidsprosesser med integrering og automatisering. Tjenestene skal være skalerbare og være med i selskapets vekst eller endring av forretningsstrategi.

Integrerte systemer og gode arbeidsrutiner

ERP-brukere har tradisjonelt brukt for mye tid på å verifisere fortiden og på tidkrevende operasjoner som transaksjonsbehandling. Feil avdekkes ofte ved periodeavslutninger og periodiske revisjoner, som bidrar til å identifisere feilene når det er for sent å handle. I 2019 vil vi i økende grad se at integrasjoner ikke bare skaper transaksjoner, men også behandler dem. På den måten kan brukeren håndtere avvik og sitte igjen med bedre data til bruk i beslutningsprosesser. Et typisk eksempel er prosjektorganisasjoner, der prosjektleder ofte ikke har økonomisk oversikt over prosjektet før lenge etter at det er avsluttet. Med riktige og godt integrerte systemer – samt gode arbeidsrutiner, får man løpende kontroll på både kostnader og inntekter i et prosjekt. 

Rapportering

Tradisjonelle regnskapsrapporter gir ofte bare et bilde av det historiske, uten noen mulighet til å lage en prognose for fremtiden. Rapportering i 2019 vil handle om å hente data fra alle systemer, skape prognoser og gi mulighet for å bruke både regnskapet, prognose og budsjett som styringsverktøy. De som ønsker å ta steget enda lenger inn i fremtidens forretningsløsning kan sette sammen informasjon fra både interne strukturerte datakilder, som f.eks. ERP-, CRM, og HRM-systemer, med ustrukturert ekstern data, dvs. data vi ikke kan finne i egne systemer. På den måten kan skapes ny innsikt som gjør beslutningsprosessene enda mer effektive, nøyaktige og av bedre kvalitet.

Har du en elefant i rommet i form av oppgaver som kan digitaliseres eller forenkles?

La oss snakke om det

Magnus Reintz og Håkon Ødven jobber begge som forretningsutviklere på ERP hos Amesto Solutions. De går internt som Håkon Magnus, og har både hjertet og hodet i å skape fornøyde og effektive kunder samtidig som de ser og analyserer trender i markedet.

Håkon Ødven

Håkon Ødven

Forretningsrådgiver ERP, Amesto Solutions AS

Magnus Reintz

Magnus Reintz

Løsningsrådgiver og Visma.net guru, Amesto Solutions AS