Eksperter: ERP-trender du bør følge i 2019

1
jan

av Håkon Ødven , 1. januar 2019

Eksperter: ERP-trender du bør følge i 2019

Konkurransefortrinnet i årene fremover vil ligge i de menneskelige ressursene, riktig bruk av teknologi og endringsevnen til bedriften. Dette er ERP-trendene for 2019 du ikke må gå glipp av.

Trendene i arbeidsmarkedet er klare med at brukeren ønsker intuitive brukergrensesnitt, mange innfører bring you own device (BYOD) og alt skal i skyen. Sikkerheten ligger ikke lenger inne hos bedriften, men ute hos skyløsningsleverandøren. Innovasjon er ikke lenger forbeholdt start-up-selskapene eller de største, men også SMB-markedet.

Den globale økonomien er ustabil, mange bedrifter skalerer for effektivisering, kapitalinvesteringer fortsetter å skape fart og flere selskaper vil investere i digital transformasjon. Alle disse faktorene vil føre til at flere bedrifter reviderer sine ERP-systemer og forretningssystemer inn i det nye året og utover.

Allergisk mot endring 

Mange programvareleverandører vil være mindre tilbøyelige til å introdusere ny funksjonalitet eller gi langsiktig støtte til jordbaserte produkter, noe som fører til at mange organisasjoner konkluderer med at de ikke har annet valg enn å gå over til mer moderne bedriftsteknologi. Overraskende mange organisasjoner er tilsynelatende allergisk mot endring, og mange ønsker bare den gamle arbeidsprosessen i et nytt grensesnitt. 2019 vil handle om å endre og optimalisere arbeidsprosessene, men også velge løsninger som er rigget for fremtidige arbeidsprosesser med integrering og automatisering. Tjenestene skal være skalerbare og være med i selskapets vekst eller endring av forretningsstrategi.

Integrerte systemer og gode arbeidsrutiner

ERP-brukere har tradisjonelt brukt for mye tid på å verifisere fortiden og på tidkrevende operasjoner som transaksjonsbehandling. Feil avdekkes ofte ved periodeavslutninger og periodiske revisjoner, som bidrar til å identifisere feilene når det er for sent å handle. I 2019 vil vi i økende grad se at integrasjoner ikke bare skaper transaksjoner, men også behandler dem. På den måten kan brukeren håndtere avvik og sitte igjen med bedre data til bruk i beslutningsprosesser. Et typisk eksempel er prosjektorganisasjoner, der prosjektleder ofte ikke har økonomisk oversikt over prosjektet før lenge etter at det er avsluttet. Med riktige og godt integrerte systemer – samt gode arbeidsrutiner, får man løpende kontroll på både kostnader og inntekter i et prosjekt. 

Rapportering

Tradisjonelle regnskapsrapporter gir ofte bare et bilde av det historiske, uten noen mulighet til å lage en prognose for fremtiden. Rapportering i 2019 vil handle om å hente data fra alle systemer, skape prognoser og gi mulighet for å bruke både regnskapet, prognose og budsjett som styringsverktøy. De som ønsker å ta steget enda lenger inn i fremtidens forretningsløsning kan sette sammen informasjon fra både interne strukturerte datakilder, som f.eks. ERP-, CRM, og HRM-systemer, med ustrukturert ekstern data, dvs. data vi ikke kan finne i egne systemer. På den måten kan skapes ny innsikt som gjør beslutningsprosessene enda mer effektive, nøyaktige og av bedre kvalitet.

GRATIS GUIDE: 18-punkt sjekkliste for å velge det riktige ERP-systemet for din virksomhet