Fem ERP-utfordringer og hvordan du unngår dem

20
sep

20. september 2018

Fem ERP-utfordringer og hvordan du unngår dem

Å gå til anskaffelse av et ERP-system handler i stor grad om å skape smartere løsninger for eksisterende forretningsbehov. I tillegg dreier det seg om en mer effektiv hverdag for menneskene som jobber med dem, gjerne gjennom endrede og optimaliserte arbeidsprosesser. Samtidig mislykkes mange ERP-prosjekter, og virksomheten blir sittende igjen med regningen uten gode resultater å vise til. Vil du lykkes med ERP? 

Her er fem ting du må se opp for!

1. Uklar strategi

Hvor står dere i dag – og hvor vil dere videre? En implementering av nye forretningssystemer vil ikke ha noe for seg hvis ikke ERP-prosjektet er bredt forankret i ledelsen og det ikke er konkretisert hvilke prosesser dere ønsker å effektivisere. Tenk gjennom og skap oversikt over virksomhetsområdene dere taper verdifull tid på gjennom unødvendig administrasjon. Tenk også over hvilke endringer et nytt ERP-system vil medføre – både for den enkelte ansatte og virksomheten som helhet. Endring skapes ikke av systemet i seg selv, det muliggjør bare omstillingen.

2. Brukerne blir oversett

Endringer merkes best av dem som er lengst unna beslutningene, sies det. Opprett derfor en prosjektgruppe med bred representasjon i virksomheten, slik at man kan skape forståelse for hvorfor endringene er nødvendige, og at man ikke overser vesentlige behov hos dem som skal bruke systemet i det daglige. Det vil også forbedre internkommunikasjonen gjennom hele prosessen, åpne for innspill og holde de ansatte orientert om endringene som kommer. Forventningsstyring er i tillegg et viktig steg på veien mot at systemet blir tatt i bruk når den tid kommer – en forutsetning for at implementeringen blir vellykket den dagen systemet rulles ut. Feir milepæler i prosjektet, og glem ikke å ha på plass et system for rask og effektiv brukerstøtte den dagen dere går live!

3. Tilfeldig valgt system

Når dere har lagt en klar strategi for hvilke resultater dere ønsker å oppnå med et ERP-system, er det viktig at målene tas med videre inn i neste del av prosessen. I stedet for å velge et vilkårlig system som dere tilfeldigvis har hørt om, anbefaler vi å gjøre et grundig forarbeid. Hva bruker andre i bransjen? Enkelte system vil kanskje ikke passe deres behov eller være tilpasset det lokale markedet overhodet. Ta deretter kontakt med et par-tre leverandører som kan gi dere en demonstrasjon på ERP-systemene de tilbyr, og vær tydelig på budsjett og tilgjengelige ressurser for gjennomføringen. Husk å ha egne resultatmål i bakhodet gjennom hele prosessen! Det er svært viktig at samarbeidspartneren dere velger, forstår bedriftens behov, da dere kommer til å jobbe tett sammen i overskuelig fremtid.

4. Manglende integrasjonsmuligheter

Jo færre spesialtilpasninger dere trenger, desto smidigere vil implementeringen bli. Men selv om ERP-systemet vil erstatte en del tidkrevende prosesser, betyr det ikke at all eksisterende programvare forsvinner. For å optimalisere arbeidsflyten må dere derfor undersøke hvilke muligheter programmet har for å snakke med tredjepartsprogrammer, og hvor tungvint og tidkrevende slike integrasjoner er. Spør leverandøren om de har erfaring fra lignende endringsprosesser, og få et realistisk bilde på hvor mye ekstern støtte det antas å bli behov for. En lav terskel for at dere selv kan gjøre endringer i systemet vil være både kostnadsbesparende og mer effektivt.

5. Dere glemmer å tenke langsiktig

Selv om dere ønsker et ERP-system for å løse utfordringer dere opplever her og nå, er endring en kontinuerlig prosess. Kan systemet skaleres etter hvert som behovene deres endres, og hvordan ser fremtidens skyløsninger ut? Den teknologiske utviklingen skjer i en rasende fart, og dere trenger en samarbeidspartner som henger med i svingene. Undersøk derfor hvordan leverandøren ser for seg produktutviklingen i tiden som kommer; hva er trendene i markedet, og hvilken ny funksjonalitet eller nye tjenester ser de for seg å lansere?

Anskaffelse av et ERP-system er kun ett steg på veien mot fremtidig vekst – og systemet må kunne vokse sammen med dere når dere tar fatt på veien videre. Amesto Solutions leverer ERP-systemer tilpasset både små og store virksomheter.

GRATIS GUIDE: 18-punkt sjekkliste for å velge det riktige ERP-systemet for din virksomhet

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg