Fem grunner til at HR-systemet er kritisk for bedriften din

14
nov

14. november 2017

Fem grunner til at HR-systemet er kritisk for bedriften din

Vurderer dere å bytte ut eller anskaffe et HR-system for første gang, men er usikre på om det vil lønne seg? Her er fem grunner til hvorfor bedriftens HR-system er kritisk for virksomheten, og hvorfor det kan lønne seg å implementere det nye systemet innen kort tid.
 

1. Et godt HR-system sparer bedriften for store kostnader 

Et nytt HR-system er en stor investering, men det er en viktig investering som gir betydelige resultater. Et HR-system kan både gi direkte og indirekte besparelser. Bedrifter som tidligere har hatt flere forskjellige systemer for å håndtere ulike HR-områder – for eksempel kompetanse- og CV-baser, læringsressurser og medarbeiderundersøkelser – kan nå samle mer under samme lisens. På den måten kan bedriften spare penger, i tillegg til å slippe problemstillingen rundt hvorvidt de ulike systemene er kompatible med hverandre. De største kostnadsbesparelsene er likevel dem som følger av HR-systemets effektivisering og optimalisering av både prosesser og ressurser.

2. Et godt HR-system gjør virksomheten mer produktiv

I kjernen for god business ligger evnen til å ta gode beslutninger. «Business Intelligence» (BI) er en av de aller viktigste ressursene i dagens HR-systemer, og handler nettopp om å ta bedre forretningsbeslutninger basert på tall og harde fakta. De fleste bedrifter har i dag tilgang på en enorm mengde viktige tall. Men for at denne rådataen skal bli til verdifull innsikt, kreves det omfattende analyser. Slike analyser er svært tidkrevende – med mindre du har applikasjoner som gjør det for deg.

3. Et godt HR-system gjør det enkelt å få oversikt over kompetanse

Hvilke prosjekter jobber den enkelte ansatte på akkurat nå, og hva slags prosjekter har de jobbet på tidligere? Kan du enkelt få oversikt over de ansattes bakgrunn, erfaringer og prestasjoner? Et HR-system gjør det langt mindre ressurskrevende å holde oversikt over felles og individuell kompetanse, sette sammen team for store og små prosjekter og dokumentere kompetansen i eventuelle anbudssituasjoner. En detaljert og tilgjengelig oversikt over arbeidsstabens kompetanse er dessuten gull verdt for rekrutteringen av nye ansatte.

4. Et godt HR-system gjør det lettere å følge opp ansatte

Felles for mange nye HR-systemer er funksjonen «360 feedback». Helt enkelt er dette en funksjon som gjør det langt lettere å følge opp målene til de ansatte og gi dem viktige tilbakemeldinger underveis. På samme måte blir det enklere for den ansatte å henvende seg til lederen. Kombinert med en større innsikt i de ansattes prestasjoner og kompetanse, er det enklere å sørge for at ansatte får oppfølgingen og utfordringene som gjør at de vokser og trives i jobben – og er en enda større ressurs for virksomheten.

5. Et godt HR-system gjør det enklere å overholde nye lover og regler

I mai neste år trer «GDPR» i kraft – en ny personvernlov som stiller langt strengere krav til datasikkerheten for bedrifter innen EØS. Formålet er å gi den enkelte større rettigheter til egen persondata, og blant rettighetene finner vi retten til innsyn i egne personopplysninger og retten til å få alle sine opplysninger slettet.

Ved første øyekast virker kanskje ikke disse reglene så vanskelig å etterleve, men skal du kunne slette alle opplysninger om en ansatt, må du også vite hvor du finner dem. Dette kan by på store utfordringer om du ikke har rutinene og funksjonene på plass. Og straffen for ikke å etterleve reglene? I verste fall bøter på opptil 20 millioner euro eller 4 prosent av bedriftens omsetning.

Verdifulle hjelpemidler for å takle GDPR-kravene er blant annet personlige brukerkontoer for alle ansatte, solide brannmurer og sikker filoverføring.

Lurer du på hvordan et HR-system kan hjelpe deg i forhold til GDPR? Book en gratis demo på HR-system eller spør våre spesialister om mer informasjon

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg