Åtte av ti norske bedrifter skal investere mer i digitale arbeidsformer.

Flere får permanente hjemmekontor

Åtte av ti norske bedrifter skal investere mer i digitale arbeidsformer.

Flere får permanente hjemmekontor

Åtte av ti norske bedrifter skal investere mer i digitale arbeidsformer.

22
mai

av Jan Erik Kaasa , 22. mai 2020

Positive erfaringer med digitale arbeidsformer

Flere får permanente hjemmekontor.

En undersøkelse gjort av Norstat i april 2020 mot 100 bedriftsledere og 100 IT-sjefer viser at bedrifter vil investere mer i løsninger og tjenester som gjør at ansatte kan jobbe mer fleksibelt. At undersøkelsen ble gjennomført under den første fasen av Covid-19 krisen har trolig påvirket svarene, der positive erfaringer med digitale arbeidsformer har ført til en endring i hvordan arbeidstagere løser sine arbeidsoppgaver.

Ledere har for alvor innsett at dyktige arbeidstagere klarer å være like produktive hjemme, noen sier mer effektive, tatt i betraktning at de har løst sine arbeidsoppgaver på toppen av en ny deltidskarriere som hjemmeværende lærere.

Etablerer hjemmekontor for flere 

Det globale analyseselskapet Gartner har hentet inn mye interessant innsikt under koronakrisen. En av undersøkelsene viser at tre av fire økonomidirektører planlegger å flytte minst fem prosent av arbeidsstyrken til permanente hjemmekontor. En fjerdedel vurderte det for hele 20 prosent av de ansatte. Det er grunn til å tro at andelen som har hjemmet som fast kontor allerede er høy i Norge. Vi er et digitalisert samfunn der avstandene er store. Allikevel vil slike globale trender garantert påvirke mange her hjemme også. En tilsvarende undersøkelse fra Gartner peker på at fire av ti ansatte selv ønsker å jobbe mer hjemme også når samfunnet gjenåpnes. Løsninger som Microsoft Teams har på rekordtid blitt et sentralt virkemiddel for at vi skal være enda mer produktive og effektive, og er nå en integrert del av bedrifters kriseberedskap. 

Må utvikle smartere løsninger 

Jeg har snakket med flere ledere som har tenkt mye de siste ukene på hvordan virksomheten skal endre kurs i årene som kommer. Strategiendringene vil komme raskere, drivkraften er teknologi og digitalisering. Finans Norges kompetansesjekk fra i fjor avdekket at ni av ti bedrifter ville stille enda høyere krav til kompetanse på digital forretningsutvikling. Det innebærer at kampen om de beste hodene tilspisses, og det må kjempes hardt om de som har forutsetningene til å endre hvordan bedriften jobber, og hva som tilbys og hvordanHer er det viktig at man ikke alltid må krysse bekken etter vann. Det enkleste er å starte med hva man allerede har: Frigjør tid i egen IT-avdeling (om dere har en) slik at teknologene kan fokusere på nye smarte løsninger og rask digital utvikling. Det handler om å gi ansatte forutsetningene til å utvikle spisskompetanse som behøves.  

35 prosent skal outsource mer 

Den enkleste veien til å frigjøre tid er ved å sette ut større deler av forvaltningen knyttet til brukermiljøet, og drift av servere og applikasjoner. Norske bedrifter har lang erfaring med tjenesteutsetting, og undersøkelsen fra Norstat viser at syv av ti IT-ledere ser det som en mulighetkun fire prosent mener det er en trusselDet vitner om høy digital modenhet. De tekniske fagekspertene må få muligheten til å ta valg som gjør at tiden kan brukes til mer produktive formål

IT-avdelingen må sette en ny retning

Forenkling er den raskeste veien ut i en mer moderne verden, og for å møte fremtidens krav. IT-avdelingen må sette en ny retning, og nevnte undersøkelse viser at de tekniske ekspertene forstår dette. Faktisk sier hele seks av ti IT-ledere at det ikke brukes nok tid og ressurser på dette kritiske arbeidet. Tilsvarende tall for bedriftslederne var 29 prosent. Det er for meg et tegn på at toppledelsen bør snakke mer om teknologi og nye muligheter. De tekniske ekspertene er kilden til bedriftens aller største urealiserte potensiale, og må få mandatet og midlene til å skape konkurransefortrinn.