Kan nyansatte bli effektive fra dag én? Dette er noen av de viktigste HR-trendene i 2020

19
des

19. desember 2019

Kan nyansatte bli effektive fra dag én? Dette er noen av de viktigste HR-trendene i 2020

Kunstig intelligens og automatisering gjør HRM-systemene stadig smartere, og integrasjoner blir et like hett stikkord i 2020 som det var i fjor. I tillegg vil mer effektive ansettelsesprosesser hjelpe mange med å spare store ressurser – og sørge for at nyansatte raskere trives og føler eierskap til bedriften. Dette er noe av det som vil prege HR-verdenen i år.

For ganske nøyaktig ett år siden snakket vi om hvor viktig det er å knytte tette bånd mellom bedriften og de ansatte – blant annet gjennom transparens og tilstrekkelig informasjonstilgang. I løpet av året som har gått, har vi også sett at dette er noe kundene våre prioriterer. Mange er opptatt av å få på plass effektive onboardingprogrammer som sikrer at de ansatte raskt føler eierskap til bedriften og får tryggheten som kreves til å prestere effektivt.

I år tror vi tendensen vil forsterke seg, noe som gjør preboarding til en av de viktigste HR-trendene for 2020.

En mer effektiv ansettelsesprosess

Undersøkelser viser at det ofte ikke går mer enn ti dager før nyansatte bestemmer seg for om de vil bli værende lenge i bedriften. I tillegg viser tall at 70 prosent av alle som deltar i et organisert onboarding-program, blir værende i mer enn tre år. Det er med andre ord utrolig viktig å lykkes i startfasen når nye rekrutteringer kommer inn.

Har HRM-systemet ditt en god onboardingsfunksjon, vil det hjelpe deg masse med å sikre en profesjonell ansettelsesprosess. Her kan du kontrollere at de samme rutinene blir fulgt, uansett lokasjon og avdeling, og at alt av nødvendig opplæring blir gjennomført på en god måte. Men selv med en effektiv onboarding kan det ofte gå litt tid før den nyansatte finner seg til rette og blir helt trygg i sin nye rolle. Flere har derfor begynt å se på hvordan dette kan gjøres på en enda mer effektiv måte.

Preboarding kan gi nyansatte en flying start

Gjennom et frivillig opplegg kan nye medarbeidere få tilgang til nyttig informasjon og sette seg inn i sin nye hverdag allerede før første arbeidsdag – for eksempel via en app. Her kan du opprette en ansattprofil umiddelbart etter at kontrakten er signert, og tilby en skreddersydd introduksjon med mikrolæringsmoduler, video og kanskje en liten quiz. Dermed får den nyansatte informasjon nok til å sikre seg en flying start fra dag én.

Dette hjelper deg med å redusere kostnader og tidsbruk i en ansettelsesprosess, samtidig som det skaper trygghet og gjør det enklere for nyansatte å raskt knytte bånd til bedriften.
Smarte integrasjoner blir enda viktigere

I fjorårets trendartikkel skrev vi mye om AI og automatisering, og hvordan det vil prege fremtidens HRM-systemer. Det er kanskje rart å snakke om kunstig intelligens som en trend, ettersom det på ingen måte er et forbigående fenomen. Kunstig intelligens har kommet for å bli, og det jobbes hele tiden med å videreutvikle prosessene og gjøre systemene mer sømløse.

Et eksempel på at arbeidet fører frem, er at flere HRM-systemer nå tilbyr integrasjon med NAV. Det betyr at ansatte kan registrere sykefravær fra egen mobiltelefon, og at du som leder enkelt kan godkjenne og planlegge oppfølgingssamtaler med få tastetrykk.

I året som kommer vil vi se enda flere integrasjonsløsninger som reduserer repetitive og uinspirerende arbeidsoppgaver, og i tillegg styrker sikkerheten og effektiviteten i virksomheten. AI og automatisering kan forenkle alt fra rekrutteringsarbeid til lønnssystem – det viktigste er at du finner en løsning som passer for akkurat din bedrift.

Vær bevisst på hva du trenger når du velger HRM-løsning

For å finne riktig HRM-system og de mest effektive integrasjonene bør du være bevisst på hvilke rutiner som er de viktigste å dekke på arbeidsplassen din. Har dere høyt sykefravær, bør dere velge et system som har gode rutiner for dette. Vil dere bli bedre på onboarding og sørge for at nyansatte blir effektive fortest mulig? Da bør dere legge vekt på nettopp det.
For å kunne utnytte de mange mulighetene i 2020 vil det for mange være nyttig å tenke på hvordan IT-arkitekturen i bedriften ser ut. Mange bruker i dag lønnssystemet som «master» og velger å koble andre systemer til dette.

For mange vil det være mer optimalt å bruke et HRM-system som utgangspunkt, noe som også vil gjøre det enklere å bygge ut med flere moduler etter hvert. HRM-systemet er i tillegg der du mest sannsynlig vil legge inn informasjon om nyansatte først.

Lurer du på hvilke andre trender som vil prege 2020, og hvilket HRM-system som passer best for virksomheten din? Kontakt oss i dag eller last ned guiden vår, som hjelper deg med å velge riktig HRM-system.

 

Skrevet av: Astrid Kindem, HR-konsulent, Amesto Solutions