Krever å få jobbe mer hjemme.

Ledere og ansatte er samstemte

Krever å få jobbe mer hjemme.

Vi kommer til å jobbe mer hjemmefra. Derfor skal det investeres i moderne arbeidsformer.

Ledere og ansatte er samstemte

Krever å få jobbe mer hjemme.

Vi kommer til å jobbe mer hjemmefra. Derfor skal det investeres i moderne arbeidsformer.

27
mai

av Peter Pran , 27. mai 2020

Ledere og ansatte er samstemte

Krever å få jobbe mer hjemme.

Vi kommer til å jobbe mer hjemmefra. Derfor skal det investeres i moderne arbeidsformer.

Covid-19 har stressmodernisert arbeidsformene i norske bedrifter. Fordi mange allerede var på plass med en moderne infrastruktur klarte bedrifter å holde hjul i gang. Hadde krisen inntruffet for fem år siden hadde de negative økonomiske konsekvensene vært langt større. Det er derfor å viktige å sette seneste måneders hendelser i sammenheng med de endringene som allerede var satt i sving på arbeidsplassen.

Ledere må studere nøye endringene som skjer akkurat nå, og ha en formening om hvordan ansatte ønsker å løse arbeidsoppgavene på nye måter, og sikre at bedriften evner å levere på dette. Vi i Amesto Firstpoint bestilte i april 2020 en undersøkelse der Norstat intervjuet 200 ledere i bedrifter, der 100 hadde IT-ansvar. Svarene viser at 8 av 10 ledere er fornøyd med kvaliteten på bedriftens IT-tjenester. Likevel har 80 prosent konkrete planer om å investere mer tid og penger for å at ansatte skal få jobbe enda mer effektivt uansett hvor de er.

Stor endring i fremtidig bruk av hjemmekontor

En undersøkelse fra den globale analytikerkjempen Gartner viser at en av to ansatte planlegger å jobbe mer på andre steder enn kontoret i fremtiden. Samme tall før pandemien var 30 prosent. Selv om tallene trolig preges av smitteredsel, har arbeidstagere fått opp øynene for at man ofte kan være mer produktiv dersom man i større grad kombinerer konsentrert alenejobbing med fordelene med å møte og samhandle med kolleger ansikt til ansikt. Denne endringen vil også gjøre digitale arbeidsformer til et konkurransefortrinn for de som søker nye jobber. En mer fragmentert tilnærming til den fysiske arbeidsplassen gjør at bedriftene må finne ut hvordan bedriften skal lede og støtte de ansatte når stadig flere jobber på nye måter, og på flere steder. Her er det heldigvis masse beste praksis tilgjengelig i et digitalt modent land som Norge.

Mer fornøyde, mer lønnsomme og mer produktive

International Data Corporation (IDC) har i likhet med Gartner vært ivrige etter å gi sine kunder råd om utsiktene på kort sikt for IT-bransjen. De mener at virksomheter som har kommet langt med digitale arbeidsformer vil erfare at «digitale kolleger» vil øke med 35 prosent allerede i 2021. Disse kunstige assistentene oppstår fordi flere oppgaver automatiseres og håndteres med teknologi.

Dette gir mange smarte former for gevinster. Mer intelligente samhandlingsformer på arbeidsplassen vil gjøre at man:

  • Ser en 30 prosent forbedring i lojaliteten til arbeidsgiver.
  • Ansatte jobber 30 prosent mer produktivt.
  • Lønnsomheten per ansatt er 30 prosent høyere enn de som ikke har tatt tilsvarende digitaliseringsgrep.

For å komme dit må virksomhetene sikre at den digitale grunnplattformen på plass, og at de ansatte har tilegnet seg mestring på hvordan teknologi gir en mer friksjonsfri og smart arbeidsdag. Innsteget til en slik tilværelse er ganske enkel innledningsvis. Det handler om å modernisere Microsoft-plattformen som de fleste har i bruk. Vi har en komplett tjeneste med alt bedriften behøver, der viktige stikkord handler om samarbeid, sikkerhet, intelligens og analyse, og mobilitet. Tjenestene er pakket inn på smarte måter som tilpasser seg din bedrifts unike behov, prisene er faste og forutsigbare, og man kommer raskt i gang. 

Les mer om våre tjenester for den moderne arbeidsplassen her.