LE, DEL, SE – det viktigste en god leder kan gjøre

23
mar

av Wenche Evertsen , 23. mars 2018

LE, DEL, SE – det viktigste en god leder kan gjøre

Hver tredje person oppgir dårlig ledelse som hovedgrunn til at de slutter i jobben, ifølge en undersøkelse gjennomført av selskapet Fourstep. Dette fører til at mye god arbeidskraft går tapt, og understreker samtidig hvor vanskelig det er å være en god leder. Likevel er det viktig ikke å gjøre ledelse mer komplisert enn det det egentlig er. Et godt tips er å dele ordet i tre – «Le», «del», «se» – og forsøke å praktisere dette på arbeidsplassen hver eneste dag.

Le

Det er viktig å kunne le av ting og ikke ta seg selv så høytidelig på jobb. Ifølge Stein Tyrdal, som er kirurg og overlege ved Ullevål sykehus, har humor en stor innvirkning på trivselen på arbeidsplassen og gir store helsegevinster. Han er opptatt av sammenhengen mellom stress og sykdom, og hvordan humor kan være med på å bekjempe stress og få ned sykefraværet.

Dette punktet kan også kobles til engasjement på arbeidsplassen. Klarer du å skape en sunn og trivelig kultur der humor og latter er en naturlig del av arbeidshverdagen, er det stor sannsynlighet for at de ansatte vil trives bedre på jobb og oppnå gode resultater.

Hos oss i Amesto har vi valgt visjonen «Life is short. Work somewhere awesome». Denne visjonen er tett knyttet til det å være omgitt av gode ledere. En nær leder, som ser hele mennesket og evner å hente ut det beste av hver ansatt, er «Awesome». Vil du ha en lett og uhøytidelig kultur, må du vise veien. Da er det viktig ikke å ta seg selv så høytidelig.

Del

Som leder har du ansvar for at kompetanse deles på tvers av hele bedriften, og at dette blir en naturlig del av arbeidsrutinene til medarbeiderne dine. Administrerende direktør i Atea Norge, Michael Jacobs, beskriver hvor viktig det er med toveis kompetanseoverføring i bedrifter og organisasjoner.

«Utviklingen i dagens samfunn går raskt, og toveis kompetanseoverføring i bedrifter og organisasjoner har aldri vært viktigere. Som leder er det din jobb å skape en delingskultur og sette prosessen i system. En bedrift kan bli svært sårbar dersom kompetanse fra nøkkelpersoner ikke overføres og deles med andre.»

Ideelt sett bør kompetanseoverføringen struktureres og støttes av gode teknologiske systemer. På den måten sikrer du at kunnskap blir værende i bedriften selv om ansatte flytter på seg. Kompetansedeling er dessuten motiverende og kan være samlende på tvers av hele bedriften.

Se

Det å kunne se og lytte til de ansatte, ligger i selve kjernen av det å være en god leder. Dette er ganske enkelt en grunnleggende forutsetning for at de skal yte noe som helst, og her syndes det mye blant ledere. En god leder bruker synet og ørene mer enn munnen. Det kan kanskje virke overveldende hele tiden å måtte se alle menneskene rundt deg, men tiden du investerer i å oppfatte bedriften din og de ansatte, kommer uten tvil til å være verdt det.

Det å bli leder er noe man velger, aldri noe man tvinges til. Alle trenger ikke å bli leder, men velger du først å takke ja, tar du på deg et ansvar. Dette ansvaret innebærer å sørge for at de ansatte trives, utvikler seg og bidrar til å skape den kul­turen man ønsker og nå de målene man har satt seg. For å lykkes med dette må du være til stede for medarbeiderne dine, se og anerkjenne innsatsen og resultatene deres og bidra til at de utvikler seg.

Like viktig er det å håndtere uønsket oppførsel. På samme måte som det raskt skapes en god kultur når du klarer å se og anerkjenne medarbeiderne dine, oppstår det like raskt en ukultur hvis det motsatte er tilfelle. Du må faktisk ta de vanskelige samtalene, gi konstruktive tilbakemel­dinger, korrigere uønsket adferd og håndtere motsetninger i gruppen. Det er ganske enkelt ditt ansvar for å sikre at de ansatte fungerer som gruppe.

Vær tydelig og skap tillit

Mange ledere har også en tendens til å blande begreper. Du trenger ikke være streng for å være sterk, men du må være tydelig. Den ansatte må vite hva du forventer, skriftlig. Hvordan det skal løses må du ha tillit til at den ansatte kan bedre enn deg – det er jo tross alt derfor du har ansatt henne/ham. Deretter må du resultatsikre. Alle leverer ikke. Sånn er det bare. Og ikke alle passer til å jobbe i akkurat din bedrift. Da er det din jobb som leder å gi klare beskjeder, følge tett opp og hjelpe folk videre dersom det er nødvendig. Som leder kommer du langt dersom du har opparbeidet deg tillit blant medarbeiderne dine. De fleste vil tåle mer fra en leder man har respekt for.

Følger du de tre magiske ordene «Le», «del», «se», er du allerede godt på vei mot å bli en bedre leder for dine ansatte.

Lykke til!

Wenche Evertsen
Administrerende direktør
Amesto Solutions

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg