Man skaper ikke en bærekraftig fremtid alene

Man skaper ikke en bærekraftig fremtid alene

28
aug

av Ariane Spandow og Endre Markussen , 28. august 2020

Man skaper ikke en bærekraftig fremtid alene

Jeg kan ikke skryte av at jeg er en teknologifreak, slik brødrene mine er. Men, det er jo ikke til å stikke under en stol at teknologi og IT bransjen gir oss store muligheter for å bidra til å løse noen av de store utfordringene vi står overfor i dag.  Derfor bestemte jeg meg for å sette meg ned med Endre Markussen, som leder vår satsning innenfor it-driftsløsninger og infrastruktur for å få en dypere forståelse av hvilken betydning teknologi faktisk kan ha for vår planet.

I Amesto-ånd #askmore, fikk jeg en time til å grave og høre hvilken betydning det har, det vi allerede gjør i dag og hvilke muligheter som ligger foran oss.

Hvilke fordeler er det for en bedrift å flytte fra sin eksisterende infrastruktur med etablert datarom til en skyløsning?

Dette er et komplisert spørsmål å svare kort på. Vi kan ha to perspektiver på dette, miljø og forretning. I et forretningsperspektiv er fordelene som regel knyttet til risiko, sikkerhet og fleksibilitet. I miljøperspektivet er bildet mer konkret: i en analyse Accenture gjorde for Microsoft, viste resultatene et redusert CO2 avtrykk på mellom 30% og 90% for de bedriftene som flyttet til skyen. De store forskjellene skyldes variasjoner mellom bedriftene i antall brukere, lokalisering og utnyttelsesgrad på maskinvare. Microsoft jobber systematisk og målrettet for å ytterligere redusere miljøavtrykket, så dette bildet blir enda bedre i fremtiden

Med dagens teknologi kan vi analysere og optimalisere det reelle behovet kunden har for datakraft.  Det betyr at vi reduserer energiforbruket og tilfører store kostnadsbesparelser for våre kunder.  Med den fremtidige strukturen, der Microsoft nå legger opp til å sette opp store datasenter i Norge, vil vi også vite at den energien som brukes er miljøvennlig gjennom fjernvarme.

Hvis vi vender blikket mot oss selv, hvordan ligger vi an med hensyn til eget CO2 fotavtrykk?

Vi har nok, som de fleste norske bedrifter, et større CO2 avtrykk enn vi trenger å ha. Vi har allerede tatt ut en gevinst gjennom å flytte brukerne til Office 365, men vi stopper ikke der. Snart har vi alle tjenester i skyen, og da vil IT løsningene våre være betydelig mer energieffektive enn før flyttingen. Den største klimaeffekten får vi imidlertid gjennom riktig bruk av denne teknologien. Det anslås at reising i forbindelse med jobb gir et årlig utslipp på 80 000 tonn Co2 bare i Oslo, og da vet vi at man her benytter kollektivtransport i større grad enn i resten av landet. Ved å redusere jobbreiser kan vi spare verden for enorme CO2 utslipp. Med riktig strategi og bruk av skybaserte samhandlingsløsninger kommer vi dit. Her kan vi, sammen med våre kunder, bedre effektiviteten, trivselen og miljøet med det samme tiltaket, også etter at koronapandemien er over.

Les også: Amesto er en av Norges mest innovative virksomheter

Er det andre ting vi som IT-leverandør kan bidra med for å gjøre våre kunder mer miljøvennlige?

Vi ønsker å bidra til at våre kunder bruker maskinvare lenger før de bytter den ut. Dette gjelder spesielt PC’er, telefoner og nettbrett. I dag har mange bedrifter en strategi om å bytte PC hvert 3. år og telefon årlig eller annenvert år. Undersøkelser gjort av miljøorganisasjoner viser at 70-80% av CO2 avtrykket til en slik enhet er i forbindelse med produksjon og transport. Vi kan altså spare både penger og miljø hvis vi bruker disse enhetene lenger før vi bytter dem ut. Målet vårt er at vi skal hjelpe våre kunder til å doble levetiden på PC’er og telefoner

Hvordan kan vi påvirke våre leverandører?

Mht. skyløsningen leverer vi den på Microsoft Azures plattform.  Microsoft har som mål å kutte sitt eget karbonavtrykk med 75% innen 2030, så de er en fin partner å være i samme båt som, når vi skal ha fokus på grønn energi.

Vi har noen andre partnere også, der vi ser at de har en vei å gå, og der tenker vi at vi kan bidra ved å gi noen vennlige nudge.

Nordmenn ligger på topp når det gjelder bruk og kast av elektronikk, tenker du at det er noe Amesto Firstpoint kan ha interesse av å bidra til å sette fokus på og har du noen tips til hvordan?

Ja, vi har hørt om et konsept som heter Restarters.  Det er et initiativ som setter fokus på verdien av å reparere elektronikk sammen.  Det er morsommere og mer lærerikt å være med på fiksefest, enn å bare kaste elektronikken på dynga.  Vi i Amesto Firstpoint tror på gjenbruk av teknologisk hardware og vi har lyst til å være med å bidra til både gjenbruk og reparasjon.

Ariane Spandow

Ariane Spandow

Head of Social Corporate Value, Amesto.
Endre Markussen

Endre Markussen

CEO Amesto Firstpoint