Konkurransekraft i skyen

Norske ledere har ikke råd til å bli late

Konkurransekraft i skyen

Norske ledere har ikke råd til å bli late

Konkurransekraft i skyen

22
feb

av Jan Erik Kaasa , 22. februar 2019

Norske ledere har ikke råd til å bli late

Konkurransekraft i skyen.

Som leder i et teknologiselskap er jeg lidenskapelig opptatt av konkurransekraft. Mye ligger til rette for oss her i Norge. Vi klatret nylig tre plasser opp, til en åttende plass, på den sveitsiske handelshøyskolen IMDs liste over ulike lands konkurransekraft. Vi har stabile politikere, god infrastruktur, et rettsvesen som fungerer og vi har høyt utdannende arbeidstakere. Men, det hjelper lite hvis vi som ledere ikke snur hver sten for å øke produktiviteten. Som leder må du alltid stille spørsmål som utfordrer organisasjonen på status quo. Kan det vi gjør i dag gjøres enklere, billigere, sikrere?

Tre av fire økonomiansvarlige i SMB vet ikke hvor mye som brukes på IT.

I januar 2019 intervjuet analysebyrået Infact 200 ledere i små og mellomstore norske bedrifter om deres planer for fremtidig IT drift i skyen. Konklusjonen var at 30 000 bedrifter skal flytte tjenester og programvare til skyen allerede inneværende år. Mens daglig leder er opptatt av å flytte systemer som regnskap og lønn, ønsker økonomiansvarlig å sette ut hele IT driften. Årsaken til at de vil flytte er nok varierende, men det er nærliggende å anta at behovet for skjerpet sikkerhet og lavere kostnader ligger bak. I tillegg krever ansatte fleksible arbeidsformer, noe skyen er godt tilrettelagt for.

En utfordring ledere i dag står overfor er mangel på kontroll. Små og mellomstore bedrifter har for ofte ikke forutsetningene for å vite hvilke teknologivalg som er best på lang sikt. Som leder blir man usikker og nøler med å ta IT avgjørelser fordi man er redd for å ta feil valg. Problemet er at det oppstår et vakuum. Dermed kjøper avdelingsledere punktløsninger til egen avdeling fordi de oppdager funksjoner de mener vil forenkle gjøremål og oppgaver. De tegner enkeltstående abonnement på programvare og plutselig mister ledelsen oversikt, noe Infact-undersøkelsen viser: Tre av fire økonomiansvarlige i SMB vet ikke hvor mye som brukes på IT.

Ledere mister oversikten

Når bedriften belastes på flere kredittkort, og fakturaer kommer fra mange kilder utgjør det store summer på årsbasis. Man mister også oversikten over hvilke tjenester som overlapper hverandre. Data havner i siloer, og bedriften strekkes i alle retninger. Det er derfor lett å kjenne seg igjen i utregningene fra en amerikansk tilbyder av analyser rundt avkastning på IT-investeringer (Alinean Inc.) som viser at små og mellomstore bedrifter bruker over dobbelt så mye som de store på IT, målt mot omsetning. Der gigantene i snitt bruker 3,2 prosent, er det samme tallet 6,9 prosent for små virksomheter.

Ledere trenger hjelp

Jeg snakker ofte med ledere i SMB bedrifter. De har stort hjerte for bedriften, spennende ambisjoner og troverdige vekstplaner. Utfordringen er at de sliter seg ut fordi de ofte må gjøre alt annet enn å lede bedriften mot sitt sanne potensiale. Der behovet er ledelse og utvikling, blir realiteten en myriade av oppgaver fordelt på fagfelt som HR, juss, økonomi og administrasjon m.m. Når lederen også får IT-strategien i fanget og må ta stilling til hvor serveren står og om det vil lønne seg å flytte til skyen, blir man usikker og velger å "stikke hodet i sanden", venter for å se om det går over eller løser seg av seg selv.

La oss knuse myten om at skyen er usikker

For å knuse en myte: Vi er forbi den tiden da skyen var et abstrakt begrep forbundet med usikkerhet. Det er faktisk klart tryggest å være i skyen. I tillegg til å ivareta sikkerheten åpner det også for en rekke moderne løsninger som gjør at de ansatte kan jobbe mer effektivt. Ved å samle løsningene får man muligheten til å utnytte mulighetene som ligger innen Analytics og kunstig intelligens. Skyen er en forutsetning for å digitalisere bedriften, og flytteprosessen er ikke lenger et omfattende og voldsomt prosjekt.

Flytting til skyen er enkelt.

Min utfordring til ledere i SMB

Jeg ønsker å utfordre SMB-ledere til å la det gå sport i jakten på produktivitetsforbedringer. Begynn med å stille noen spørsmål:

  • Hva kan skyen gjøre for min bedrift?
  • Kan jeg jobbe sikrere?
  • Vil jeg få bedre kontroll?
  • Hvilke muligheter åpner seg hvis vi flytter til skyen?
  • Kan mine ansatte jobbe smartere?

Og aller viktigst:

Vil flytting til skyen gjøre min bedrift mer konkurransedyktig?