Skybasert vs. serverbasert HR-system – hva er best for din virksomhet?

4
sep

4. september 2018

Skybasert vs. serverbasert HR-system – hva er best for din virksomhet?

Stadig flere dataprogrammer tilbys i dag som rene skytjenester, og vi ser at et økende antall virksomheter velger slike løsninger. Men hvordan avgjør man hva som vil være det rette valget for nettopp deres virksomhet når dere skal gå til innkjøp av nytt HR-system? Her er fem ting dere må tenke på når dere skal vurdere om et HR-system i skyen eller et HR-system installert på lokal server vil være det riktige valget for dere.

1. Betalingsmodell

Serverbaserte HR-systemer krever en større forhåndsinvestering, da det innebærer en stor engangskostnad når systemet skal installeres første gang. Selve programvaren er dyr i innkjøp, og man må betale for et visst antall lisenser. Oppgradering av eksisterende IT-utstyr kan også bli nødvendig, dersom dette ikke allerede er på plass. Her har skybaserte HR-systemer den fordelen at man kun betaler en fast månedskostnad per bruker, noe som gir et langt mer forutsigbart prisbilde.
 

2. Løpende kostnader

Med et skybasert HR-system betaler man en fast månedsavgift som kun vil variere dersom antall brukere endres eller hvis systemet skaleres opp til å omfatte flere tjenester. Systemoppgraderinger er inkludert og skjer automatisk, og medfører minimalt eller ingen nedetid for brukerne. På samme måte blir eventuelle feil løpende utbedret og tatt hånd om av leverandøren. Hvis virksomheten er systemeier, har den selv ansvar for å oppgradere systemet, og slike programvareoppgraderinger kan være kostbare. Systemet vil også være utilgjengelig i en periode mens oppdateringene pågår. I tillegg er man avhengig av å ha på plass faste IT-ressurser med nødvendig kompetanse til å håndtere driften av systemet. Ligger systemet i skyen, er ikke dette nødvendig – men pass på at leverandøren tilbyr en tilstrekkelig grad av kundestøtte, i tilfelle noe skulle gå galt.


3. Implementering

Skybaserte HR-systemer er klare til å tas i bruk så snart tjenesten aktiveres fra leverandøren, og det settes ingen krav til lokal installasjon eller virksomhetens eksisterende IT-infrastruktur. En lokalt installert løsning vil være noe mer tidkrevende å installere og kan medføre ekstrakostnader knyttet til maskinvare som kan håndtere systemet samt eventuell serveroppgradering. Samtidig krever skybaserte tjenester en stabil internettilkobling, mens en lokal løsning også vil fungere offline.


4. Risiko

Den pågående digitaliseringen av samfunnet følges både av et stort fokus på, og høy risiko knyttet til informasjonssikkerhet. Ikke minst har dette blitt aktualisert med innføringen av den nye personvernforordningen, GDPR. I skybaserte HR-systemer tas sikkerheten hånd om av leverandøren, og enkelte systemer har også egne GDPR-moduler som sikrer at personopplysninger lagres og oppbevares i samsvar med gjeldende regelverk. Dersom systemet er installert på egne servere, har den aktuelle virksomheten sikkerhetsansvaret. Virksomheten påtar seg også en noe lavere økonomisk risiko ved å kjøpe tjenester i skyen, da man enkelt kan si opp tjenesten hvis HR-systemet ikke skulle vise seg å oppfylle virksomhetens behov, uten at det er foretatt betydelige investeringer utover den månedlige abonnementskostnaden.


5. Tilpasningsmuligheter

Dagens skybaserte systemer tilbyr mange tilpasningsmuligheter og kan i de aller fleste tilfeller skreddersys til den enkelte virksomhets kravspesifikasjon. Har dere imidlertid svært spesifikke krav som krever mye koding av systemet, kan det tenkes at et lokalt installert system er veien å gå. 

Uansett hvilket HR-system dere velger, vil automatiserte prosesser frigjøre tid og bidra til en mer effektiv arbeidshverdag. Trenger du hjelp til å velge det rette HR-systemet for din virksomhet? Kontakt oss gjerne for en hyggelig og uforpliktende prat.

GRATIS GUIDE: Hvordan velge nytt HR-system

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg