Skyen er sikrere enn datarommet ditt

Fra kjeller til sky

«Skyen er sikrere enn datarommet ditt»

Sikkerhet er blant hovedgrunnene til å velge drift i nettskyen. Dette i følge norske bedriftsledere og anerkjente sikkerhetseksperter.

Fra kjeller til sky

«Skyen er sikrere enn datarommet ditt»

Sikkerhet er blant hovedgrunnene til å velge drift i nettskyen. Dette i følge norske bedriftsledere og anerkjente sikkerhetseksperter.

1
feb

1. februar 2019

Sikkerhet er blant hovedgrunnene til å velge drift i nettskyen.

I en artikkel på nettsidene til Den Norske Dataforening (DND) uttaler lederen for Cloud Security Alliance, Eirik Gulbrandsen, at norske bedrifter ikke bør ha skyskrekk. Data og programvare har det bedre på en moderne infrastruktur enn på en server under pulten, eller i kjelleren.

- Sikkerhet er et av de beste argumentene for å gå i skyen, sier Gulbrandsen. Han har flere tiårs erfaring innen IT-sikkerhet, og har jobbet for flere av de mest innflytelsesrike teknologiselskapene.

- Skyen er mindre farlig enn datarommet ditt, påpeker han i samme artikkel.

Rådene er sammenfallende med hva Nasjonal Sikkerhetsmyndighets fagekspert Roar Thon har delt. Han fremhever at nettskyen gir mindre bedrifter tilgang til den fremste kompetansen innen både sikkerhet og driftskompetanse.

Innen den nasjonale Flyttedagen 14. april skal Amesto hjelpe minst 40 norske bedrifter flytte sine viktigste applikasjoner til skyen. Dette kan du lese mer om her.

Fra kjeller til sky

I følge Peter Pran i Amesto, er mange virksomhetssystemer installert på en utrangert server i kjelleren, eller hos en lokal driftspartner. Begge deler skaper fort plunder og heft.

– Om noe skulle skje er risikoen at det oppstår en negativ kamp om hvem som egentlig har skylden og hvor feilen er. Dermed tapes mye tid før problemet blir løst, sier han.

Ved å drifte forretningsapplikasjonene hos Amesto, på en Microsoft Azure plattform, er det sikkert og samtidig effektivt.

– I tillegg får du ett kontaktpunkt å forholde deg til. Det er viktig for mange, legger han til og ramser opp tre punkter for hvorfor nettskyen er å foretrekke:

  1. Dine applikasjoner havner i sikre datasenter beskyttet av verdens fremste sikkerhetsteknologi. En moderne infrastruktur sikrer høy oppetid og tilgjengelighet.

  2. Sikkerhet blir en konkurransefordel fordi man sikrer fremfor å hindre. Dette betyr at ansatte får rik tilgang til arbeidsverktøy og kan jobbe uansett tid og sted. Det gjør da bedriften til en bedre arbeidsplass, og produktiviteten øker.

  3. Du beskytter data og sikrer personvernet i en tid der lover og regler blir flere og strengere. Forsvinner data fra regnskaps- CRM- eller lønnsapplikasjoner brytes GDPR-reglene og man mister kontroll på alle økonomiprosesser. Begge deler er like kritisk for bedriften.

Verdens enkleste flyttedag

– Flyttingen fra utdaterte servere gjøres på kort tid uten at driften forstyrres. Vi løser alt for kundene, sier Pran.

Dette inkluderer også tillagt skreddersøm i systemene, slik at opplevelsen for bedriftens ansatte er like god, om ikke bedre. Over natten vil derfor systemene komme på en plattform som overvåkes døgnkontinuerlig, og der problemer løses før de oppstår.

- De som bør ha dårligst tid med å vurdere flytting er de som har servere uten support og hvor det er på tide med en investering eller en alternativ løsning, sier Pran og peker på en fersk undersøkelse der 200 norske ledere med følgende funn:

  • 7 av 10 av de minste bedriftene er ikke bekymret for å velge drift i skyen
  • Kun en av ti bedrifter mener det er dyrt å drifte i skyen
  • Ingen tror det er dyrt eller vanskelig å flytte

Vil du vite mer? Last ned brosjyre om smart og trygg drift her.