Slik fungerer et samarbeid med Amesto Solutions

29
okt

29. oktober 2018

Slik fungerer et samarbeid med Amesto Solutions

Har du behov for å digitalisere og automatisere tidkrevende prosesser? Vil du integrere flere ulike systemer? Trenger du at noen tar seg av systemdriften? Det er mange gode grunner til å samarbeide med oss, men hvordan fungerer egentlig et samarbeid? Her får du en oversikt som beskriver hvordan vi går frem for å finne løsningene som passer for akkurat din bedrift.

Alle bedrifter har til felles at enkelte arbeidsoppgaver og prosesser er mer tidkrevende og ineffektive enn andre. Det kan dreie seg om:

• Regnskap og økonomi
• HR og lønn
• Forretningssystemer
• ERP
• HRM
• CRM
• IT-infrastruktur
• Analyse og rapportering

Målet vårt er å hjelpe alle som ønsker å forenkle disse prosessene og å effektivisere arbeidshverdagen, slik at dere kan fokusere mest mulig på kjernevirksomheten deres.

De fleste som kontakter oss vet også hvor skoen trykker og har et konkret behov eller en utfordring de trenger hjelp med – enten det er å få opp medarbeiderengasjementet, få ned sykefraværet, digitalisere tidkrevende prosesser eller å få systematisert salgsprosessen bedre.

Til syvende og sist handler det om at du skal få opp produktiviteten og lønnsomheten, og kutte unødvendig tid- og ressursbruk. For å få til det, går vi gjennom fire steg i alle våre samarbeid.

Steg 1: Bli kjent med bedriften din

For å kunne hjelpe deg med utfordringen din raskest mulig, er det første vi gjør å stille deg noen spørsmål. Dette gjør vi for å danne oss et bilde av bedriften. Da kan vi presentere skreddersydde løsninger vi mener vil dekke behovene deres, allerede ved første møte.

Dette vil også gjøre det enklere for deg å se hvilke systemer som finnes, slik at vi sammen kan komme frem til den beste løsningen for dere. Her er det flere ting som spiller inn:

• Hvilke konkrete mål ønsker dere å oppnå med de nye systemene?
• Jobber dere på en måte som krever spesialtilpassede løsninger?
• Hvilke eksisterende løsninger vil eller må dere beholde?
• Jobber dere på tvers av mange avdelinger og selskaper?
• Ønsker dere å knytte sammen og integrere flere tjenester?

Steg 2: Finne frem til den beste løsningen i fellesskap

Vi har et bredt tilbud og stiller selvfølgelig ingen krav til eksisterende systemer eller struktur. Vi møter ofte nyoppstartede selskaper og hjelper dem i gang med de nyeste og mest moderne skyløsningene våre, helt fra bunnen av. Andre ganger ser vi at ting er mer komplekst, slik at vi må spesialtilpasse løsningene. Det kan være at dere vil beholde systemer dere er fornøyd med, eller for eksempel har eiere i utlandet og må forholde dere til plattformen de bruker.

Ofte er det behov for spesialtilpasninger og å knytte sammen flere løsninger. Da har vi løsningsrådgivere som kan bli med til dere og sette opp en liste med kravspesifikasjoner, slik at dere slipper å gjøre det selv.

For oss handler det om at du skal få best mulig utbytte av løsningen vi kommer frem til. Enten du har behov for integrasjoner med tredjepartsløsninger, forbedringer av fakturaflyten eller automatisering av manuelle prosesser, er fokuset vårt å komme fram til det du vil være best tjent og mest fornøyd med.


Ønsker du mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe akkurat din bedrift?

Prat med oss

Steg 3: Implementering og opplæring

De enkleste appene og skyløsningene våre har et enkelt grensesnitt og er bortimot selvforklarende. Når du skal sitte som en superbruker eller administrator, vil det derimot kreve opplæring. Da sitter vi hos dere og tilpasser systemene, slik at dere kan lære underveis.

Dersom dere er en gruppe ledere som trenger opplæring i hvordan dere bruker lederverktøyet for å følge opp de ansatte, er det praktisk å kjøre dette samtidig. Og har dere avdelinger på ulike steder, er det ofte hensiktsmessig å kjøre det meste av opplæringen på nett.

Vi tilpasser helt enkelt alt av opplæringen dere trenger etter deres behov. Vi har avdelinger over hele landet, så dere kan også komme til oss. Uansett hva slags løsning vi blir enige om, kan vi tilby opplæring i form av:

• kurs for flere
• 1-til-1
• webkurs
• webinar
• opplæringskurs ved en av våre avdelinger

Steg 4: Oppfølging

Kundetilfredshet er vår viktigste ambisjon og største fokus gjennom hele samarbeidet vårt. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer, effektiviseringer og faglige bidrag som vil styrke ditt utbytte av å jobbe med oss.

Vi følger dere tett gjennom hele prosessen og kan ta oss av det meste – fra drift, infrastruktur, forretningsløsning, integrasjon, rådgivning og konsulenttjenester til implementering og AI.

Oppfølgingsløpet kommer til å avhenge av hva som passer best for dere og hvilke løsninger vi blir enige om. Sitter vi som superbruker, tar oss av den daglige driften deres eller fungerer som økonomipartner, vil kontakten naturlig nok være annerledes enn om dere trenger hjelp med å implementere et nytt HR-system.

Uansett avtale vil vi være tett på og sørge for at dere får best mulig utbytte av løsningene. Vanlige oppfølgingsformer underveis kan blant annet være:

• introduksjon
• startsamtaler
• målinger
• tomånederssamtale
• videre oppfølging
• arrangementer
• webinar
• faste rutiner for hastesaker

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe akkurat din bedrift?

Kontakt oss

Lurer du på noe? #ASKMORE

Vi tar gjerne en uforpliktende prat.

Ja takk, kontakt meg