Slutt å «vansklifisere»!

19
okt

av Jan Erik Kaasa , 19. oktober 2017

Slutt å «vansklifisere»!

Et av de eldste triksene i boka er å drukne mottakere av et budskap med vanskelige ord for å fremstå som en ekspert selv. Du har kanskje gjort det selv? Det er så fristende.

Det offentlige Norge har vært en av de fremste ambassadørene for denne teknikken, selv om de nå er kommet på bedre tanker og har innført nye prinsipper om «Klar tale». Statens innbyggerundersøkelse for 2017 viste at hele 1 av 3 har problemer med å skjønne hva som står i brev fra det offentlige. Facebook, og Apple er heller ingen «flinkiser» her, med sine evig lange brukervilkår, som ingen orker å lese og langt færre egentlig skjønner rekkevidden av.

Men også i min egen lille andedam i IT-bransjen, må vi ta grep. Digitalisering, automatisering, robotisering, kunstig intelligens (AI), superintelligens, maskinlæring, deep learning, Internet of Things (IoT) og chatbots. CLOUD «Digitaliser eller dø». Vi skaper forvirring, frykt og unødvendig fuzz som stjeler tid.

IT-bransjens misjon er å være forenklende og verdiskapende, men da må vi slutte å skape avstand ved å mystifisere og komplisere. Vi må heller hjelpe ledere til å forstå og velge ut hvilke begreper de må bruke sin dyrebare tid på. Det som faktisk vil kunne utvikle selskapet.

Så kjære eksperter der ute: Slutt å «vansklifisere»!

«Norske bedrifter liker å tenke på seg selv om digitale mestere, men diskuterer lite teknologi i toppledelsen og bruker IT-pengene sine på å holde liv i gamle systemer heller enn å utvikle nye ting.» Dystre ord fra forskerne Espen Andersen og Ragnvald Sannes ved BI i en kronikk i Aftenposten i september 2016.

Mer interessant er det å stille spørsmål om hvorfor det er slik. Er det fordi de ikke vil, eller ikke kan? I Norge har vi en klar overvekt av småbedrifter. Ikke alle har en innovasjonsleder, eller en digital rådgiver «in-house». Kan det hende at diskusjonen uteblir fordi ledelsen ikke egentlig har forstått hva begrepene de skal diskutere betyr?  

For å bruke tiden din som leder på rett sted må du vite hva du står overfor. Nummer en: Du må skjønne hva begrepene alle snakker om faktisk betyr for din virksomhet.

Simplifying business - 5 velmenende råd

1. Start med å skaffe deg oversikt over hva de mange begrepene som svirrer rundt deg faktisk betyr. Jeg skal forsøke å oppklare de viktigste, hvis du fortsetter å lese videre.

2. Kartlegg muligheter og trusler i et 2-3 års rullerende perspektiv. Hvilke av begrepene vil kunne effektivisere hvilke forretningsprosesser i din virksomhet og herav effektuere muligheter og eliminere risiko.

3. Allier deg med noen som kan gi deg råd på veien videre. Internt og/eller eksternt.

4. Få oversikt over hvilke aktiviteter du må sette i verk for å gripe mulighetene og eliminere risiko.  

5. Prioriter og fas inn prosjekter løpende etter kapasitet slik at kvaliteten blir tilstrekkelig.

Hos oss i Amesto er misjonen Simplifying business. Det er et kundeløfte, men det skal også forplikte oss til å ikke «vansklifisere» bare fordi vi kan.

Jeg tok en prat med en av våre egne eksperter, Lars Rinnan, som er styreleder i et av Amestos intraprenør-selskaper, Nextbridge Analytics. Sammen skal vi forsøke å hjelpe deg med steg 1.

Overlevelsesguide for ledere:

Digitalisering: Betyr at det ikke lenger er analogt, men består av 0 og 1 (altså digitalt), og kan dermed gjennomgå en eksponentiell utvikling. Å sende email istedenfor brev i posten er en enkel form for digitalisering. Wikipedia vs. Store Norske Leksikon en annen. Innebærer at produkter blir til digitaliserte tjenester, som er rimeligere og kan deles i store volumer.

Automatisering: Handler om å gjøre manuelle prosesser automatiske, enten via fysiske roboter eller algoritmer basert på maskinlæring. Mange bruker digitalisering og automatisering om hverandre, men digitalisering er egentlig kun et startpunkt for å kunne automatisere.

Robotisering: Innføring av roboter i arbeidsliv og privatliv. Noen av disse robotene vil være fysiske roboter, for eksempel på lager, på hoteller og i katastrofeområder. Andre vil være algoritmer basert på maskinlæring som for eksempel fører regnskap, assisterer leger med diagnoser og advokater med dokumentgjennomgang.

AI: Artificial Intelligence eller kunstig intelligens, baserer seg på maskinlæring, og representerer det at maskiner kan forstå og gjøre oppgaver som inntil nylig kun mennesker kunne gjøre. Foreløpig er AI på et ganske snevert nivå, hvor en AI stort sett kun kan gjøre en oppgave. En enkelt AI kan for eksempel kjøre bil, men ikke spille GO. Det er det en annen algoritme som kan. Utviklingen av AI går eksponentielt, og snart matcher maskiner menneskelig intelligens (antatt 2029).

Superintelligens: Etter at AI har gått fra Artificial Narrow Intelligence (nå), til Artificial General Intelligence (2029), så vil utviklingen fortsette eksponentielt og man vil nå punktet da maskinbasert intelligens langt overgår all samlet menneskelig intelligens. Fremtredende futurister spår at dette skjer i 2045. Noen hevder at vi da har mistet kontroll over AI og frykter konsekvensene. Andre mener at mennesker og maskiner på dette pkt. vil smelte sammen og være en og samme entitet.

Maskinlæring: Betyr at datamaskiner lærer av store mengder av eksempler istedenfor å programmeres. For eksempel kan datamaskinen læres opp til å kjenne igjen en katt hvis den blir presentert for 1 milliard bilder av katter, samt tilsvarende volumer av bilder av ting som ikke er en katt.

Deep Learning: Er en variant av maskinlæring, hvor man benytter nevrale nett med mange nivåer. Nevrale nett simulerer hvordan hjernen er oppbygd. Output fra et nivå fores inn som input til neste nivå osv., inntil man oppnår ønsket resultat. DeepMind fra Google, som nylig slo verdensmesteren i det avanserte brettspillet GO, var en deep learning-algoritme med 100 nivåer.

IOT: Internet of Things, alle dingser blir etter hvert koblet opp til internett, og kan kommunisere med hverandre, og dataene kan analyseres og brukes til for eksempel å optimalisere trafikk gjennom sensorer i bilene.

Chatbots: Roboter som benyttes på nettsider og i kundeservice, til å chatte med kundene. Er i dag primært basert på tekst, men tale vil bli vanlig om kort tid, og neste steg er video med ansiktsuttrykk, for å gi best mulig kundeopplevelse.

Disruption: Når teknologier blir digitale følger de en eksponentiell utvikling, altså en dobling ved gitte tidsintervaller, for eksempel hvert år. Til å begynne med er utviklingen fra lave volumer så små at man ikke legger merke til det (fra 0,01 til 0,02 til 0,04 osv.). Dette kan man kalle en deceptive fase i utviklingen. Så fortsetter doblingene og «plutselig» er volumene så store at hele bransjer blir overrumplet. For eksempel er 3D-printing en 30 år gammel teknologi, men det er først de siste par årene at den er «disruptive», og endrer måten og lokasjon produkter produseres. Bransjene blir «disrupted».

Cloud: «Skyen» er kun et bilde på at data kan lagres i store sentralisere serverparker og tilgjengeliggjøres gjennom internett. Tilsvarende kan software tilbys som en abonnementsbasert tjeneste over internett, slik at du reduserer behov for kjøp av egen maskinvare (servere), og at du ikke trenger å kjøpe dyre software lisenser.

Algoritme: En oppskrift på hvordan noe skal gjøres. En oppskrift på hvordan du baker en kake er en algoritme. Kan benyttes til for eksempel maskinlæring.

Eksponentiell utvikling: Mennesker tenker som regel lineært, og en lineær utvikling øker med en fast enhet, for eksempel 1-2-3-4-5 osv., som øker med 1 for hvert steg. En eksponentiell utvikling øker med en fast prosent. For eksempel er rentes-rent en eksponentiell utvikling. Teknologi følger også en eksponentiell utvikling, med en dobling i beregningshastighet hvert år. En slik utvikling følger dette mønsteret: 1-2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024. Dette er vanskelig å forstå og er årsaken til disruption. 

Verken mer eller mindre – en forenkling som gjør det mulig å forstå.

Jeg mener at utvikling alltid er bra. Selv om det betyr at vi som ledere kan blir frustrert fordi vi føler at vi må være eksperter på alt selv. Men du må ikke det. Det er viktigere å omgi seg med rett kompetanse. Det som var viktig i går er ikke nødvendigvis riktig i dag. Jeg trenger ikke folk rundt meg som bomber meg med alle fuzz-ordene. Jeg trenger de som trekker meg videre. Dette snakket jeg om i min forrige blogg «Sidrumpa ledere får teknologigjeld». Min rolle som toppleder er å være nysgjerrig, åpen, sette sammen et riktig lag av folk rundt meg og knytte nye impulser sammen med den grunnleggende og overordnede forståelsen av forretningen.

Så til slutt, nå som du mestrer de ulike begrepene - forsøk å la være å «vansklifisere» for andre.

Pay it forward.

Jan Erik Kaasa
Konserndirektør
Amesto Solutions

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg