Spørsmål endrer verden

21
des

av Jan Erik Kaasa , 21. desember 2018

Spørsmål endrer verden

Visste du at innen du har fylt 5 år, har du stilt 40 000 spørsmål? Nysgjerrighet er en sterk drivkraft og ønske om å lære nye ting er stort. På et eller annet tidspunkt slutter vi dessverre å stille spørsmål, og enda verre, vi tar ofte for gitt at vi vet svarene. 

Vi har alltid mye å lære men hvis vi slutter å stille spørsmål vil vi bli fattigere på ny kunnskap. Det er derfor vi har valgt å sette fokus på nettopp det å stille spørsmål hos oss i Amesto. Vi tror oppriktig på at om vi stiller mange spørsmål så vil det gjøre oss bedre. Bedre arbeidsgiver, bedre leverandør, bedre partner og bedre bidragsyter i samfunnet. 

Amesto og Leger uten Grenser

Vi runder snart 3 år i vårt arbeid med Leger Uten Grenser, hvor oppdraget vårt er å gjøre Leger Uten Grenser til en showcase for hvor effektivt en NGO (non-governmental organization) kan drive administrativt. I Norge, Sverige og Danmark. 

Før vi går i gang med et nytt år benyttet vi anledningen til igjen å sette oss sammen og stille noen viktige spørsmål: Hvilke resultater har vi oppnådd så langt? Hvordan kan vi rigge oss for å få bedre resultater? Hva skal vi prioritere? Hva trenger Leger Uten Grenser at vi gjør for å nå vårt felles mål?  

Mer penger til feltarbeid

Vi "stepp'er opp". I dag går 20% av midlene Leger Uten Grenser samler inn til administrasjon og 80% går til feltarbeid som lindrer nød og hindrer død. Ja, det vil faktisk for noen helt konkrete individer handle og liv eller død om vi klarer å senke prosentandelen av intern kost hos Leger Uten Grenser, til tross for at de vokser og potensielt blir utsatt for et behov for enda mer administrasjon. Hva må vi gjøre for å klare det? 

Vi må jobbe smartere

Jeg vet at vi har forbedringspotensialet i måten vi jobber på og hvordan vi rigger oss som organisasjon. Amesto Solutions er et konsern som jobber med Consulting og fagkompetanse  innenfor hovedsegmentene IT infrastruktur og forretningssystemer for ERP, CRM, HRM, BI/Analytics og Integrasjoner. Det er lett å falle inn i silotankegang. Tatt i betraktning at vi i tillegg til alle våre forretningsområder også opererer i 3 land, sier det seg selv at utfordringen ligger i samarbeid på tvers av land. I vårt tilfelle, med Leger Uten Grenser, har det derfor betont seg slik at vi i Norge jobber for Leger Uten Grenser Norge, i Sverige for Sverige og i Danmark for Danmark. Ettersom vår misjon er Simplifying business, er det med rette vi derfor stilte oss spørsmålet, etterlever vi vår egen misjon?  

Svaret vi satt igjen med var nei. Vi kan jobbe smartere, vi må jobbe smartere. Derfor velger vi nå å samkjøre prosjektene, på tvers av forretningsområder og landegrenser. Ett Leger Uten Grenser og Ett Amesto, til tross for at de strukturelle forutsetninger ikke er optimalt tilrettelagt.  

BI og Analytics

La meg fremheve et eksempel. I Norge, Sverige og Danmark ønsker Leger Uten Grenser et prosjekt innenfor BI og Analytics. Hensikten er å optimalisere kampanjer for å treffe givere bedre, forhindre frafall i giverbasen og optimalisere logistikken rundt prosjekter og kampanjer. Skulle vi fortsatt i dagens samarbeidsmodell ville vi startet ett prosjekt i Norge, ett i Sverige og ett i Danmark. I vår nye samarbeidsmodell vil vi derimot ha 1 prosjektleder på tvers av alle landene, som skal sikre prosjektets fremdrift og implementering. 

Leger Uten Grenser-prosjektet er ikke bare et prosjekt som leverer samfunnsnytte og som skaper intern stolthet. Det er et prosjekt som utfordrer den strukturelle arbeidsmetoden i begge organisasjoner. Det tvinger oss til å forenkle, etterleve vår misjon og søke kontinuerlig forbedring. Vi gjør det ved å stille kritiske spørsmål om og til oss selv.   

I mitt siste blogginnlegg om Leger Uten Grenser, skrev jeg om jakten på "elefanten i rommet" hos Leger Uten Grenser. Denne gangen har vi vært på jakt hos oss selv. Dette blir et viktig nordisk samarbeidsprosjekt, og jeg gleder meg til å kunne følge opp hvilke verdibidrag vi kan gi og ikke minst hvilken verdi Leger Uten Grenser sitter igjen med når neste år er over. 

God jul og godt nytt år. Husk at spørsmål endrer verden.  #askmore

 

Jan Erik Kaasa
CEO, Amesto Solutions

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg