Strukturert onboarding for å sikre suksess med nyansatte!

Strategisk onboardingsprogram

Strukturert onboarding for å sikre suksess med nyansatte.

Strategisk onboardingsprogram

Strukturert onboarding for å sikre suksess med nyansatte.

21
okt

21. oktober 2019

Onboardingsprosessen av nyansatte

Strukturert onboarding sikrer suksess med nyansatte.

Et strategisk onboardingprogram, er en ypperlig anledning til å kommunisere virksomhetens kultur og verdier allerede før første arbeidsdag. Onboardingsprosessen av nyansatte er en ypperlig sjanse, for virksomheten din, til å starte på riktig spor – bygge kultur, holdning, kunnskap og ferdigheter og som vil hjelpe virksomheten din å vokse.

De fleste virksomheter legger stor vekt på å gjennomføre en god rekrutteringsprosess slik at de kan sikre seg de beste kandidatene, men hva skjer egentlig etter kontraktsignering? De færreste virksomheter har like stort fokus på pre- og onboardingsfasen, som er særdeles viktig for en vellykket nyansettelse.

Onboardingsfasen kan koste bedriften dyrt

Det å være nyansatt er en stor omveltning for de fleste. Man er motivert, lærevillig og vil vise arbeidsgiveren at man kan levere etter forventningene. På den andre siden er man nervøs og usikker på om byttet var en riktig avgjørelse og om man kommer til å trives med de nye arbeidsoppgavene og om virksomheten står til forventningene. Den nyansatte skal sette seg inn i nye arbeidsoppgaver, ny kultur, bli kjent med nye kolleger, ledere og forventinger som blir satt. Det å ikke ha fokus på pre -og onboardingsfasen kan koste bedriften dyrt gjennom uønsket turnover og lav produktivitet. En tommelfingerregel er at en uønsket turnover koster 1,5 ganger årslønnen. Ulike undersøkelser viser til at ledere oppfatter at en feilansettelse koster i fra 500 000 – 1 500 000 NOK i gjennomsnitt. Er dette noe virksomheten din vil ta seg råd til?

Løft den nyansatte og bidra til den nyansattes suksess

Vi ønsker å gi et best mulig førsteinntrykk av virksomheten til våre nyansatte. Ved at virksomheten engasjerer seg i å gi den nyansatte et strukturert onboardingsprogram, med definerte mål, vil det bedre den nyansattes evne til å bidra mot å nå virksomhetens mål. Dette vil igjen øke sjansen for at den nyansatte lykkes i sin nye stilling.

Spør deg selv: Hvordan kan jeg bidra til den nyansattes suksess?

En viktig forskjell mellom et onboardingsprogram og et introduksjonsprogram er varigheten. Noen definerer varigheten av et onboardingsprogram fra det øyeblikket den nyansatte signerer ansettelseskontrakten og gjennom hele det første året, mens andre mener at onboardingsprogrammet begynner allerede når virksomheten tenker på å ansette en ny medarbeider. Vanlige introduksjonsprogrammer har ofte en varighet fra første arbeidsdag og 3-6 uker fremover i tid. Her må du som arbeidsgiver sette startdato for programmet og varighet.

Uansett anbefales det å tenke nøye gjennom hvordan dere presenterer deres virksomhet i jobbannonser og i intervjurunder, da deres fremtidige arbeidstaker allerede her har begynt å danne seg et inntrykk av dere.

Hvorfor er det viktig med et helhetlig onboardingprogram?

Det er viktig å se programmet i en helhet. Man starter med å definere behovsavklaring, hva er det organisasjonen trenger og hva skal jobben gå ut på. Dette må bli riktig fra begynnelsen. Feiler man her, vil man gi et feil inntrykk av hva jobben går ut på, og dermed tiltrekke seg mindre kvalifiserte kandidater. Det vi ønsker å oppnå er rett person på rett sted og at vedkommende blir værende.

Søk ekspertens råd

Har din virksomhet et strategisk onboardingsprogram i dag, eller jobber dere med å lage et onboardingsprogram? Våre og våre partner sine onboardingseksperter kan bistå alle bedrifter, uansett størrelse, med å definere sitt onboardingsprogram. Ingen bedrifter er like og det finnes ikke en løsning som passer alle. Noe bedrifter kan få hjelp med er blant annet:

  • Er onboardingsprogrammet ditt er optimalt?
  • Hvordan setter du opp en onboardingsprosess?
  • Hvordan bør du planlegge en nyansattelse?
  • Hvordan du kan du redusere turnover ved hjelp av onboarding

Ta gjerne kontakt med oss om du vil vite mer.

 

Forfatter: 4Human