Datavarehus.

Business Intelligence

Datavarehus.

Business Intelligence handler om å samle relevant informasjon fra alle aktuelle kilder, og sammenstille og tilgjengeliggjøre dette på en slik måte at beslutningstakere på alle nivåer kan treffe bedre beslutninger.

Business Intelligence

Datavarehus.

Business Intelligence handler om å samle relevant informasjon fra alle aktuelle kilder, og sammenstille og tilgjengeliggjøre dette på en slik måte at beslutningstakere på alle nivåer kan treffe bedre beslutninger.

Hjertet i din BI-løsning

Datavarehus.

Datavarehus er betegnelsen på en type databasesystem som organiserer data på en tematisk rettet måte. Det betyr å strukturere dataene slik at de egner seg for analytisk behandling. 

Virksomhetens mange forskjellige datakilder integreres og samordnes for å gi best mulig informasjonsunderlag til beslutningsstøtte på operativt, taktisk og strategisk nivå.

Design av Datavarehus

Erfarne konsulenter.

Datavarehuset er hjertet i enhver Business Intelligence-løsning, og riktig design er avgjørende for å få en velfungerende løsning. Vi har noen av landets beste og mest erfarne konsulenter på dette området, og benytter en egenutviklet metodikk som er foredlet gjennom 20 år med utallige prosjekter. Metodikken, kalt Rask Etablering av BI Plattform (REBIP) sikrer rask og riktig implementering av et Datavarehus.  

Vi kan hjelpe deg med å bygge

Et bærekraftig Datavarehus.

Skalerbart og beste praksis

Vi kan hjelpe deg med å bygge et bærekraftig Datavarehus, som kan skaleres over tid, som håndterer forretningslogikk, metadata og MasterData på en god måte, og som er bygget iht. beste praksis. 

Kontakt oss

 

Våre tjenester omfatter:

  • Design og implementering av Datavarehus basert på Microsoft og SAS sin teknologi. 
  • Dataintegrasjonstjenester basert på Microsoft, SAS og Informatica sin teknologi. 
  • Helsesjekk av ditt eksisterende Datavarehus og oppgradering til «Best Practice». 
  • Komplettering av Datavarehus basert på Microsoft SQL Server med komponenter fra Pragmatic Works. (automatisk dokumentasjon, monitorering, data lineage m.m.) 
  • Sparringspartner på planlegging, implementering og drift av Datavarehus.

BI-rådgivning

Våre BI-rådgivere og BI-konsulenter kan hjelpe deg med innsikt og full kontroll over dine økonomiske tall. I tillegg kan vi bistå med med oppsett av datavarehus og data science tjenester. 
Mer om BI-rådgivning

Dashboards

Gjennom god datavisualisering vil man kunne se sine data på en bedre måte, og kan lettere avdekke avvik, trender og mønstre. De gir brukere som trenger å utforske store og små datamengder et kraftig verktøy som samtidig egner seg godt til å formidle funnene.
Datavisualisering og dashboards

BI- og rapporteringssystem

Vi leverer rapporterings- og analysesystem (Business Intelligence) der du enkelt kan hente ut alle nødvendige rapporter du trenger for å ha full styring og kontroll over bedriften din!
Mer om BI- og rapportering