Mersalg

Amesto CRM Mersalg

Dersom dere hadde utnyttet det fulle potensial i deres eksisterende kundebase – hva hadde det betydd i økt omsetning?

Øk salget på eksisterende kunder

De aller fleste viksomheter har mulighet for å skape mersalg på eksisterende kunder. Spørsmålet er om din virksomhet, utnytter muligheten for økt mersalg. Kan det være at dere med noen enkle grep, øker verdien på eksisterende kundebase?

For å finne svar på om dere jobber riktig med eksisterende kunder bør dere gjennomføre en kartlegging.

Eksempel på enkle spørsmål dere kan stille er:


Hvilke av våre kunder har kjøpt produkt A, men ikke produkt B?

 • Hvilke kunder som har kjøpt Produkt B, men ikke inngått service/support -avtale?
 • Hvilke av våre kunder handler bare 10% av sitt produkt-behov fra oss?
 • Resten handler de fra våre konkurrenter.
 • Hvilke kunder har vi minkende omsetning på, sammenlignet med tidligere år?

Etter en kartlegging utarbeider dere en klar strategi med fokus på nettopp å øke salg på eksisterende kunder. Dere bør da velge ut prioritert område basert på gjennomført kartlegging.

Når dere har kartlagt og besluttet strategi bør det settes noen målsetninger. Hva vil dere oppnå?

Eksempel: Vi har 100 kunder som har produkt A. Av disse har 10 kunder produkt B. Målet er å doble dette tallet innen 12 måneder.

Handlinger for å nå målet.

Når strategi og målsetting er satt definerer dere hvilke handlinger som vil ta dere mot målet. Hva skal dere gjøre mer av? Hva driver frem salg av produkt B?

 • Er det besøk til disse selskapene som driver frem salg?
 • Kanskje det er referansebesøk til andre selskaper? Hvor mange referansekunder har dere?
 • Kan webinarer eller kundemøter/nettverk skape økt salg?

 

Når dere har definert handlinger - så handler det om å gi selgerne insikt og verktøyene de trenger for å realisere strategien.

 • Hvor mye har kundene omsatt for innen de ulike produktområder?
 • Hvilke kunder har kjøpt produkt A, men ikke B?
 • Hvor mye har de i omsetning?
 • Hvilket potensial finnes?
 • Er de fornøyde med deg som leverandør?
 • Hvilke av disse kundene leser nyhetsbrevene, hvem har lastet ned informasjon om produkt B?
 • Hvilke av kundene har besøkt nettstedet deres de siste 3 månedene?
 • Hvilke av disse kundene har du fortsatt ikke besøkt?

For å komme i gang tilbyr Amesto Solutions AS nå Amesto CRM – Mersalg. Ett konsept som bidrar til at nettopp dere, øker verdien på eksisterende kundebase.

 • Øker effektiviteten til salgsteamet
 • Øker inntjeningen gjennom et mer effektivt salgsteam
 • Øker merkevarebevisstheten
 • Fokus på målrettet og relevant kommunikasjon med kundene deres
 • Enkelt å definere nisjemarkeder

Løsning

Innsamling av informasjon om deres kunder kan delvis gjøres fra eksterne systemer og delvis ved løpende oppdatering fra deres selgere. Dere kan for eksempel finne informajon om hvilke kunder som kjøper hva, fra deres finansiell system. Men dere kan ikke vite hvor mye den samme kunde handler for, innen de ulike områder. Dere kan kjøre automatiske kundeundersøkelser, men dere har samtidig behov for å snakke med kunden for å virkelig kjenne dem.

Amesto kan bidra til å bygge riktig informasjonsgrunnlag og riktige rapporter for deres selgere; Hvem skal dere kontakte? Hvem besøkte våre nettsider eller leste den konkrete artikkelen? Hvilke kunder har dere hatt redusert omsetning hos oss siste 12 mnd sammenlignet med sist periode? Svar på denne type spørsmål kan sikre at selgerne fokuserer på de riktige oppgaver for å lykkes med mersalg.
Amesto kan ikke love at alle dine kunder vil kjøpe mer, men lover å gjøre en forskjell der det er mulig å påvirke.

Amesto CRM – Mersalg, inneholder systemstøtte for:

 • Kunde- og salgsoppfølging
 • Integrasjon til forretningssystemet (ERP), for innsamling av de viktigste dataene
 • Kategorisering av kunder
 • Markedsløsning for både digital kommunikasjon med målgruppen din, men også integrasjon med deres nettsider for å kunne se og følge opp besøkende
 • Digitale signeringsverktøy
 • Verktøy for å måle kundetilfredshet (NPS).
 • Rapporter via Power BI

 

 

Misjon

Vår Misjon med Amesto CRM – Mersalg er at ”Våre kunder overgår sine fastsatte mål og salgsdrivere mot eksisterende kundebase ved hjelp av Amesto CRM - Mersalg".