Innkjøp og forsyning

Optimalisere prosessen innen

Innkjøp og Forsyning.

Vi har løsninger for både innkjøper og leverandør som sikrer en trygg, enkel og effektiv salgs- og innkjøpsprosess. Gjennom integrasjoner med økonomisystemet og fakturabehandling er det mulig å realisere en helelektronisk innkjøpsprosess ved bruk av våre innkjøpsløsninger.

Book demo / møte

Optimalisere prosessen innen

Innkjøp og Forsyning.

Vi har løsninger for både innkjøper og leverandør som sikrer en trygg, enkel og effektiv salgs- og innkjøpsprosess. Gjennom integrasjoner med økonomisystemet og fakturabehandling er det mulig å realisere en helelektronisk innkjøpsprosess ved bruk av våre innkjøpsløsninger.

Book demo / møte

Kutt innkjøpskostnadene med effektivt

Innkjøpssystem som håndterer alle EHF-format.

Innkjøpsorganisasjoner trenger gode IT-verktøy for å arbeide effektivt. Ulike undersøkelser viser til kutt i innkjøpskostnadene på 10-40 %. I tillegg oppnås store besparelser gjennom mer effektive prosesser. Våre systemer forenkler og effektiviserer dine innkjøp, og vi har spesialisert oss på løsninger som effektiviserer og gir deg kontroll på hele anskaffelsesprosessen.

Vieri kobler deg som innkjøper sammen med alle leverandørene dine, slik at du kan gjøre dine innkjøp i en brukervennlig "nettbutikk". I løsningen laster dine leverandører opp sine varekataloger (EHF-kataloger) slik at du enkelt kan gjøre alle dine innkjøp og samtidig få full kontroll på hele anskaffelsesprosessen - ett og samme sted.

Vieri

For deg som innkjøper.

Optimalisere innkjøpsprosessen og samle alle dine leverandør i vår innkjøpsportal. Du vil i procurement løsningen blant annet få:

 • En portal som samler alle dine leverandøravtaler, varekataloger, produkter og priser ett sted.
 • Forsikret deg om at dine ansatte kun bestiller av de leverandørene du har avtaler med.
 • En innkjøpsløsning som håndterer alle EHF-format, minimerer feilbestillinger, gir deg økt kontroll og økt lønnsomhet.
Les mer om innkjøpsystemet Vieri

SupplierPortal

For deg som leverandør.

Krever dine kunder at du skal levere en EHF-katalog? Da har vi løsningen for deg. Hva får du med Supplier Portal?

 • Nettbasert leverandørportal som samler alle dine varekataloger.
 • Full kontroll på alle avtaler du har med dine kunder.
 • Mulighet å enkelt handle med alle som krever EHF-handelsformat (katalog, ordre og faktura), uansett hvilken innkjøpsløsning de har i dag.
Les mer om leverandørportalen Supplier Portal

Supplier Portal

Supplier Portal gjør deg EHF-compliant og er en komplett og billig skyløsning for leverandører. Løsningen er tilpasset deg med behov for å sende og motta EHF-formater.
Mer om Supplier Portal

Få maksimalt utbytte av nytt innkjøpssystem

Hvordan bør innkjøpssystemet forenkle din hverdag?

En investering i et moderne innkjøpssystem skal være lønnsomt. Et moderne innkjøpssystem bør ikke kun gi deg økt kontroll og forutsigbarhet over kostnader og dine innkjøp, det bør også gi deg og dine medarbeidere en reell tidsbesparing. Våre innkjøpssystem er utviklet for at både innkjøper og leverandør skal kunne gjøre jobben sin mest mulig effektivt. Løsningene er tilrettelagt for å så enkelt som mulig håndtere alt av innkjøp fra leverandører i alle størrelser.

Fordelene med et innovativt innkjøpssystem:

 • Gir deg full kontroll fra innkjøp til betaling.
 • Enkel håndtering av EHF-ordre, EHF-katalog og EHF-faktura.
 • Forenkler alle innkjøpsrelaterte prosesser for deg og dine medarbeidere.
 • Gir deg besparelser, helt ned på bunnlinjen.
 • Styrker forholdet til dine leverandører.
 • Enkelt i bruk og sparer både deg som innkjøper og dine leverandører tid og penger.

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kontakt meg