Kurs i personvern

Kurs

Personvern i praksis

Lurer du fortsatt på hva GDPR betyr for deg eller din virksomhet i praksis?

Har du ansvar for opplæring av din personell, vil dette kurset heve egen og intern bevisstgjøring om personvern og sikre at alle ansatte er aktivt medvirkende i etterlevelsesarbeidet.

Kurs

Personvern i praksis

Lurer du fortsatt på hva GDPR betyr for deg eller din virksomhet i praksis?

Har du ansvar for opplæring av din personell, vil dette kurset heve egen og intern bevisstgjøring om personvern og sikre at alle ansatte er aktivt medvirkende i etterlevelsesarbeidet.

Har du ansvar for personvern / GDPR i din virksomhet?

Kurs | Personvern i praksis

Hva vil kurset gi deg?

 • Grunnleggende forståelse om personvern, herunder sentrale begreper, roller og ansvar
 • Informasjon om hvordan personopplysninger må behandles – Prinsipper og behandlingsgrunnlag
 • Ivaretakelse av de registrertes rettigheter.
 • Praktiske tips til hvordan du håndterer personvernarbeidet, internkontroll, sikkerhet, revisjoner og samhandling med tredjeparter.
 • Viktige aspekter å tenke på vedrørende:
  • Personvernombud
  • Personvernkonsekvensvurdering (DPIA)
  • Innebygd Personvern.

Etter kurset vil du sitte igjen med suksesskriterier til hvordan du kommer i samsvar med regelverket.

PERSONVERN I PRAKSIS:

Dato: 7. februar 2019
Kl.: 09.00 - 11.00
(registrering fra kl. 08:30)

Pris: 1900 NOK
(Normalpris: 2500 NOK)

Adresse: Amesto, Kværnerbyen, Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Kursholder: Ana Rita Silva, personvernkonsulent, Amesto Firstpoint

MELD DEG PÅ

Personvern/GDPR

Konsekvenser ved å ikke være i samsvar

Å mislykkes med det nye personvernregelverket kan innebære store bøter, samt finansielle og lovmessige risikoer. Men kanskje enda viktigere, kan det innebære tap av omdømme og tillit fra dine kontakter, kunder og ansatte. Taper de tilliten, kan det være slutt med deres forhold til deg.

LA KUNNSKAP BLI

Ditt konkurransefortrinn

SKAFF DEG OG DINE MEDARBEIDER DE VERKTØYENE DE TRENGER FOR Å TA RIKTIGE BESLUTNINGER

Den nye personopplysningsloven kan åpne døren til nye forretningsmuligheter for virksomheter som tør å være best i klassen. Har du tenkt hvordan din virksomhet kan utnytte det nye regelverket for å engasjere kunder, partnere og ansatte på nye måter?

OM KURSHOLDEREN:
Kursholderen Ana Rita Silva jobber hos Amesto Firstpoint som personvernkonsulent mot eksterne kunder, og samarbeider tett med Amestos DPO i gruppens eget personvernarbeid. Tidligere jobbet Ana Rita hos PwC Advokatfirma i Oslo i personvern faggruppen, hvor hun deltok i flere GDPR-tilpasningsprosjekter for store norske og internasjonale konsern.
Ana Rita har bistått en rekke klienter med implementering av endringer til å sikre etterlevelse av den nye personopplysningsloven og vil gi praktiske råd om hvordan din virksomhet bør gå frem for å forsterke tilliten med kunder, arbeidstakere og tilsynsmyndighetene.

KJENNER DU IGJEN DEG ELLER NOEN I DIN VIRKSOMHET?

 • Du jobber på kundeservice og er usikker hvilken informasjon du kan gi over telefon?
 • Du jobber i en markedsavdeling og lurer på hvem du kan sende nyhetsbrev til?
 • Du tror du sørger for riktig behandling av personopplysninger men gruer deg til revisjon, fordi du ikke føler deg helt sikker.
 • Du er redd for at du eller dine ansatte skal feile og miste både kunder og omdømme?
 • Du er en del av toppledelsen og ønsker å utvide dine forretningsmuligheter eller skaffe deg nye måter å engasjere med dine registrerte kontakter?
 • Din bedrift ønsker å ta behandling av kontakter over landegrenser eller trenger en mer kostnadseffektiv databehandler?

Da bør du vurdere om dette kurset er aktuelt! :-)

MELD DEG PÅ

Spørsmål?

Kontakt gjerne kursholder dersom du har noen spørsmål!

Ana Rita Silva
Personvernkonsulent og kursholder
Amesto Firstpoint 
e: ana.silva@firstpoint.no
m: +47 984 84 367