Bransjetilpasset løsning for

Abonnementhåndtering.

Vi har komplette systemer for selskap som har en eller annen form for abonnementsfakturering. Løsningen dekker behovene innen økonomi, logistikk, rapportering, abonnementsfakturering og CRM/kundeservice.

Abonnement.

Alle selskaper har et eller annet behov for spesialtilpassing slik at løsningen dekker behovene til akkurat din bedrift. Vi har laget en løsning for deg som jobber med noen form for abonnementshåndtering.

Vi har spesialisert oss spesielt mot:

Løsningen støtter:

  • Avtalestrukturer, maler, kundekategorier
  • Prisjusteringer basert på avtaleprodukter, kundegrupper
  • Bindingstider
  • Etableringsgebyrer
  • Viderefakturering av kostnader med håndtering av påslag
  • Kombinerte fastprisavtaler med viderefakturering av hele/deler av
  • påløpte kostander fra egen eller underleverandørs drift
  • Integrasjon mot eventuelle forsystemer
  • Integrert med Visma Business økonomi/logistikk/produksjon/
  • SuperOffice/dokumentsenter/eksisterende eller nye WEB sider

Komplett løsning for abonnementsfakturering

Vi har komplette systemer for selskap som har en eller annen form for abonnementsfakturering. Løsningen dekker behovene innen økonomi, logistikk, rapportering, abonnementsfakturering og CRM/kundeservice.

Som kjerneprodukt i vår løsning benytter vi Visma regnskap og logistikk og SuperOffice CRM for kundeoppfølging. Systemene er selvfølgelig sømløst knyttet sammen. Vi har sammen med våre kunder utviklet tilpasninger i skjermbilder, egne fakturarutiner og spesialrapporter slik at både abonnementshåndteringen og kundeoppfølgingen skal fungere problemfritt.