Forretningsløsning for

Tjenesteytende virksomheter.

Helhetlig forretningsløsning for tjenesteytende virksomheter. Vi har skreddersydd optimale løsninger for en rekke bedrifter med behov for time- og prosjektsystem. Vi har skreddersydd optimale løsninger for en rekke bedrifter. Snakk med oss før du velger time- eller prosjektstyringssystem, så unngår du bomkjøp.

Kontakt oss / book demo

Løsning for tjenesteytende bedrifter.

Forskjellige bedrifter har ulike behov. Vi har flere løsninger som dekker behovene, uansett om du er et større konsulentfirma med behov for avansert ressursplanlegging eller en mindre entreprenør med behov for et enkelt time-, service- og vedlikeholdssystem.

Vi skreddersyr din løsning.

Vi har lang erfaring med systemløsninger for din bransje og kan hjelpe deg med å velge riktig løsning som passer deres behov. Selv om mange timesystemer leveres ferdig integrert med Vismas økonomi- og lønnssystemer, er det ofte behov for avklaringer og mindre tilpasninger. Amesto Solutions er partner med flere av landets ledende leverandører av web-baserte systemer for timeregistrering og prosjektstyring.

FOR STØRRE KONSULENTFIRMAER

For bedrifter som ønsker en fullfunksjonell løsning med avansert ressursplanlegging, og som krever full kontroll med hva som skal faktureres av medarbeidernes tid.

Egenskaper: Løsning med helintegrert ressursplanlegging. Automatisk kalenderutfylling. Alle typer timer, reiseregninger og utlegg føres på interne og eksterne prosjekter med ulike behandlingsregler, lønnsarter og kostnadstyper. Teamledere kan føre timer for grupper. Godkjenningsfunksjon gir god kontroll.

Populært hos: Rådgivende ingeniører, konsulentfirmaer og offshore-konsulenter


MINDRE SELSKAPER MED KONSULENTVIRKSOMHET

For bedrifter som lett mister kontroll med timene fordi de benytter regneark som timesystem, og som trenger effektiv timefangst med fakturering av prosjekter.

Egenskaper: Styrer prosjektet fra salg til automatisert fakturering. Tilbud kan forvandles til prosjekt. Enkel time-, reise- og utleggsregistrering - også på mobil. Enkel ressursplanlegging, men begrenset bemanningsplanlegging. Integrerte kalendre.

Populært hos: Konsulent- og prosjektselskaper. Reklamebyråer, PR, IT, rådgivende ingeniører og arkitektkontorer m.m.


FOR SELSKAPER MED LEVERING AV TJENESTER

For bedrifter som bruker manuell eller automatisk tidsregistrering for å registrere arbeidstid, avregne pluss og minustid, og uttak av forbruksartikler og materiell.

Egenskaper: Beregner arbeidstid inkludert overtid, fleksitid, reisetid, samt håndtering av egenmeldinger, fravær, ferie, avspasering m.m. Registrerer uttak av forbruksartikler og materiell, og av maskiner og verktøy merket med sporingsbrikker. Mange valgfrie moduler.

Passer for: Transport, industri, renhold, håndverkere, hjemmehjelp- og vaktmestertjenester, teknisk drift m.m.

 


FOR HÅNDVERKSBEDRIFTER OG MINDRE ENTREPRENØRER

For håndverksbedrifter som vil føre timer og materialforbruk mens de er ute i felten, og for andre bedrifter som utfører kontroll, service og vedlikehold på flere steder.

Egenskaper: Gir tilgang til vareregister på mobil eller nettbrett, og fører materialforbruk, timer og kjøring med kundesignatur. Håndterer GPS-kart, arbeidsordre, sjekklister, dele- og inventarlister, delebestilling, strekkoder og RFID, og kan brukes til ressursplanlegging.

Passer for: Elektro, VVS og mindre entreprenører, vaktmesterkompanier, facility management, energiselskaper, bygg- og anlegg, fiske og oppdrett, olje og offshore m.m.


Tempus

Tempus Tid er et elektronisk system som gjør det enkelt for både medarbeider og leder å få oversikt over arbeidstid, egenmeldinger, fravær, ferie, avspasering og annet.
Mer om Tempus tidsregistrering

Quinyx Workforce Management

Quinyx er en webbasert løsning for planlegging av vakt- og oppgavelister samt oppfølging av prosesser og personal. Workforce management systemet gir deg full kontroll - fra planlegging av vaktlister og ressursallokering, til timeregistrering via ansattes mobil, som fører til nøyaktige lønnsfiler.
Mer om Quinyx

Unit4 Time Management

Unit4 Time Management (tidligere Current Time) dekker alle behov for registrering, kontroll og behandling av timer knyttet til prosjekter. Du får oversikt og kontroll på timeforbruket i prosjekter, samtidig som dine ansatte og ledere får hjelp til å følge bedriftens regelverk for føring av arbeids- og...
Unit4 Time Management

ProMark

ProMark er et onlinesystem til tidsregistrering og planlegging av medarbeidernes arbeidstider. Data om arbeidstid, komme/gå og fravær innsamles og gir informasjon i realtid. Med realtidsinformasjon øker ProMark muligheten for effektiv bemanningsplanlegging og gir aktuelle data til lønnsutbetalinger.
Mer om Promark

Visma.net Project Management

Visma Project Management (Severa) er en moderne skybasert SaaS-løsning som kombinerer prosjektstyring, ressursallokering og fakturering i én enkel applikasjon.
Mer om Visma Project Management

Forretningsløsninger

for tjenesteytende virksomheter.

Prosjekt- og time

Systemer for prosjekt og timeregistrering som forenkler, effektiviserer og kvalitetssikrer bedrifters prosesser rundt ressursallokering, timehåndtering og prosjektstyring.
Mer om prosjekt- og timesystem

Reiseregning

Det er mye penger å spare på å velge ett reiseregningssystem som effektiviserer reiser og utlegg. Vi leverer flere ulike løsninger som sømløst integreres med ditt lønnssystem.
Mer om reiseregningssystem
 
 

Integrasjoner

Vi setter sammen en løsning som passer din bedrift uavhengig hvilket system du velger innen ERP, CRM, BI og HRM. Integrasjonene mellom systemene er noe du ikke trenger å tenke på - det bare fungerer! Vi anser at det er viktigst at du får en løsning som passer dine behov - resten fikser vi!
Mer om integrasjoner

Tjenester & Rådgivning

Vi leverer konsulent- og rådgivningstjenester og har som mål å effektivisere våre kunders forretningsdrift. Vi kan bistå deg med hele spektret fra avansert løsningsarkitektur til enkle prosessforbedringer. I tillegg tilbyr vi IT-drift, infrastruktur og support.
Mer om tjenester og rådgivning

Lurer du på noe? #ASKMORE

Vi tar gjerne en uforpliktende prat.

Ja takk, kontakt meg