Visma Dokumentsenter.

Dokumenthåndteringssystem som automatiserer fakturabehandling.
Book demo / møte

Dokumenthåndteringssystem som automatiserer fakturabehandling.

System for elektronisk dokumenthåndtering. Integrert med Visma Business og Visma Global..

Om Visma Dokumentsenter

Effektivt og moderne verktøy:

Elektronisk dokumentflyt i regnskapsarbeidet er ressursbesparende og oversiktlig. Med Visma Dokumentsenter ligger alle bilag elektronisk arkivert i systemet. Visma Dokumentsenter utvider bedriftens forretningsløsning med en sikker elektronisk bilagshåndtering. Resultatet er langt mer effektive rutiner for dokumentadministrasjon, attestering, arkivering og gjenfinning av bilag. 

Full kontroll i et oversiktlig arbeidsmiljø:

  • Bilag skannes direkte inn i et elektronisk arkiv.
  • Etter innskanning påføres bilagsinformasjon og dokumentet sendes på flyt til ønskede mottakere.
  • Informasjon om prosjekt og andre kostnadsbærere kan påføres av attestant før godkjenning.

De gode grunnene:

  • Raskere og mer effektiv dokumentflyt
  • Automatisk innlesing av fakturaer
  • Enklere saksbehandling (attestering, godkjenning, oppfølging)
  • Forenklet arkivering og gjenfinning
  • Fullt integrert med økonomisystemet 
Bestill mer informasjon

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kontakt meg