Aksesspunktløsning for alle EHF-meldinger

Supplier Portal

Supplier Portal er en komplett og billig skyløsning for SMB-leverandører. Produktet sikrer elektronisk samhandling mellom offentlige og private kjøpere og leverandører.

Book demo / møte

Hva er Supplier Portal?

Supplier Portal er en komplett og billig skyløsning for SMB-leverandører. Produktet sikrer elektronisk samhandling mellom offentlige og private kjøpere og leverandører. Løsningen har funksjonalitet for å sende og motta varekatalog, ordre, prosessere ordre og sende ordresvar, i tillegg til å sende e-faktura.

Hva må jeg gjøre for å komme i gang med EHF via Aksesspunkt?

1. Kontakt oss for rask behovsavklaring og tilbud.
2. Etter godkjenning får du tilgang til systemet og er i gang innen kort tid.

Fordeler med Aksesspunkt fra Amesto Solutions

  • Funksjonsrik og enkel i bruk.
  • Konkurransedyktig på pris.
  • Støtter alle EHF-formater du trenger å forholde deg til som leverandør.
  • Støtter alle etablerte katalogmaler som bl.a IBX-katalog.
  • Ordrebehandlingssystemet gjør at du kan opptre som fullintegrert mot kjøper.
  • Meget gode verktøy for kvalitetssikring av av kataloginnhold.
  • Kjøperspesifikke krav kan tilpasses i katalogen.
  • Kan tilby product management system for berikelse av kataloginnhold.
  • Trygghet - Gode kundereferanser og etablert leverandør.
  • Tilpasset standardformatene hvilket gjør at du får tilgang til markedene både i Norge og i Europa.

Hvis du er en leverandør på E-handelsplattformen i dag kan du trygt gå over til aksesspunkt fra Amesto Solutions slik at du kan imøtekomme endingene som trer i kraft 2018.

Priser – aksesspunkt for meldinger i EHF format

Tilgang til Supplier Portal koster fra 499 kr/mnd og tjenesten er en enkel, brukervennlig og kostnadseffektiv løsning til deg som leverer både til privat- og offentlig sektor.

Sjekk våre priser på aksesspunkt for EHF-meldinger her

I samarbeid med Difi

Vi er inne i et paradigmeskifte. EHF har åpnet mulighetene for at alle leverandører nå kan samhandle med alle kjøpere og omvendt – si farvel til papirhaugen og hopp på EHF-bølgen du også!

Løsningen støtter også innlevering av ESPD skjema gratis for alle leverandører som deltar i konkurranser i offentlig sektor.