GDPR compliant.

La oss hjelpe deg med å bli

GDPR compliant.

Vi kan bistå med GDPR tilpasset programvare, kartlegging, rutiner og legge dine systemer til rette. 

Book demo / møte

La oss hjelpe deg med å bli

GDPR compliant.

Vi kan bistå med GDPR tilpasset programvare, kartlegging, rutiner og legge dine systemer til rette. 

Book demo / møte

General Data Protection Regulation

GDPR | Personvern.

Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og personene som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter. GDPR og personvern påvirker alle bedrifter og foreninger i Norge. Hvilke oppgaver bør din bedrift iverksette i forbindelse med de forretningsløsninger som bedriften benytter? Trenger dere hjelp til å få på plass noen interne rutiner og prosesser for hvordan din bedrift skal håndtere GDPR og personvern?

For å bli GDRP-compliant vil mange bedrifter i Norge ha behov for systemer som støtter dette, både internt og eksternt, som f.eks. oppdaterte HR-, kunde-, eller CRM-systemer. Vi kan bistå med GDPR tilpasset programvare, kartlegging, rutiner og legge dine systemer til rette. Du kan også leie konsulenthjelp hos oss dersom dere ikke har egne ressurser til dette.

GRATIS WEBINAR

Få hjelp til å bli GDPR-compliant.

Meld deg på

Systemstøtte

GDPR-programvare.

DPOrganizer er en data protection management programvare som hjelper deg og din bedrift med kartlegging, visualisering, rapportering og aktivitetshåndtering av persondata. ICONFIRM er en praktisk, hands-on løsning for bl.a. innhenting og dokumentering av samtykke for behandling av personopplysninger.

 

Les mer om DPOrganizer    Les mer om CONFIRM

GDPR FOR HR OG PERSONAL

Et velfungerende HR-system er helt avgjørende for å kunne håndtere personalinformasjon på en effektiv måte. Et moderne personalsystem kan hjelpe deg til å bli en bedre leder, redusere sykefraværet, få mer effektiv oppfølging av dine ansatte, samtidig som det hjelper deg følge personvernloven. Vi leverer HR-systemer som passer bedrifter i alle størrelser og hjelper deg gjerne med behovskartlegging eller gir deg en personlig demo.

Les mer om våre HR- og personalsystemer

GDPR FOR MARKED OG CRM

For å håndtere GDPR-kravene bør du sette din markedsføring og kundehåndtering i system. SuperOffice CRM har funksjonalitet som ivaretar GDPR-kravene mot kunder og kontaktpersoner. Som f.eks. innhenting av samtykke, hjemmel, tilgang til egne personopplysninger mm. Kontakt oss gjerne for en gjennomgang av fordelene et moderne CRM-system kan gi i forbindelse med personvernhåndteringen.

Les mer om våre CRM-systemer

DPOrganizer

DPOrganizer er en data protection management programvare som hjelper deg og din bedrift med kartlegging, visualisering, rapportering og aktivitetshåndtering av persondata.
Mer om DPOrganizer
 

IConfirm

ICONFIRM er en praktisk, hands-on løsning for bl.a. innhenting og dokumentering av samtykke for behandling av personopplysninger.
Mer om IConfirm

Databehandleravtale

Når må du inngå en databehandleravtale?

En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. Hvis en virksomhet som er behandlingsansvarlig (eks. du som kunde), setter ut hele eller deler av behandlingen av personopplysninger til andre virksomheter eller f.eks. bruker en annen virksomhets skytjeneste til å lagre kundeopplysninger, er den eller de som behandler opplysningene på den behandlingsansvarliges vegne definert som databehandlere og det må tegnes en databehandleravtale.

Ønsker du bistand til å kartlegge hvilke leverandører din virksomhet behøver å inngå Databehandleravtale med, bistår gjerne Amesto Solutions i denne prosess. Send en forespørsel til salg@amesto.no.    

Trenger du en databehandleravtale med Amesto Solutions? 

Les mer om databehandleravtale her.

 

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kontakt meg