DPOrganizer

Verktøy for behandling av personopplysninger.

Book demo / møte

Få hjelp til å komme videre i ditt GDPR-arbeid.

DPOrganizer er en data protection management programvare som hjelper deg og din bedrift med kartlegging, visualisering, rapportering og aktivitetshåndtering av persondata. Du får økt kontroll, hjelp til å etterleve de nye reglene, minimerer risikoen og effektiviserer ditt GDPR-arbeid.

Heldekkende kartlegging

Du som bruker blir guidet gjennom en intuitiv innlesingsprosess av relevante spørsmål og får en hjelpfunksjon som forklarer de ulike trinnene. Gjennom kartleggingsprosessene tar systemet opp spørsmål som bl.a. formål, lovlig grunn til behandling av dataene, ansvarlige, lagring, tilgang og lagringstid.

Dokumentasjon som Retningslinjer for Personvern og konsekvensutredninger kan lastes opp og linkes via DPOrganizer. På denne måten sikrer du at relevant materiell samles og er tilgjengelig gjennom systemet.

Visualisering & Rapportering

Ved hjelp av smarte funksjoner blir resultatet av kartleggingen enkel å håndtere og forstå for både ansatte i egen organisasjon i tillegg til eksterne parter hvis det trengs.

Informasjonen blir enkel å håndtere og du kan lage skreddersydde rapporter som kan deles med både interne og eksterne parter, eks. ved internutdanning, ved eksterne kontroller eller spørsmål fra tilsynsmyndigheter.

GDPR-verktøyet som gir deg full kontroll

DPOrganizer er bygget opp med ulike moduler slik at du kan sikre at din bedrift etterlever de nye GDPR-reglene.

DP Map: Visualisering av ulike parter, dataflyt og deres forhold til hverandre.

DP Structure: Hva lagres hvor og hva er tilgjengelig for hvem.

DP Report: Detaljerte og relevante rapporter for internt og eksternt bruk.

DP Manager: Automatiser og skjemalegg kontroller og fordeler ansvar for oppdateringer til riktig dataansvarlig. Systemet har oversikt hva som endres, når og av hvem.


Hva koster GDPR-verktøyet DPOrganizer?

DPOrganizer er en skyløsning og tilgjengelig via abonnement. Løsningen kan tas i bruk umiddelbart, men vi anbefaler en oppstartspakke som sikrer implementering slik at dere får best mulig utnyttelse av løsningen.

Tilbud oppstartspakke: 35 000 NOK

Vi tilbyr en oppstartspakke over tre dager for implementering av løsningen. I oppstartspakken inngår:

  • Introduksjon GDPR og påvirkning det har på virksomheten.
  • Workshop: Kategorisering og kartlegging av dagens personopplysninger.
    • Kilde og årsak - med hvilken rettighet er de registrert.
    • Hvilken data trenger vi å ha registrert i fremtiden?
  • Workshop: Lagringstid, Databehandling, tilgang til personopplysninger, databaser og koblingspunkt.
  • Beslutningsgrunnlag av databehandling, roller og ansvar.
  • GDPR Awareness. Informasjon til organisasjonen i seminarform.

Priser

Pris for bruk av DPOrganizer er basert på antall ansatte i virksomheten. Er dere 1-10 ansatte er prisen ca. 1000/mnd.

Bestill tilbud/demo på DPOrganizer

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Kontakt meg