Personalsystem

Lederverktøy som hjelper deg å ivareta alle de ansatte i organisasjonen

Personalsystemer

Skal dere kjøpe HR-system? Våre ulike personalsystemer er integrerte med alle typer lønnssystemer og er effektive lederverktøy som hjelper deg å ivareta alle de ansatte i organisasjonen.

Book demo / møte

De ansatte er din bedrifts viktigste resurs!

Moderne og funksjonsrike HR- og Personalsystemer

En god personalbehandling inkluderer ett strukturert system for å håndtere kompetanse, medarbeidersamtaler, CV, håndbøker, HMS, sykefraværsoppfølging, ressursplanlegging, turnusplanlegging mm. I tillegg er god systemstøtte en forutsetning for å lykkes med å bli compliant den nye GDPR-lovgivningen.

Våre personalsystemer er integrert med alle våre lønnssystemer. Systemene er også integrert med de offentlige portalene for automatisk innsending av informasjon, og systemene er oppdatert i forhold til regler slik at du som bruker ikke trenger å kunne dem. Systemet gir deg de påminnelsene du trenger.

Evolution HR

Evolution er et unikt HR- og lederverktøy for en mer helhetlig oppfølging av de ansatte. Systemet integreres med ditt lønnssystem.


Sympa HR

Med det skybaserte, Nordiske HR-systemet får du en komplett løsning som forenkler administrasjonen av persondata, ansatte og deres utvikling – helt fra onboarding til offboarding.


&Frankly

&frankly er en skybasert tjeneste som måler medarbeiderengasjement og kan erstatte tradisjonelle, gammeldagse årlige medarbeiderundersøkelser. Løsningen gjør det mulig å kontinuerlig ta pulsen på virksomheten...


Quinyx Workforce Management

Quinyx er en webbasert løsning for planlegging av vakt- og oppgavelister samt oppfølging av prosesser og personal. Workforce management systemet gir deg full kontroll - fra planlegging av vaktlister og...


Visma.net Absence

Hvordan kan jeg få full oversikt over fravær og ferier i min bedrift?


GDPR-tjenester

Vi har konsulenter som er eksperter på sikkerhet og GDPR compliance. Vårt team kan hjelpe deg med bl.a. kartlegging av all persondata i bedriften din, interne rutiner, revisjoner, kontrollrapport og rådgivning.


VI HJELPER DEG MED Å FINNE DET RIKTIGE HR-SYSTEMET FOR DIN VIRKSOMHET

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Kontakt meg