HR- og Personalsystemer.

Lederverktøy

HR- og Personalsystemer.

Skal dere kjøpe HR-system? Våre ulike personalsystemer er integrerte med alle typer lønnssystemer og er effektive lederverktøy som hjelper deg å ivareta alle de ansatte i organisasjonen.

Book demo / møte

Lederverktøy

HR- og Personalsystemer.

Skal dere kjøpe HR-system? Våre ulike personalsystemer er integrerte med alle typer lønnssystemer og er effektive lederverktøy som hjelper deg å ivareta alle de ansatte i organisasjonen.

Book demo / møte

De ansatte er din bedrifts viktigste resurs!

Moderne og funksjonsrike HR- og Personalsystemer.

En god personalbehandling inkluderer ett strukturert system for å håndtere kompetanse, medarbeidersamtaler, CV, håndbøker, HMS, sykefraværsoppfølging, ressursplanlegging, turnusplanlegging mm. I tillegg er god systemstøtte en forutsetning for å lykkes med å bli compliant den nye GDPR-lovgivningen.

Våre personalsystemer er integrert med alle våre lønnssystemer. Systemene er også integrert med de offentlige portalene for automatisk innsending av informasjon, og systemene er oppdatert i forhold til regler slik at du som bruker ikke trenger å kunne dem. Systemet gir deg de påminnelsene du trenger.

Icon

4human HRM

4human HRM er et komplett HR- og lederverktøy for en mer helhetlig oppfølging av ansatte, fra nyansettelse til fratredelse. Personalsystemet integreres enkelt med ditt lønnssystem og kan fungere som masterdata.


Icon

Sympa HR

Med det skybaserte, Nordiske HR-systemet Sympa HR får du en komplett løsning som forenkler administrasjonen av persondata, ansatte og deres utvikling – helt fra onboarding til offboarding.


Icon

&Frankly

&frankly er en skybasert tjeneste som måler medarbeiderengasjement og kan erstatte tradisjonelle, gammeldagse årlige medarbeiderundersøkelser. Løsningen gjør det mulig å kontinuerlig ta pulsen på virksomheten...


VI HJELPER DEG MED Å FINNE DET RIKTIGE HR-SYSTEMET FOR DIN VIRKSOMHET

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kontakt meg