Moderne engasjementmåling

&Frankly.

Hvor engasjerte er egentlig dine medarbeidere, og jobber de i samsvar med bedriftens mål? Med appen &frankly kan du enkelt måle status, medarbeidernes engasjement og motivasjon.

Book demo / møte

Med appen &Frankly kan du trigge medarbeiderengasjementet i din bedrift!

&frankly er en skybasert tjeneste som på en innovativ måte måler engasjement og kan erstatte tradisjonelle, gammeldagse årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser. Løsningen gjør det mulig å kontinuerlig ta pulsen på virksomheten og lede organisasjonen i riktig retning.

På tide å utvikle den årlige medarbeiderundersøkelsen?

Flere av våre kunder føler at kun en stor årlig samtale blir en «happening» som HR må følge opp. De praktiske tiltakene glipper, og så må man vente til neste årlige undersøkelse. I tillegg oppleves det som kostbart å kjøre flere tilpassede og anonyme medarbeiderundersøkelser. Med &Frankly kan du holde deg oppdatert hele året!

Bestill mer informasjon

Sett engasjement og trivsel på agendaen!

 • Hadde du søkt samme jobb i dag?
 • Hvor motivert var du for å gå på jobb i dag?
 • Tør dere være transparente og vise status for engasjement og trivsel i din organisasjon?
 • Ønsker du å kartlegge dagens kultur vs. ønsket kultur?
 • Kombiner bedriftsmål og team-aktiviteter.
 • Ønsker du å holde deg oppdatert på hvordan organisasjonen har det?

Bestill uforpliktende demo og vi viser deg hvordan du kan ta temperaturmålinger i din bedrift.

Produktvideo

&Frankly er et innovativt verktøy for å drive engasjement på arbeidsplassen.

Engasjement er øverst på agendaen hos de fleste i HR. Studier viser at engasjement på arbeidsplassen betyr økt produktivitet, lavere sykefravær og flere kreative medarbeidere. &Frankly kan hjelpe dere med å ta pulsen på din bedrift!

Book personlig demo

Funksjonalitet:

Med &frankly bestemmer du selv innhold, frekvens og hvem som skal få spørsmålene. Systemet er brukervennlig, visuelt og enkelt å komme i gang med. Det er selvfølgelig også helt anonymt. Du kan bruke standardpakken med ferdig utformede spørsmål eller inspireres av standardmal til å utforme egne.

 • Du bestemmer selv innhold, frekvens og hvem som skal få spørsmålene.
 • Ingen installasjon.
  Du kan bruke standardpakken med ferdig utformede spørsmål eller inspireres av standardmal til å utforme egne.
  Innholdet i spørsmålene bør speile hva firmaet mener er viktig. Du finner derfor ulike pakker for engasjement, velvære, stolthet (pride), company alignment, onboarding.

 • Nøkkeltall og KPI for HR og ledelse. (Format: PPT, PDF, Excel, url.)
 • «Real time» håndtering av resultat sikrer raske diskusjoner.
  Det er viktig å handle når temaet er aktuelt. Resultat av undersøkelse kan du umiddelbart publisere på Workplace, intranett eller via mail. Eller heng opp en visuell rapport ved kaffemaskinen. På denne måten involverer du de ansatte og viser at dere tør å være transparente.

 • Ledere får en ukentlig oppsummering på mail.
 • Enkelt å jobbe i ulike nivåer:
  • Firma, område/avdeling og team eller:
  • Forretningsmål, forretningsområde og team
  • Systematisk opplegg med rapportering i realtid.
  • Dine medarbeidere kan benytte mobil, pad eller pc.

Bestill mer informasjon

Vil du ha mer informasjon om våre løsninger?

Book en personlig demo

Bestill demo