Systemer for prosjektstyring og timeregistrering.

Prosjekt og time

Systemer for prosjektstyring og timeregistrering.

Løsninger for tjenesteytende bedrifter og selskap med behov for prosjektstyring.
 

Prosjekt og time

Systemer for prosjektstyring og timeregistrering.

Løsninger for tjenesteytende bedrifter og selskap med behov for prosjektstyring.
 

Løsninger for bedrifter med behov for

Timeregistrering og Prosjektstyring.

Fellesnevner for løsningene er at de forenkler, effektiviserer og kvalitetssikrer prosessene rundt timehåndtering og prosjekt. Løsningene leveres med sømløs integrasjon mot Visma sine ERP og lønnssystem.

La oss hjelpe deg

Hvilket system passer best for din bedrift?

Våre ulike løsninger spenner fra enkle behov rundt timefangst til komplekse løsninger for tjenesteytende bedrifter og prosjektorganisasjoner med krav til stor grad av styring og kontroll. 

Våre løsningsrådgivere hjelper deg gjerne med å kartlegge din bedrifts behov slik at du får en løsning som har funksjonaliteten din bedrift trenger. Book et uforpliktende møte med oss. 

Book en løsningsrådgiver

Vi leverer ulike systemer tilpasset tjenesteytende bedrifter og har ulike løsninger tilpasset ulike bransjer, som f.eks.: 

  • Konsulentfirmaer, rådgivende ingeniører med avansert ressursplanlegging.
  • Reklame-, PR-byråer, konsulent- og prosjektselskaper med behov for fakturering av prosjekter.
  • Transport, industri, renhold med behov for registrering av pluss/minustid og uttak av forbruksartikler.
  • Håndverksbedrifter og mindre entreprenører, bygg-og-anlegg, olje og offshore som vil føre timer og materialforbruk ute i felten.

Les mer om vår bransjeløsning for tjenesteytende bedrifter

Tempus

Tempus Tid er et elektronisk system som gjør det enkelt for både medarbeider og leder å få oversikt over arbeidstid, egenmeldinger, fravær, ferie, avspasering og annet.
Mer om Tempus tidsregistrering

Visma Tid

Har du behov for tidsregistrering for dine ansatte? Visma Tid registrer og fordeler timer automatisk og sikrer at du har full oversikt og kontroll til enhver tid.
Les mer

Visma.net Project Management (Severa)

Visma Project Management er en moderne SaaS-løsning (Software as a Service) som kombinerer prosjektstyring, ressursallokering og fakturering i én enkel applikasjon.
Mer om Visma.net Project management

ProMark

ProMark er et onlinesystem til tidsregistrering og planlegging av medarbeidernes arbeidstider. Data om arbeidstid, komme/gå og fravær innsamles og gir informasjon i realtid. Med realtidsinformasjon øker ProMark muligheten for effektiv bemanningsplanlegging og gir aktuelle data til lønnsutbetalinger.
Mer om Promark

Quinyx Workforce Management

Quinyx er en webbasert løsning for planlegging av vakt- og oppgavelister samt oppfølging av prosesser og personal. Workforce management systemet gir deg full kontroll - fra planlegging av vaktlister og ressursallokering, til timeregistrering via ansattes mobil, som fører til nøyaktige lønnsfiler.
Mer om Quinyx

Unit4 Time Management

Unit4 Time Management (tidligere Current Time) dekker alle behov for registrering, kontroll og behandling av timer knyttet til prosjekter. Du får oversikt og kontroll på timeforbruket i prosjekter, samtidig som dine ansatte og ledere får hjelp til å følge bedriftens regelverk for føring av arbeids- og...
Unit4 Time Management

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kontakt meg