REGISTRER TID RASKT OG ENKELT

Tempus Tid.

Tempus Tid er et elektronisk system som gjør det enkelt for både medarbeider og leder å få oversikt over arbeidstid, egenmeldinger, fravær, ferie, avspasering og annet.

 

Book demo / møte

System for timeregistrering, fravær og ferie

Tempus Tid.

Det er mange bedrifter som krever timeregistrering for å beregne arbeidstid slik at de ansatte får utbetalt riktig lønn. Tempus tid er et elektronisk system som gjør det enkelt for både medarbeider og leder å få oversikt over arbeidstid, egenmeldinger, fravær, ferie, avspasering og annet.

Timeregistrering integrert med lønn

Tempus leverer en fullstendig digital løsning for smarttelefon, nettbrett samt i et Windows eller web-basert administrasjonssystem. Informasjonen kan enkelt overføres til andre systemer, som til lønn, regnskap og faktureringsprogrammer. Fokuset er å skreddersy en løsning som forenkler interne prosesser og systemer. Med Tempus sparer du tid, reduserer kostnader og får full kontroll over egen virksomhet.

HVA ER DINE BEHOV?

Tempus har utviklet forskjellige moduler som tilfredsstiller ulike krav. Hver enkelt bedrift har varierende behov, og du kan derfor sette sammen en løsning som fungerer for din bedrift, uten skjulte kostnader.

Book demo

Adaption.png

PÅ MOBIL OG NETTBRETT
Muligheter for sanntids- og ettertidsregistrering, tid på prosjekt/ordre/aktivitet, timelister, fraværsregistrering, tjenestereise med mer.

Feedback-fromlocal-offices.png

INTERN KOMMUNIKASJON
Sikrer god informasjonsflyt på arbeidsplassen ved å gi mulighet for meldinger til ansatte og ledelse via e-post, SMS eller andre informasjonskanaler.

Increased-flexibility.png

RAPPORTERING OG ANALYSE
Få nøyaktige rapporter og analyse med bakgrunn i registrert informasjon, som kan føre til bedre kontroll og økt lønnsomhet for din bedrift.

Adjastable-settings.png

INTEGRASJON
Du kan enkelt integrere data med andre nærliggende systemer. Vi sørger for at våre løsninger snakker med dine forretningssystemer.

Time-saving.png

FRAVÆR
Få oversikt over fravær og fraværsårsaker i hele organisasjonen. Håndter fraværsforespørsler i én og samme digitale plattform.

Participation.png

ANNEN INFORMASJON
Våre systemer kan fange opp annen data som er relevant for din bedrift. Hva trenger du å vite for å optimalisere driften?

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kontakt meg