Visma.net Insights

Rapporteringsverktøy på nett.

Enkelt og fleksibelt rapporteringsverktøy i skyen som er en integrert del av Visma.net Financials.

Visma.net Insights

Rapportering i Visma.net

I Visma.net ERP får du et rapporteringsverktøy som gir deg kunnskapen du og dine kolleger trenger for å ta smarte beslutninger. Her får du tilgang til alle nøkkeltall, slik at du til enhver tid har full oversikt over status i din bedrift. 

Det ligger verdifulle data i ditt økonomisystem. Med Visma.net Insights får du og dine kolleger enkel og visuell tilgang til viktige nøkkeltall.

Du kan skreddersy ditt eget dashbord, eller skreddersy dashbord for andre ansatte, slik at alle får tilgang til relevante nøkkeltall og informasjon.

Du får mulighet til ulike visuelle fremstillinger av tall og rapporter som innebærer at du kan få innsikten i den formen du selv ønsker på en oversiktlig og intuitiv måte.

Rapportene har alltid oppdaterte tall. Det betyr at du til enhver tid kan hente ut korrekte analyser som hjelper deg med å ta gode beslutninger.

Visma.net Insights fungerer også på mobil og nettbrett - med full grafikk. Dermed kan du og dine kolleger enkelt få innsikten dere trenger, når som helst og hvor som helst.

Ved å involvere hele organisasjonen i bedriftens nøkkeltall, vil du oppleve at ansatte enklere kan ta faktabaserte beslutninger. Det bidrar til å styrke både engasjementet og bunnlinjen.

Dashboards

 • Standard dashboard.
 • Egendefinerte dashboards. Dashboards du kan tilpasse selv. Disse gir deg mulighet til å velge visualisering og presentasjonsmåte av ulik data.
 • Unike dashboards per bruker. Det er adgangsbegrensing knyttet til ulike roller.
 • Mulighet til å dele dashboards. 
 • Dashboard på mobil. Du kan få tilgang til rapporter og oppdaterte tall direkte i en egen app.

KPI'er og rapporter

 • Standardiserte finansielle nøkkeltall. 
 • Standardiserte KPI-er. Egendefinerte terskelverdier og drill-down.
 • Rapporter for resultat og balanse. 
 • Avansert filter og parameterfunksjon, angi år, periode, dimensjoner etc.
 • Eksporter data. For eksempel til regneark/Excel.
 • Bestemme terskelverdier. Du kan sette måltall og visualisere disse avhengig av måloppnåelse.
 • Last ned elementer fra dashbord som bilder. Eksempel grafer, tabeller o.l. til bruk i presentasjoner.

Vil du ha mer informasjon om våre løsninger?

Book en personlig demo

Bestill demo