Moderne og nettbasert lønnssystem

Visma.net Payroll.

Moderne og nettbasert lønnssystem for små og mellomstore bedrifter. Forenkler og effektiviserer lønn- og HR-arbeidet.

Book demo / møte

Visma.net Payroll.

Visma.net Payroll er ett nettbasert lønnssystem for deg som ønsker et moderne lønnssystem der det er tenkt nytt og innovativt. Samtidig bygger det på årelang erfaring og verdifulle tilbakemeldinger fra våre lønnskunder. Resultatet er et helt nytt system som forenkler og effektiviserer lønn- og HR-arbeidet i hele din bedrift.

 

Visma.net Payroll

Moderne lønnssystem.

Funksjonalitet som tidligere har vært forbeholdt større lønnssystemer, er nå tilgjengelig for bedrifter i alle størrelser.

Lønnssystem

 • Delberegning av lønn
 • Lønnsslipp til mobil
 • Integrasjon med Altinn (A-melding)
 • Integrasjon med økonomi
 • Pensjonsrapportering (OTP)
 • Fagforeningskontingent
 • Feriepenger og lønn i feriemåneden
 • God oversikt over historiske data
 • Firma med avdelingskontor

Smarte apper

 • Timeregistrering
 • Spesiell lønnskompensasjon
 • Ferie og fravær
 • Godkjenning på farten fra mobilen
 • Full oversikt for ansatte over timer, ferie og fravær
 • Full oversikt for ledere over ansattes timelister, ferie og fravær
 • Lover og regler 
 • Korrekt ferie- og fraværsstatistikk

Forenkler

 • Enkelt å føre en korrekt reiseregning
 • Før utlegg og reise direkte fra mobilen
 • Kvitteringer rett inn i løsningen
 • Godkjenn reiser og utlegg fra mobilen
 • Automatisk føring av kjørebok
 • Kredittkorttransaksjoner integrert
 • Lover og regler oppdaterte
 • Beregner diett etter statens satser
 • Løsningen støtter valuta
 

Fordeler for daglig leder

Gi din bedrift et konkurransefortrinn. Systemet er nytt og innovativt og vil forenkle lønn- og HR-arbeidet i din bedrift.

 • Tids- og kostnadsbesparende
 • Automatisering av manuelle prosesser
 • Effektive verktøy for alle ansatte 

FORDELER FOR ØKONOMISJEFEN

God funksjonalitet og integrasjoner med økonomi og HR betyr enklere drift, og automatiserte oppgaver innen lønnsarbeidet.

 • Effektiviserende og fremtidsrettet
 • Ingen kostnader til drift og oppdateringer
 • Meget gode integrasjonsmuligheter

FORDELER FOR LØNNSSJEFEN

Med Visma.net Payroll får du en enklere og mer effektiv arbeidsdag. Full kontroll. Fornøyde ansatte.

 • Fleksibelt og brukervennlig
 • Avvikshåndtering istedenfor punching
 • Bredt kurs- og kompetansetilbud

FORDELER FOR ANSATTE

Sjekk din lønnsprofil når som helst. Fiks administrative oppgaver på nett og mobil. Visma.net Payroll gjør det enkelt å være ansatt.

 • Utlegg, fravær og time på nett og mobil
 • Full oversikt over lønn, ytelser og fravær
 • Farvel til uoversiktlige lister og skjemaer
 

Hvorfor velge Visma.net Payroll?

Trygghet, forutsigbarhet og brukervennlighet

Visma.net Payroll er en smidig og brukervennlig løsning som vil fjerne manuelt arbeid og tidkrevende oppgaver. 

 • Manuelle oppgaver er byttet ut mot smidige, brukervennlige og automatiske prosesser.
 • Du arbeider i skyen, som betyr at du kan jobbe i løsningen vår fra pc, nettbrett eller mobil, hvor du vil.
 • Du har tilgang til alt du trenger. Godkjenning kan skje på farten, enten du er leder eller lønningsansvarlig.
 • Ingen flaskehalser, samtidig kan du være trygg på at dataene behandles trygt, raskt og kontrollert.
 • Du sparer tid.
 • Ingen utgifter til drift og oppdateringer.
 • Komplekse oppgaver blir gjort enkle.

 

Hvem passer Visma.net Payroll for?

Velger du Visma.net er er du opptatt av å få en løsning helt i skyen som er enkel og intuitivt i bruk. Du ønsker et system som kan hjelpe bedriften digitalisere manuelle prosesser slik at du og dine ansatte bruker mindre tid på administrasjon.

 • Du vil automatisere lønnskjøringen.
 • Du vil ha en moderne løsning dere kan vokse i.
 • Du ønsker en løsning i skyen.
 • Du vil ha en fleksibel løsning.

Lønnssystemet Visma.net Payroll passer ekstra bra om du har  sesongansatte. Du betaler kun 49 kr/mnd per lønnslipp. Det vil si at du kun betaler for det du trenger og du kan enkelt skalere opp eller ned løsningen etter dine behov.  

Hva koster Visma.net Payroll?

Priser Visma.net Payroll

Etableringsgebyr: 1490,- (Basic og Basic+), 7500,- (Standard), ekstra firma 199,-, ekstra adminbruker 199,- 

For 3-15 ansatte

Lønn
Bankintegrasjon
Altinn-rapportering

+ kr. 29,- mnd/ansatt
199,-/mnd
Kontakt salg

For 3-15 ansatte

 • Lønn
 • Bankintegrasjon
 • Altinn-rapportering
 • Timeregistrering
 • Reiseregning og utlegg
 • Fravær
 • Godkjenningsflyt
+ kr. 49,- mnd/ansatt
199,-/mnd
Kontakt salg

For over 15 ansatte

 • All funksjonalitet i Basic+
 • Støtte for flere godkjennere
+ kr. 49,- mnd/ansatt
499,-/mnd
Kontakt salg

Basic

Funksjonalitet i Visma.net Payroll Basic.

 • Delberegning av lønn. Automatisk beregning av lønn for ansatte som begynner eller slutter midt i en måned. 
 • Ansatte får lønnsslipp til mobil og har tilgang til full historikk.
 • Integrasjon med Altinn (A-melding).
 • Integrasjon med økonomisystemet. Sømløst med Visma.net ERP. Filbasert integrasjon til Visma Business, Visma Global og andre.
 • Pensjonsrapportering (OTP).
 • Beregning og rapportering av fagforeningstrekk.
 • Feriepenger inkl. lønn i feriemåneden håndteres automatisk.
 • Se historikk, lønnsendringer til ansatte, endringer i arbeidsforhold og lignende.
 • Ansatte knyttes til aktuelt arbeidssted for korrekt innberetning til myndigheter (A-melding og trygdekontor).

Basic+ og Standard

Funksjonalitet i Visma.net Payroll Basic+ og Standard. 

 • All funksjonalitet i Basic

I tillegg:

Time og fravær

 • Timeregistrering. Ansatte registrerer timer, overtid og flexitid (pluss-/minustid). Fastlønnede kan registrere alle sine timer, eller kun avvik.

 • Spesiell lønnskompensasjon støttes.

 • Ansatte kan registrere ferie og fravær via nettleser eller mobilapp.

 • Godkjenning. Ledere kan godkjenne fra mobilen.

 • Full oversikt over timer, ferie og fravær for ansatte.

 • Full oversikt over ansattes timelister, ferie og fravær for ledere. 

 • Alle lover og regler ivaretas av løsningen.

 • Korrekt ferie- og fraværsstatistikk. Fravær registreres når det oppstår. Alt fravær fanges opp. Ledere har full ferieoversikt, og på lik linje med den ansatte selv - til enhver tid kontroll på antall feriedager til gode.

Reise og utlegg

 • Enkelt for ansatte å føre en korrekt reiseregning. 
 • App for føring av reise og utlegg.
 • Ta bilde av kvitteringer og last direkte opp til løsningen.
 • Ledere kan godkjenne reiser og utlegg direkte fra mobilen.
 • Automatisk føring av kjørebok. App som tracker kjøringen din (antall kilometer og bompenger).
 • Få dine kredittkorttransaksjoner direkte inn i løsningen.
 • Løsningen sørger for at utlegg registreres korrekt, og at lover og regler følges.
 • Løsningen beregner diett etter statens satser, både innland og utland. Satser oppdateres automatisk. Mulighet for egne.
 • Løsningen støtter valuta.

Visma.net Payroll Standard

 • Inneholder all funksjonalitet i Basic+
 • Støtte for flere ledere/godkjennere.

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Kontakt meg