Moderne og nettbasert lønnssystem

Visma.net Payroll

Moderne og nettbasert lønnssystem for små og mellomstore bedrifter. Forenkler og effektiviserer lønn- og HR-arbeidet.

Book demo / møte

Visma.net Payroll

Visma.net Payroll er ett nettbasert lønnssystem. Med Visma.net Payroll er det tenkt nytt og innovativt, samtidig som det bygger på årelang erfaring og verdifulle tilbakemeldinger fra våre kunder. Resultatet er et helt nytt system som forenkler og effektiviserer lønn- og HR-arbeidet i hele din bedrift.

 

 

 

Fordeler for daglig leder

Gi din bedrift et konkurransefortrinn. Systemet effektiviserer lønn- og HR-arbeidet på tvers av hele din bedrift.

 • Tids- og kostnadsbesparende
 • Automatisering av manuelle prosesser
 • Effektive verktøy for alle ansatte 

Fordeler for økonomisjefen

Med et nettbasert lønnssystem tilrettelegger din bedrift for enklere drift, og automatiserte oppgaver.

 • Effektiviserende og fremtidsrettet
 • Ingen kostnader til drift og oppdateringer
 • Meget gode integrasjonsmuligheter

Fordeler for lønnssjefen

Med Visma.net Payroll får du en enklere og mer effektiv jobbhverdag. Full kontroll. Fornøyde ansatte.

 • Fleksibelt og brukervennlig
 • Avvikshåndtering istedenfor punching
 • Bredt kurs- og kompetansetilbud

Fordeler for ansatte

Sjekk din lønnsprofil når som helst. Fiks administrative oppgaver på nett og mobil. Visma.net Payroll gjør det enkelt å være ansatt.

 • Utlegg, fravær og time på nett og mobil
 • Full oversikt over lønn, ytelser og fravær
 • Farvel til uoversiktlige lister og skjemaer
 

Avansert lønnsfunksjonalitet forenkler din arbeidshverdag

Visma.net Payroll

Funksjonalitet som tidligere har vært forbeholdt større lønnssystemer, er nå tilgjengelig for bedrifter i alle størrelser.

Lønnsfunksjonalitet

 • Delberegning av lønn
 • Lønnsslipp til mobil
 • Integrasjon med Altinn (A-melding)
 • Integrasjon med økonomi
 • Pensjonsrapportering (OTP)
 • Fagforeningskontingent
 • Feriepenger og lønn i feriemåneden
 • God oversikt over historiske data
 • Firma med avdelingskontor

Time og fravær

 • Timeregistrering
 • Spesiell lønnskompensasjon
 • Ferie og fravær
 • Godkjenning på farten fra mobilen
 • Full oversikt for ansatte over timer, ferie og fravær
 • Full oversikt for ledere over ansattes timelister, ferie og fravær
 • Lover og regler 
 • Korrekt ferie- og fraværsstatistikk

Reiser og utlegg

 • Enkelt å føre en korrekt reiseregning
 • Før utlegg og reise direkte fra mobilen
 • Kvitteringer rett inn i løsningen
 • Godkjenn reiser og utlegg fra mobilen
 • Automatisk føring av kjørebok
 • Kredittkorttransaksjoner integrert
 • Lover og regler oppdaterte
 • Beregner diett etter statens satser
 • Løsningen støtter valuta

Hvorfor velge Visma.net Payroll?

Visma.net Payroll er en smidig og brukervennlig løsning som vil fjerne manuelt arbeid og tidkrevende oppgaver. 

 • Oppgaver blir erstattet av smidige, brukervennlige og automatiske prosesser.
 • Du arbeider i skyen, som betyr at du kan jobbe i løsningen vår fra pc, nettbrett eller mobil.
 • Du har tilgang til alt du trenger. Godkjenning kan skje på farten, enten du er leder eller lønningsansvarlig.
 • Ingen flaskehalser, samtidig kan du være trygg på at dataene behandles trygt, raskt og kontrollert.
 • Du sparer tid.
 • Ingen utgifter til drift og oppdateringer
 • Komplekse oppgaver blir gjort enkle.

Trygghet, forutsigbarhet og brukervennlighet i én og samme løsning.

Hvem passer Visma.net Payroll for?

Bedrifter som velger Visma.net er opptatt av å få en løsning helt i skyen som er enkel og intuitivt i bruk og et system som kan hjelpe bedriften til å digitalisere manuelle prosesser slik at de bruker mindre tid på administrasjon.

 • Deg som er opptatt av å automatisere lønnskjøringen.
 • Deg som ser etter en moderne løsning dere kan vokse i.
 • Deg som ønsker en løsning i skyen.

Lønnssystemet Visma.net Payroll passer ekstra bra for sesongsbetonte virksomheter med variabelt antall ansatte i løpet av året! Du betaler kun 49 kr/mnd per lønnslipp. Det vil si at du kun betaler for det du trenger og du kan enkelt skalere opp eller ned løsningen etter dine behov.  

Velg din

Visma.net Payroll-pakke:

Etableringsgebyr: 1490,- (Basic og Basic+), 7500,- (Standard), ekstra firma 199,-, ekstra adminbruker 199,- 

For 3-15 ansatte

Lønn
Bankintegrasjon
Altinn-rapportering

+ kr. 29,- mnd/ansatt
199,-/mnd
Kontakt salg

For 3-15 ansatte

 • Lønn
 • Bankintegrasjon
 • Altinn-rapportering
 • Timeregistrering
 • Reiseregning og utlegg
 • Fravær
 • Godkjenningsflyt
+ kr. 49,- mnd/ansatt
199,-/mnd
Kontakt salg

For over 15 ansatte

 • All funksjonalitet i Basic+
 • Støtte for flere godkjennere
+ kr. 49,- mnd/ansatt
499,-/mnd
Kontakt salg

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Kontakt meg