GDPR - General Data Protection Regulation

25. mai 2018 vil den nye personverloven, GDPR,  tre i kraft i Norge. Dette vil påvirke alle bedrifter og foreninger i Norge. Hvilke oppgaver bør din bedrift iverksette i forbindelse med de forretningsløsninger som bedriften benytter, før den nye loven trer i kraft?

Hvordan bli GDPR-compliant?

Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og personene som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter. For å bli GDRP-compliant vil mange bedrifter i Norge ha behov for systemer som støtter dette, både internt og eksternt, som f.eks. oppdaterte HR-, kunde-, eller CRM-systemer. Vi kan bistå med bl.a GDPR tilpasset programvare, kartlegging, rutiner og legge dine systemer til rette.

GRATIS WEBINAR

Meld deg på gratis webinar og få en kort presentasjon av verktøyet DPOrganizer og hvordan du kan få hjelp til ditt GDPR-arbeid!

Meld deg på

Trenger du hjelp til å tilpasse din bedrift til GDPR?

Vi tilbyr følgende tjenester gjennom verktøyet DPOrganizer til våre kunder.

  • Introduksjon til GDPR og hvordan dette påvirker din bedrift
  • Kartlegging og kategorisering av personopplysninger
    • Hvilke personopplysninger har dere, og hvor benyttes disse
    • Hvilke opplysninger har dere behov for i fremtiden
  • Kartlegging av prosesser og rutiner som er knyttet til persondata
  • Rapport på hvilke nødvendige tiltak som må gjøres samt roller og ansvarsfordeling
  • GDPR informasjon til deres ansatte (seminar/webinar)

Les mer om GDPR-verktøyet DPOrganizer

 

Få kontroll på inndata

ICONFIRM er et verktøy for innebygget personvern ved behandling av personopplysninger. Vi tar aktiv del i databehandlingen og står sammen med våre kunder om å beskytte personopplysninger de behandler som en tiltrodd partner.

ICONFIRM er en praktisk, hands-on løsning for å hjelpe bedrifter med å overholde sentrale deler av GDPR. Løsningen er skalerbar, selvbetjent og svært enkel å bruke. Systemet kan integreres med ditt eksisterende CRM-system og håndterer alle aspekter ved et samtykke på hver eneste individ.

Les mer om ICONFIRM 

Personvernombud / DPO som tjeneste

Dette kan være interessant for virksomheter som ikke ønsker å bruke ressurser på å lære opp en intern person iht. kompentansekravene som stilles i GDPR.

Les mer om DPO as a Service 

 

Trenger du hjelp til å bli GDPR-compliant?

For å bli GDRP-compliant vil mange bedrifter i Norge ha behov for systemer som støtter dette, både internt og eksternt, som f.eks. oppdaterte HR-, kunde-, eller CRM-systemer. Vi kan bistå med forberedelsene og legge systemene til rette før den nye loven trer i kraft.

The General Data Protection Regulation (GDPR) applies to all companies processing and holding the personal data of data subjects residing in the European Union. Amesto is no exception and have a clear strategy to be compliant  within the regulation enforced May 25th, 2018.