GDPR - General Data Protection Regulation

25. mai 2018 vil den nye personverloven, GDPR,  tre i kraft i Norge. Dette vil påvirke alle bedrifter og foreninger i Norge. Hvilke oppgaver bør din bedrift iverksette i forbindelse med de forretningsløsninger som bedriften benytter, før den nye loven trer i kraft?

Hvordan bli GDPR-compliant?

Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og personene som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter. For å bli GDRP-compliant vil mange bedrifter i Norge ha behov for systemer som støtter dette, både internt og eksternt, som f.eks. oppdaterte HR-, kunde-, eller CRM-systemer. Vi kan bistå med bl.a GDPR tilpasset programvare, kartlegging, rutiner og legge dine systemer til rette.

GRATIS WEBINAR

Meld deg på gratis webinar og få en kort presentasjon av verktøyet DPOrganizer og hvordan du kan få hjelp til ditt GDPR-arbeid!

Meld deg på

Trenger du hjelp til å tilpasse din bedrift til GDPR?

Vi tilbyr følgende tjenester gjennom verktøyet DPOrganizer til våre kunder.

  • Introduksjon til GDPR og hvordan dette påvirker din bedrift
  • Kartlegging og kategorisering av personopplysninger
    • Hvilke personopplysninger har dere, og hvor benyttes disse
    • Hvilke opplysninger har dere behov for i fremtiden
  • Kartlegging av prosesser og rutiner som er knyttet til persondata
  • Rapport på hvilke nødvendige tiltak som må gjøres samt roller og ansvarsfordeling
  • GDPR informasjon til deres ansatte (seminar/webinar)

Les mer om GDPR-verktøyet DPOrganizer

 

Få kontroll på inndata

ICONFIRM er et verktøy for innebygget personvern ved behandling av personopplysninger. Vi tar aktiv del i databehandlingen og står sammen med våre kunder om å beskytte personopplysninger de behandler som en tiltrodd partner.

ICONFIRM er en praktisk, hands-on løsning for å hjelpe bedrifter med å overholde sentrale deler av GDPR. Løsningen er skalerbar, selvbetjent og svært enkel å bruke. Systemet kan integreres med ditt eksisterende CRM-system og håndterer alle aspekter ved et samtykke på hver eneste individ.

Les mer om ICONFIRM 

Personvernombud / DPO som tjeneste

Dette kan være interessant for virksomheter som ikke ønsker å bruke ressurser på å lære opp en intern person iht. kompentansekravene som stilles i GDPR.

Les mer om DPO as a Service 

 

Trenger du hjelp til å bli GDPR-compliant?

For å bli GDRP-compliant vil mange bedrifter i Norge ha behov for systemer som støtter dette, både internt og eksternt, som f.eks. oppdaterte HR-, kunde-, eller CRM-systemer. Vi kan bistå med forberedelsene og legge systemene til rette før den nye loven trer i kraft.

Når må du inngå en databehandleravtale?

En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. Hvis en virksomhet som er behandlingsansvarlig (eks. du som kunde), setter ut hele eller deler av behandlingen av personopplysninger til andre virksomheter eller f.eks. bruker en annen virksomhets skytjeneste til å lagre kundeopplysninger, er den eller de som behandler opplysningene på den behandlingsansvarliges vegne definert som databehandlere og det må tegnes en databehandleravtale.

Trenger du en databehandleravtale med Amesto Solutions?

Som leverandør av programvare og tjenester knyttet til programvaren er i utgangspunktet Amesto Solutions IKKE Databehandler på vegne av våre kunder. Så lenge Persondata håndteres av behandlingsansvarlig i system og nettverk utenom Amesto Solutions er det leverandør av de system og tjenester som det skal inngås Databehandleravtale med.
Eksempler på dette er Driftspartner for drift av virksomhetens IT-systemer og Skytjenesteleverandør knyttet til f.eks en markedsføringsløsning.

Ønsker du bistand til å kartlegge hvilke leverandører din virksomhet behøver å inngå Databehandleravtale med, bistår gjerne Amesto Solutions i denne prosess.

Se mer om våre tjenester her: www.amestosolutions.no/gdpr

Behandler Amesto Solutions personopplysninger på dine vegne?

Mener du at svaret på dette JA, laster du ned vår Databehandleravtale.
Er du usikker sender du en e-post til gdpr@amesto.no

Last ned Databehandleravtalen her


Avtalen må undertegnes av Daglig leder i din bedrift og sendes i retur til avtale@amesto.no

The General Data Protection Regulation (GDPR) applies to all companies processing and holding the personal data of data subjects residing in the European Union. Amesto is no exception and have a clear strategy to be compliant  within the regulation enforced May 25th, 2018.