GDPR - General Data Protection Regulation

25. mai 2018 vil den nye personverloven, GDPR,  tre i kraft i Norge. Dette vil påvirke alle bedrifter og foreninger i Norge. Hvilke oppgaver bør din bedrift iverksette i forbindelse med de forretningsløsninger som bedriften benytter, før den nye loven trer i kraft?

Hvordan bli GDPR-compliant?

Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og personene som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter. For å bli GDRP-compliant vil mange bedrifter i Norge ha behov for systemer som støtter dette, både internt og eksternt, som f.eks. oppdaterte HR-, kunde-, eller CRM-systemer. Vi kan bistå med forberedelsene og legge systemene til rette før den nye loven trer i kraft.

GRATIS WEBINAR

Meld deg på gratis webinar og få en kort presentasjon av verktøyet DPOrganizer og hvordan du kan få hjelp til ditt GDPR-arbeid!

Meld deg på

Trenger du hjelp til å forberede din bedrift før ny GDPR-lov trer i kraft?

Vi tilbyr følgende tjenester gjennom verktøyet DPOrganizer til våre kunder.

  • Introduksjon til GDPR og hvordan dette påvirker din bedrift
  • Kartlegging og kategorisering av personopplysninger
    • Hvilke personopplysninger har dere, og hvor benyttes disse
    • Hvilke opplysninger har dere behov for i fremtiden
  • Kartlegging av prosesser og rutiner som er knyttet til persondata
  • Rapport på hvilke nødvendige tiltak som må gjøres samt roller og ansvarsfordeling
  • GDPR informasjon til deres ansatte (seminar/webinar)

Les mer om GDPR-verktøyet DPOrganizer

 

Få kontroll på inndata

ICONFIRM er et verktøy for innebygget personvern ved behandling av personopplysninger. Vi tar aktiv del i databehandlingen og står sammen med våre kunder om å beskytte personopplysninger de behandler som en tiltrodd partner.

ICONFIRM er en praktisk, hands-on løsning for å hjelpe bedrifter med å overholde sentrale deler av GDPR. Løsningen er skalerbar, selvbetjent og svært enkel å bruke. Systemet kan integreres med ditt eksisterende CRM-system og håndterer alle aspekter ved et samtykke på hver eneste individ.

Les mer om ICONFIRM 

 

Trenger du hjelp til å bli GDPR-compliant?

For å bli GDRP-compliant vil mange bedrifter i Norge ha behov for systemer som støtter dette, både internt og eksternt, som f.eks. oppdaterte HR-, kunde-, eller CRM-systemer. Vi kan bistå med forberedelsene og legge systemene til rette før den nye loven trer i kraft.

The General Data Protection Regulation (GDPR) applies to all companies processing and holding the personal data of data subjects residing in the European Union. Amesto is no exception and have a clear strategy to be compliant  within the regulation enforced May 25th, 2018.