Personalsystemer

En god personalbehandling inkluderer ett strukturert system for å håndtere kompetanse, medarbeidersamtaler, CV, håndbøker, HMS, sykefraværsoppfølging, ressursplanlegging, turnusplanlegging mm.

De ansatte er din bedrifts viktigste resurs!

Våre personalsystemer er integrert med alle våre lønnssystemer. Systemene er også integrert med de offentlige portalene for automatisk innsending av informasjon, og systemene er oppdatert i forhold til regler slik at du som bruker ikke trenger å kunne dem. Systemet gir deg de påminnelsene du trenger.

Evolution HR

Evolution HRM er et unikt HR- og lederverktøy for en mer helhetlig oppfølging av de ansatte. Systemet integreres med ditt lønnssystem.

Sympa HR

Det er menneskene og deres evner som gjør at din virksomhet skiller seg ut og lykkes. Sympa HR bistår i rekrutteringen av nye talenter, og utvikler kompetansen til eksisterende medarbeidere.

&Frankly

Ta tempen på din organisasjon. Hvor engasjerte er egentlig dine medarbeidere, og jobber de i samsvar med bedriftens mål? Med appen &frankly kan du enkelt måle status, medarbeidernes engasjement og motivasjon.

Quinyx - bemanningsplanlegging

Planlegging av vaktlister, bemanning, tidsrapportering, kommunikasjon og håndtering av oppgaver har aldri vært enklere!

Visma.net Absence

Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær. Enkel fraværsregistrering for ansatte. Effektivt styringsverktøy for bedriften.

Eget fagteam innen Lønn & HR

  • Vi kan hjelpe deg med løsningsforslag og systemvalg tilpasset din bedrift.
  • Vi kan gi deg gode råd i hvordan du kan optimalisere HR-prosessene dine for å bli mer effektiv.
  • Vi kan hjelpe deg med support innen lønn og HR.

 

Last ned sjekkliste

Hva bør du huske på i anskaffelsesprosessen av nytt personalsystem?

Last ned en enkel sjekkliste som er til hjelp når du skal skrive kravspesifikasjon.

 

Koster utfylling av reiseregning 950,- per måned?!

La oss leke oss litt med tall. Sum fullstendig uproduktiv tid til å finne frem reiseregninger, fylle ut skjema, regne ut antall km etc.: 2,5 timer per ansatt / per måned. Gjennomsnitt timekostnad Norge: 380,-. Derfor skal man gå til anskaffelse av et moderne system for reiseregning / utlegg.