Systemer for prosjektstyring og timeregistrering

Fellesnevner for løsningene er at de forenkler, effektiviserer og kvalitetssikrer bedrifters prosesser rundt timehåndtering. Med løsningene leveres standard integrasjon mot Visma økonomi og lønn samt Huldt & Lillevik Lønn.

Hvilket system passer best for din bedrift?

Våre ulike løsninger spenner fra enkle behov rundt timefangst til komplekse løsninger for tjenesteytende bedrifter og prosjektorganisasjoner med krav til stor grad av styring og kontroll. Ta kontakt og vi hjelper dere med å kartlegge din bedrifts behov slik at dere får en løsning som har funksjonaliteten din bedrift trenger.

Unit4 Time Management

Få oversikt og kontroll over prosjektene dine med effektiv registrering og behandling av timer - hvor som helst, når som helst.

Visma Severa

Visma Severa er en moderne SaaS-løsning (Software as a Service) som kombinerer prosjektstyring, ressursallokering og fakturering i én enkel applikasjon.

Quinyx - bemanningsplanlegging

Planlegging av vaktlister, bemanning, tidsrapportering, kommunikasjon og håndtering av oppgaver har aldri vært enklere!

Tempus

System for tidsregistrering. Kan integreres mot din Visma løsning.

Hvilket timesystem passer best for deg?

Vi leverer ulike systemer tilpasset tjenesteytende bedrifter og har ulike løsninger tilpasset ulike bransjer, som f.eks.: 

  • Konsulentfirmaer, rådgivende ingeniører med avansert ressursplanlegging.
  • Reklame-, PR-byråer, konsulent- og prosjektselskaper med behov for fakturering av prosjekter.
  • Transport, industri, renhold med behov for registrering av pluss/minustid og uttak av forbruksartikler.
  • Håntverksbedrifter og mindre entreprenører, bygg-og-anlegg, olje og offshore som vil føre timer og materialforbruk ute i felten.
Les mer om bransjeløsning for tjenesteytende bedrifter

Eget fagteam innen Lønn & HR

  • Vi kan hjelpe deg med løsningsforslag og systemvalg tilpasset din bedrift.
  • Vi kan gi deg gode råd i hvordan du kan optimalisere HR-prosessene dine for å bli mer effektiv.
  • Vi kan hjelpe deg med support innen lønn og HR.

 

Koster utfylling av reiseregning 950,- per måned?!

La oss leke oss litt med tall. Sum fullstendig uproduktiv tid til å finne frem reiseregninger, fylle ut skjema, regne ut antall km etc.: 2,5 timer per ansatt / per måned. Gjennomsnitt timekostnad Norge: 380,-. Derfor skal man gå til anskaffelse av et moderne system for reiseregning / utlegg.