Moderne og nettbasert lønnssystem

Visma.net Payroll.

Moderne og nettbasert lønnssystem for små og mellomstore bedrifter. Forenkler og effektiviserer lønn- og HR-arbeidet.

Book demo / møte

Skybasert lønnssystem

Visma.net Payroll.

Visma.net Payroll er ett nettbasert lønnssystem for deg som ønsker et moderne lønnssystem der det er tenkt nytt og innovativt. Samtidig bygger det på årelang erfaring og verdifulle tilbakemeldinger fra våre lønnskunder. Resultatet er et helt nytt system som forenkler og effektiviserer lønn- og HR-arbeidet i hele din bedrift.

 

Visma.net Payroll

Moderne lønnssystem.

Funksjonalitet som tidligere har vært forbeholdt større lønnssystemer, er nå tilgjengelig for bedrifter i alle størrelser.

Lønnssystem

 • Delberegning av lønn
 • Lønnsslipp til mobil
 • Integrasjon med Altinn (A-melding)
 • Integrasjon med økonomi
 • Pensjonsrapportering (OTP)
 • Fagforeningskontingent
 • Feriepenger og lønn i feriemåneden
 • God oversikt over historiske data
 • Firma med avdelingskontor

Smarte apper

 • Timeregistrering
 • Spesiell lønnskompensasjon
 • Ferie og fravær
 • Godkjenning på farten fra mobilen
 • Full oversikt for ansatte over timer, ferie og fravær
 • Full oversikt for ledere over ansattes timelister, ferie og fravær
 • Lover og regler 
 • Korrekt ferie- og fraværsstatistikk

Forenkler

 • Enkelt å føre en korrekt reiseregning
 • Før utlegg og reise direkte fra mobilen
 • Kvitteringer rett inn i løsningen
 • Godkjenn reiser og utlegg fra mobilen
 • Automatisk føring av kjørebok
 • Kredittkorttransaksjoner integrert
 • Lover og regler oppdaterte
 • Beregner diett etter statens satser
 • Løsningen støtter valuta
 

Fordeler for daglig leder

Gi din bedrift et konkurransefortrinn. Systemet er nytt og innovativt og vil forenkle lønn- og HR-arbeidet i din bedrift.

 • Tids- og kostnadsbesparende
 • Automatisering av manuelle prosesser
 • Effektive verktøy for alle ansatte 

FORDELER FOR ØKONOMISJEFEN

God funksjonalitet og integrasjoner med økonomi og HR betyr enklere drift, og automatiserte oppgaver innen lønnsarbeidet.

 • Effektiviserende og fremtidsrettet
 • Ingen kostnader til drift og oppdateringer
 • Meget gode integrasjonsmuligheter

FORDELER FOR LØNNSSJEFEN

Med Visma.net Payroll får du en enklere og mer effektiv arbeidsdag. Full kontroll. Fornøyde ansatte.

 • Fleksibelt og brukervennlig
 • Avvikshåndtering istedenfor punching
 • Bredt kurs- og kompetansetilbud

FORDELER FOR ANSATTE

Sjekk din lønnsprofil når som helst. Fiks administrative oppgaver på nett og mobil. Visma.net Payroll gjør det enkelt å være ansatt.

 • Utlegg, fravær og time på nett og mobil
 • Full oversikt over lønn, ytelser og fravær
 • Farvel til uoversiktlige lister og skjemaer
 

Hvorfor velge Visma.net Payroll?

Trygghet, forutsigbarhet og brukervennlighet

Visma.net Payroll er en smidig og brukervennlig løsning som vil fjerne manuelt arbeid og tidkrevende oppgaver. 

 • Manuelle oppgaver er byttet ut mot smidige, brukervennlige og automatiske prosesser.
 • Du arbeider i skyen, som betyr at du kan jobbe i løsningen vår fra pc, nettbrett eller mobil, hvor du vil.
 • Du har tilgang til alt du trenger. Godkjenning kan skje på farten, enten du er leder eller lønningsansvarlig.
 • Ingen flaskehalser, samtidig kan du være trygg på at dataene behandles trygt, raskt og kontrollert.
 • Du sparer tid.
 • Ingen utgifter til drift og oppdateringer.
 • Komplekse oppgaver blir gjort enkle.

 

Hvem passer Visma.net Payroll for?

Velger du Visma.net er er du opptatt av å få en løsning helt i skyen som er enkel og intuitivt i bruk. Du ønsker et system som kan hjelpe bedriften digitalisere manuelle prosesser slik at du og dine ansatte bruker mindre tid på administrasjon.

 • Du vil automatisere lønnskjøringen.
 • Du vil ha en moderne løsning dere kan vokse i.
 • Du ønsker en løsning i skyen.
 • Du vil ha en fleksibel løsning.

Lønnssystemet Visma.net Payroll passer ekstra bra om du har sesongansatte. Du betaler kun for de du har registrert i løsningen. Det vil si at du kun betaler for det du trenger og du kan enkelt skalere opp eller ned løsningen etter dine behov.  

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Kontakt meg