<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 1 Toppbanner marco-forno-Nsz5grjpZis-unsplash 1920x1080

REISE OG UTLEGG

Unit4 Travel & Expenses.

Webbasert system som håndterer reiseregninger og utlegg. Sammen med sømløs integrasjon mot ditt lønns- og økonomisystem gir det full kontroll og enklere behandling av reiser og utlegg i din virksomhet.

Simplifying Business

Unit4 Travel & Expenses (Current Reise og Utlegg).

Webbasert system som håndterer reiseregninger og utlegg. Integreres med flere ulike lønnssystemer.

UNIT4 TRAVEL & EXPENSES (CURRENT REISE OG UTLEGG)
Under navnet Current Reise & Utlegg har Unit4 Travel & Expenses vært en suksess i det norske markedet i mange år.

Administrasjon av reiseregninger behøver ikke å være et mareritt, verken for de som er på farten eller for økonomi- og lønnsavdelingen. Utlegg og kvitteringer registreres raskt og riktig fra mobilen mens ansatte er på reise. Sammen med sømløs integrasjon mot ditt lønns- og økonomisystem gir det full kontroll og enklere behandling av reiser og utlegg i din virksomhet.

Velkommen tilbake til ferdig utfylt reiseregning. Bedrifter kan raskt og enkelt effektivisere oppgjør av reiser og andre utlegg. Ansatte registrerer sine regninger og utlegg på web uten behov for opplæring eller kjennskap til gjeldende regelverk, satser og kontoplaner.

WEB-BASERT, INTUITIVT OG ENKELT Å BRUKE

  • Friheten til å behandle reiseregninger og utlegg - når og hvor du selv vil.
  • Kredittkorttransaksjoner kommer fortløpende inn.
  • Daglig oppdatering av valutakurser og Statens satser for reiseregulativ.
  • Ivaretar de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter.
  • Håndterer bedriftens egne særavtaler og satser.
  • Diett og måltidsfradrag, kjørebok, diverse utlegg.
  • Kostnadsføring på prosjekter, kostnadssteder og kontoer tilpasset bedriftens behov.
  • Integreres med ERP og lønnssystem.
  • Norsk, svensk og engelsk versjon.

ALLE TYPER REGNINGER KAN BEHANDLES I ETT OG SAMME SYSTEM
Med Current Reise & Utlegg får du mer enn bare reise. I tillegg til reiseregning etter statens eller bedriftens eget regulativ, kan andre regningstyper defineres med egne behandlingsregler, lønnsarter og kostnadstyper. Eksempler på regningstyper kan være kilometergodtgjørelse/kjørelister eller refusjon av ulike utlegg som telefoni, bredbånd og avisabonnement.

LEVERES MED ELEKTRONISK DOKUMENTFLYT FOR ATTESTERING
Current Reise & Utlegg leveres med elektronisk dokumentflyt for attestering, purring, godkjenning. En kraftig rapporteringsfunksjon (tilsvarende Excel/ pivot) følger med for uthenting av utlegg- og reiseoppgjør på ansatt-, avdelings-, prosjekt og lønns-/økonominivå.

KREDITTKORTTRANSAKSJONER DIREKTE TIL REISEREGNINGEN
Bedrifter kan inngå en kortavtale med sin kredittkortleverandør, slik at utlegg betalt med kredittkort automatisk fremkommer i den enkeltes reiseregning med korrekt valutakurs, lønnsart, mva med mer.