Har du tilgang og kontroll på datene dine?

Vi tilbyr backuptjeneste for Microsoft 365.

Microsoft leverer kraftige tjenester i Office 365. Men visste du at  sikkerhetskopi av dataene dine ikke er inkludert? Vi tilbyr en backupløsning av hele exchange miljøet, hybrid eller ikke, slik at alle dataene dine er trygt samlet til enhver tid på samme sted.

Be om pristilbud

Opplever du også datatap i Office 365?

Av over 1000 spurte IT-proffer opplevde hele 81% av dem datatap i Office 365. Dette skyldes alt fra enkel brukerfeil til store datasikkerhetstrusler. Men med Veeam® Backup for Microsoft Office 365 eliminerer du risikoen for å miste tilgang og kontroll over dataene dine.  

Kjenner du på disse risikofaktorene?

Sletting

Hvis en brukerkonto blir slettet, med vilje eller ikke, er dette ikke mulig å gjenopprette i standard Office 365.

Oppbevarings policy

Office 365 tilbyr en begrenset oppbevaringspolicy og gir ikke mulighet til å gå tilbake til ett gitt tidspunkt i tid.

Interne sikkerhetstrusler

Microsoft har ikke mulighet til å fange opp en hevngjerrig ansatt som sletter data eller strategisk sletting av data fra illojale ansatte.

 

Eksterne sikkerhetstrusler

Malware, virus, ransomware m.m er en reell trussel. Office 365s innebygde backup/recovery er ikke tilstrekkelig i mange tilfeller.

Juridiske krav

Noen ganger må det hentes e-poster, filer eller lignende fra backup for å brukes i en juridisk strid. Microsoft har "Litigation Hold", men igjen er denne utilstrekkelig hvis f.eks. brukerkonto er slettet.

Hybride Exchange løsninger

Ofte blir backup vanskelig med hybride installasjoner. Med Veeam Office 365 backup fra Amesto Firstpoint kan du få en enhetlig backup av hele exchange miljøet, hybrid eller ikke, samlet på ett og samme sted.

Priser

1500 kroner

1550 kr pr mnd

11.50 kr pr mnd

706,56 kr pr mnd

Pris etter avtale

Eventuell oppfølging og support faktureres etter medgått tid og i henhold til alltid gjeldende priser.

Send oss en mail