<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

IMG_9924 ATH NOV21 1920x1080

KVALITET OG TRYGGHET I ALLE VÅRE PROSJEKTER

Vår prosjektmetodikk og implementeringsmodell.

KVALITET OG TRYGGHET

Prosjekt.

Vi mener at lønnsomhet og bærekraft er to sider av samme sak. For oss er det å bidra til samfunnet en del av det å drive virksomhet. Trippel bunnlinje er en modell som innebærer at våre ledere må levere resultater ikke bare utfra et økonomisk perspektiv, men også inkludere mennesker og miljø. Våre verdier skaper stolthet og mening rundt den jobben vi gjør og det selskapet vi bygger.

Vi mener at lønnsomhet og bærekraft er to sider av samme sak. For oss er det å bidra til samfunnet en del av det å drive virksomhet. Trippel bunnlinje er en modell som innebærer at våre ledere må levere resultater ikke bare utfra et økonomisk perspektiv, men også inkludere mennesker og miljø. Våre verdier skaper stolthet og mening rundt den jobben vi gjør og det selskapet vi bygger.

AIM - AMESTO IMPLEMENTASJON MODELL

Kvalitet i leveransen.

Amesto Solutions har etablert en prosjektgjennomføringsmetodikk vi kaller AIM - Amesto Implementasjon Modell. Denne vil sikre en helhetlig, strukturert leveranse og økt forretningsverdi for våre kunder. Metoden omfatter:

 • Identifisere: Krav, ressursplanlegging og kostnadsestimering. 
 • Løsningsdesign: Kvalitetssikring av systemspesifikasjoner.
 • Implementere: Konfigurering og utvikling. 
 • Stabilisere: Test, justeringer og opplæring.
 • Produksjon: Support og oppfølging etter "live".   

AIM FOR SUKSESS

Gjennomføring og definerte roller.

KVALITET PÅ ESTIMATER OG LØSNING

For å kunne levere et kostnadsestimat og en foreslått omfang av prosjektet er det ofte vanlig å starte med en pre-study/for for å få en forståelse av kundens krav. Her avdekkes bl.a.: 

 • Kundens totale behov/ønsker for løsningen.
 • Skissering av relevante områder av prosjektet: integrasjoner, import, rapporter, prosedyrer etc.
 • Kartlegging av infrastruktur og bruk av løsningen.

Målet er å få en forståelse av kundens kravspesifikasjon, levere et kostnadsestimat og foreslått omfang av prosjektet.

DEFINERTE ROLLER OG ANSVAR

 • Prosjektleder: Leder prosjektet og overvåker at prosjektet er innenfor prosjektets betingelser.
 • Løsningsarkitekt: Ansvarlig for tilfredsstillelse av kundenes forretningsmål.
 • Ansvarlig for trening/opplæring: Ansvarlig for opplæring kunden i hvordan bruke løsningen.
 • Implementeringsansvarlig: Ansvarlig for å implementere, konfigurere og utvikle løsningen.
 • Testansvarlig: Er med for å sikre at levering oppfyller de definerte forventninger og mål før go-live.
 • Teknisk ansvarlig: Hovedansvarlig for å installere produktene og fastslå en jevn distribusjon.

LANG ERFARING MED

Forretnings- og tjenesteleveranser.

Alle kunder er unike med ulike behov. Våre konsulenter og løsningsrådgivere har erfaring med alt fra små til store prosjekt og kunnskap om krav og behov til en rekke ulike bransjer. Vi har egne team innen økonomi, logistikk, utvikling, integrasjoner og andre fagområden som BI, AI, CRM og HRM som vil sikre at du får en løsning som vil øke forretningsverdien.