<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

SIMPLIFYING BUSINESS

Enkel guide til å kjøpe nytt CRM-system

Hva bør du tenke på når du skal investere i nytt system?

guide

Enkel guide til å kjøpe nytt CRM-system

Et CRM-system er et verktøy som samler alle aktiviteter og all kommunikasjon mellom bedriften og kunder og samarbeidspartnere. Grunnfilosofien med «Customer Relationship Management» (CRM) er å bygge bedre kundeforhold – og hovedformålet med et CRM-system er å tilby verktøyene bedriften trenger for å få til nettopp dette. 

I tillegg vil det rette CRM-systemet kunne effektivisere flere av bedriftens interne oppgaver. Start med å ta stilling til punktene i denne listen for å få mest mulig ut av det nye systemet.

1) Vurder hva du vil oppnå med det nye CRM-systemet

Start alltid med å kartlegge hvilke utfordringer dere skal prøver å løse. Sliter dere for eksempel med å nå omsetningsmålene? Er det lite nye kunder – eller opplever dere at tidligere gode kunder faller fra? Sliter dere med å følge opp leads? Når dere har hovedutfordringene klart for dere, bør dere kikke nærmere på rutinene som påvirker disse utfordringene i dag. Med utgangspunkt i eksemplene over, kan det blant annet være smart å se på rutiner rundt første kundemøte, tilbud, forhandling og oppfølging. Videre bør dere spørre dere om følgende:

  • Er det deler av disse prosessene som tar for lang tid, er vanskelig å gjennomføre eller har vekket misnøye blant kunder?
  • Hva skiller en salgsprosess med potensielle kunder fra en salgsprosess med eksisterende kunder?
  • Hvor i prosessen må du gjøre forandringer for å nå bedriftens mål?

Alle svarene dere kommer opp med legger grunnlaget for å kunne besvare hovedspørsmålet:Hvordan kan et CRM-system hjelpe meg med bedriftens utfordringer?

2) Definer krav til teknologi, grensesnitt og support

Alle bedrifter som implementerer et nytt system, må tenke på hvilke systemer de bruker i dag. Skal det nye systemet delvis eller fullstendig erstatte gamle systemer – eller være et tillegg? Det er spesielt viktig å vurdere om de ulike systemene må eller bør kunne snakke sammen. Bør CRM-systemet for eksempel kunne behandle informasjon om aktivitet på bedriftens hjemmeside? Bør det kunne integreres med et eksisterende prosjektstyringsverktøy, eller ser dere kanskje etter et kombinert CRM- og prosjektstyringssystem? Må det nye systemet være kompatibelt med CRM-systemet til andre filialer av bedriften? Kartlegg følgende:

  • Hvor datakyndige er de ansatte?
  • Hvilke tilbakemeldinger har ansatte hatt om øvrige systemer?
  • Trenger dere tilgang til systemet fra nettbrett eller smarttelefon?
  • Har dere egen IT-avdeling?

3) Ha budsjettet for det nye CRM-systemet klart

Når det gjelder finansiering, er det spesielt to forhold som innvirker: om dere velger en server- eller skybasert løsning. Med en skybasert løsning betaler dere per bruker per måned, mens en serverbasert løsning krever mer kapital i oppstarten til blant annet hardware, programvare og lisenser. Andre ting som vil spille inn på prisen, er behov for tilpasning, tilleggsløsninger og integrering med andre systemer. Server- og skybaserte CRM-systemer har ulike fordeler og ulemper som alle bør tas med i betraktningen – hvis det er økonomisk rom for begge løsningene i utgangspunktet.

4) Sammenlign systemer med et klart fokus på bedriftens behov

Ikke gå i fellen av å måle systemer opp mot hverandre på bakgrunn av hvor mange fiffige tilleggsfunksjoner de har. Faren er at du glemmer detaljforskjellene i funksjonene bedriften faktisk trenger, som kan utgjøre en betydelig forskjell for både brukeropplevelsen og resultatet. Innhent likevel alltid tilbud fra minst to leverandører, gjerne basert på en kravspesifikasjon , så du både har noe å måle tilbudet opp mot, og forsikrer deg om å finne en leverandør som forstår bedriften din og kan bli en god samarbeidspartner.

[Prøv SuperOffice CRM gratis]


5) Husk at du ikke trenger å finne CRM-systemet helt på egen hånd

Det å velge CRM-verktøy handler i det store og det hele om å finne noen som kan hjelpe deg med å kartlegge hvilke behov du skal ha dekket. Et grundig forarbeid gjør kartleggingen enklere, men vi går alltid gjennom behovene sammen med deg for å fange opp alle nyansene. Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg eller om du ønsker et tilbud – vi har mange års erfaring med CRM-verktøy og -veiledning, og er ikke redde for å bli sammenlignet med andre leverandører på å gi det beste tilbudet for deg og din bedrift.
 

Book demo av CRM-system eller spør våre spesialister om mer informasjon.