Konsulent ERP Finans

Liker du å jobbe med ERP-systemer?

Konsulent ERP Finans.

Liker du å jobbe med ERP-systemer?

Konsulent ERP Finans.

ER DU VÅR NYE KOLLEGA?

Konsulent med ERP og Finans erfaring.

Operativ tilnærming og gode samarbeidsegenskaper er viktig for å lykkes med å skape gode resultater. Stillingen innebærer omfattende kontakt både med kunder og leverandører. Vi søker primært deg som har fokus på gode løsninger, og som er opptatt av at kunder til enhver tid blir ivaretatt på en effektiv og profesjonell måte iht. selskapets mål om den gode kundeopplevelsen.

Som medarbeider i Amesto Solutions er du en kulturbærer knyttet til vår visjon, «Awesome place to work» og vår misjon Simplifying business. Det forventes at du jobber tydelig og strukturert med våre verdier; anerkjennelse, engasjement og kundeopplevelse.

Arbeidssted:

Oslo/Østlandet.

Krav til rollen

Du har ansvar for egen budsjettoppnåelse uten at det påvirker din evne og vilje til å hjelpe kollegaer dersom det trengs. Du forventes å tilegne deg kompetanse, og omdanne dette sammen med egen erfaring og kunnskap til rådgivende tjenester for våre kunder. Du er proaktiv ovenfor kunder, og til dels selvgående med tanke på å generere nye oppdrag for deg selv, og dine kollegaer.

Arbeidet foregår både selvstendig, og i team/prosjekt. Ved arbeid i team forventes det at du fungerer både som aktiv deltaker, men også som veileder for andre.

Finans Teamet er virtuelt med stor geografisk spredning, og det forventes en høy grad av selvstendighet i planlegging og utføring av eget arbeid.

Våre kunder er geografisk spredt, og det kan forekomme noe reisevirksomhet knyttet til prosjekt/leveranser/oppdrag der det ikke er formålstjenlig å arbeide nettbasert.

 

Formell utdanning

Høyskoleutdanning på minimum Bachelor nivå. Økonomisk/administrativ retning, og gjerne med fordypning innen:

  • Økonomi/Regnskap
  • Prosjekt/time

Arbeidserfaring innen relevante bransjer og/eller fagområder kan oppveie manglende høyskole.

Kompetanse og arbeidsoppgaver

Du evner å sette deg inn i, og forstå, en bedrifts forretningsprosesser, og administrative prosesser. Med utgangspunkt i denne forståelsen skal du kunne utarbeide et løsningsforslag som effektiviserer disse prosessene basert på de verktøy (Visma Business) vi leverer. Dette løsningsforslaget skal du deretter kunne implementere enten selvstendig eller i team.

Som konsulent vil du ha varierende arbeidsoppgaver i form av å være utøvende konsulent på prosjekt- og løpende oppdrag, være prosjektleder på mindre prosjekter, holde kurs/opplæring og konvertere data.

Det er en forutsetning av du liker å jobbe med ERP systemer.

Personlige egenskaper

  • Serviceinnstilt og gledesspreder
  • Aktivt og inkluderende forhold til kollegaer
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Strukturert og selvstendig
  • Lærevillig
  • Helhetlig tankegang

HVEM ER VI. Amesto har som ambisjon å være et Awesome place to work for sine ansatte. Vi er summen av menneskene som jobber her. De som gløder for jobben sin, er engasjerte og bidrar til å skape en god arbeidsplass. De som alltid er på jakt etter å gjøre ting enklere. Ledere som er forutsigbare, kloke og entusiastiske. Ledere som ser, lytter, utfordrer og respekterer sine ansatte.

OM OSS. Konsernet består av flere selskaper og nesten 300 dedikerte medarbeidere og er en del av Amesto Group. Vi er en komplett leverandør innen CRM, ERP, HRM, BI og AI. Vi kan levere alt fra IT-drift og infrastruktur til forretningssystemer med tilhørende tjenester, rådgivning, consulting og utvikling.

ASK MORE. Hos oss blir du oppfordret til å stille spørsmål til alt, fordi vi mener at det er de gode spørsmålene som driver oss, våre kunder og samfunnet videre. Du er alltid nysgjerrig på nye ting, gjøre ting på en enklere og smartere måte som skaper verdi for både kunden og selskapet.

VÆR EN KULTURBYGGER. Du prioriterer oppgavene knallhardt for å nå målene vi har satt, samtidig er du engasjert og opptatt av kvalitet. Vi trenger en som deg. En som jobber målrettet, taktisk, med langsiktig intensjon om å simplifying business.

EN AV OSS? Vi skal være «An awesome place to work». Vi skaper engasjement og resultater ved hjelp av nære ledere, innsikt, kompetanse, ny teknologi og deling. Vi går på jobb hver dag for hjelpe våre kunder og ansatte å forenkle sin hverdag, så de kan bruke tiden på det som virkelig betyr noe. På jobb og i livet. Vi er stolte av å si at våre ansatte har de skarpeste hodene og de varmeste hjertene … og vi har plass til deg.

Les mer om oss