Referanse &Frankly

Aker Biomarine.

Det finnes mye forskning som viser at engasjerte medarbeidere er veldig viktig for å generere nye ideer for produktiviteten, for å komme opp med løsningsforslag og selvfølgelig at det har en effekt på sykefraværet. Så det er veldig viktig å vite hvor engasjerte våre medarbeidere er, så derfor har vi valgt å måle det.

Aker Biomarine.

Det finnes mye forskning som viser at engasjerte medarbeidere er veldig viktig for å generere nye ideer for produktiviteten, for å komme opp med løsningsforslag og selvfølgelig at det har en effekt på sykefraværet. Så det er veldig viktig å vite hvor engasjerte våre medarbeidere er, så derfor har vi valgt å måle det.

Referanse | Aker Biomarine

For oss er medarbeiderengasjement en av nøkkelfaktorene for at vi skal lykkes.

 

Måling av medarbeiderengasjement

Hva mener Aker Biomarine om medarbeiderengasjement?

- For oss så er medarbeiderengasjement en av nøkkelfaktorene for at vi skal lykkes. Som veldig mange selskaper så mener også vi at de er vår nøkkelressurs. Det finnes mye forskning som viser at engasjerte medarbeidere er veldig viktig for å generere nye ideer for produktiviteten, for å komme opp med løsningsforslag og selvfølgelig at det har en effekt på sykefraværet. Så det er veldig viktig å vite hvor engasjerte våre medarbeidere er, så derfor har vi valgt å måle det.

Hvorfor valgte dere &frankly og Amesto Solutions?

- Vi ønsket å ha et verktøy som selvfølgelig skal være litt lavterskel, som skal ha et bra brukergrensesnitt for våre ansatte, skal være lett å ta i bruk og som skal kunne fasilitere disse prosessene for våre ledere. Jeg har jobbet en del med medarbeiderundersøkelser på den tradisjonelle måten med en undersøkelse som kjøres en gang i året. Da blir det mye internt fokus i en periode, når resultatene kommer, man skal komme opp med forbedringspunkter og det blir et veldig internt fokus og kanskje resultatene også allerede er utdatert når de foreligger. Ved å bruke &frankly så har vi en puls på stemningen i organisasjonen kontinuerlig. Og forhåpentligvis vil våre ledere se at dette er til god nytte for dem i hverdagen for å ha fokus på hvordan vi jobber sammen og hva vi kan gjøre enda bedre for at det skal være et bra sted å jobbe.

Hvordan bruker dere &frankly?

- Vi har nå brukt &frankly i to måneder. Vi har satt opp spørsmålene sentralt frem til nå. Så vi kjører spørsmål ut til alle ansatte annenhver uke da får de ca et sted mellom tre og fem spørsmål å svare på. Så er det opp til lederne å ta opp resultatene i sitt avdelingsmøte, så det er på en måte vår prosess internt for å bruke &frankly.

Hva håper dere å oppnå med &frankly?

- Vi håper jo at det skal bli et enda bedre sted å jobbe. Jeg tror at i dag så er det vel anerkjent at fornøyde medarbeidere er bedre for bedriften og det er klart det er bedre for den enkelte også å jobbe et sted hvor du trives og hvor du får utspring for potensialet ditt og det du faktisk kan bidra med.

Hva vil du si om oppfølgingen fra Amesto Solutions og &frankly?

- Det har vært veldig bra. Jeg har egentlig ingenting annet enn positivt å si om det. Vi har fått den oppfølgingen vi har hatt behov for, vi har fått den opplæringen vi har bedt om og hatt behov for så det har vært veldig bra.

Les mer om &Frankly

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg