Referanse regnskap

Erik Torp Johannesen, daglig leder, Atenti

"Sammen med Amesto Solutions skaper vi mer business– akkurat slik et godt samarbeid skal fungere!"

Erik Torp Johannesen, daglig leder, Atenti

"Sammen med Amesto Solutions skaper vi mer business– akkurat slik et godt samarbeid skal fungere!"

Kundereferanse | Atenti AS

Regnskapsbyrå med dyktige medarbeidere og effektivt økonomisystem.

I regnskapsbransjen er det stor konkurranse og relativt lave timepriser. For å sikre seg fornøyde kunder er det om å gjøre å organisere seg godt, ha dyktige medarbeidere og ikke minst effektive økonomisystemer. Regnskapsfirmaet Atenti tilbyr programvaretilgang til kundene for tilgang till egne data og økt servicegrad. Atenti er et autorisert regnskapskontor med 30 ansatte og avdelinger i Vestfold og Tele­mark. Her er det alt fra store til små kunder, kjeder og enkeltmannsforetak. Selskapets hovedoppgaver er regnskap, rådgivning og økonomisystemer, og det er de gode på, i følge daglig leder og partner Erik Torp Johannessen.

Atenti byr på høyt kvalifiserte medarbeidere, god rådgiving og en glimrende programvare-løsning. De har drøyt 600 kunder på systemet, noe som er et stort ansvar.

– Med Amesto Solutions som vår leverandør av programvare og Itum som ASP-leverandør, har vi en trygg og effektiv løsning for kundene og en innbringende løsning for Atenti. Vi har outsourcet IT-drift og har både Visma Global og Visma Business, som er de to store regnskapsprogrammene. I tillegg kjører vi Visma Lønn, og vi har elektronisk flyt via Visma Approval Center, forteller Johannessen.

Knytter kundene til seg med programvare og gode tjenester

Johannessen forteller at mye av suksessen ligger i at Atenti gir kundene tilgang til sel-skapets system. Kundene kan sitte på eget kontor og ta ut rapporter, foreta fakturering eller bruke de delene av økonomisystemet de selv ønsker. Dagens løsning gjør at Atenti raskt får nye kunder opp og stå, samtidig som eksisterende kunder har tilgang til en svært driftssik­ker og effektiv løsning.

– I Atenti lærer vi bort gode rutiner og hjelper kundene med brukerspørsmål. Slik knyt­ter vi kundene tett til oss. Sammen med Amesto Solutions skaper vi dermed mer business, akkurat slik et godt samarbeid skal fungere!

Erik Torp Johannesen, daglig leder, Atenti

"Vi har fått en trygg og effektiv løsning for kundene og en innbringende løsning for Atenti."

Kunden bruker løsningen uten å tenke på drift

Løsningen gjør at Atenti kan tilby et komplett økonomisystem med minimalt behov for in­stallasjon, og helt uten maskinpark hos kunden. Dermed trenger ikke kundene å bekymre seg verken for backup eller oppgradering av maskin- og programvare. Dette er tidkrevende oppgaver, så her frigjøres masse verdifull tid. Kostnadsmessig ser Atenti at løsningene ofte kommer svært gunstig ut.

Effektiv produksjon gir kontroll

– Avstemmingsjobben i ettertid er også kjempeviktig. Vi henter filer fra banken for å avstemme, oppnår god kontroll og kunden slipper å betale oss for å gjøre dobbelt arbeid. Dette er skikkelig «kundelim» og fordelene står i kø, mener Johannessen.

Godt samspill med Amesto Solutions!

Kundenes oppdragsgivere kan sende fakturaene direkte til Atenti. Med Visma Dokumentsenter håndterer de kundens leverandørfakturaer. Skanning og elektronisk behandling av innkomne fakturaer og bilag gir raskere attestering og godkjenning, da også store ressursbesparelser. I tillegg gir det bedre oversikt og kostnadskontroll og reduserer antall feilkilder. Ved hjelp av Visma AutoPay oppnås dessuten til enhver tid full oversikt på reskontro.

Avhengig av stabilitet og gode rådgivere

– Vi er en kravstor kunde og det er strenge krav til oppetid og stabilitet. Dette er avgjørende da programva­ren er nødvendig for produksjonen i et regnskapsbyrå. Tilgangen på et stødig støtteapparat hos Amesto Solu­tions er også viktig for å sikre høy service. Samtidig er vi er avhengige av at Amesto Solutions oppgraderer våre systemer, så vi alltid har det beste og nyeste. Oppgrader­ing er for øvrig en stor og virksomhetskritisk oppgave, som forutsetter god planlegging og topp kommunikasjon mellom Amesto Solutions, ASP-leverandør, Atenti og alle Atenti-kundene. Det er selvsagt veldig viktig for oss at det også er et konstruktivt og godt samspill mellom vår ASP-leverandør og Amesto Solutions, og det er det virkelig. Johannessen mener det avgjørende at Amesto Solutions er på hugget og stadig tilbyr bedre løsninger er viktig for å sikre at tjenestene vi tilbyr klientene alltid er konkurranse­dyktig.

Godt samspill med Amesto

Erik Torp Johannessen tror ikke at han er verdens enkleste kunde. Han er nøye, og vokter løsningen for å sikre at kun­dene hans alltid er oppe og går. Tillitsforholdet til Amesto Solutions er av største viktighet.

– Jeg vil at alt skal være bedre, alltid, også Amesto Solutions. Men, vi er ærlige mot hverandre, vi har en åpen kommunikasjon. Jeg liker at Amesto Solutions innrømmer det når de gjør noe feil. Vårt lange og gode kundeforhold gjør at vi får ekstra god service og oppføl­ging, da blir naturlig nok terskelen for å bytte høy.

En annen ting som er viktig for oss er at Amesto Solu­tions er store. De er lokale med sine avdelingskontor, men sitter samtidig med en størrelse som gir prioritet inn mot Visma som er kjempeviktig for oss. Vi blir tatt på alvor. Det er viktig og gir en god følelse.

Serverløst med Visma.net

Johannessen gleder seg over det nyutviklede Visma.net, som han mener kommer som en helt naturlig konsekvens av krav til effektivitet.

– Det å bytte til et nytt system er imidlertid en enorm jobb. At Visma.net er fremtiden er det liten tvil om, men for oss vil det ta mange år, sier han. Webløsningen vil spise markedsandeler og her vil Amesto Solutions viktigste rolle være å rådgi kunden! Enda mer strømlin­jeformede forretningsprosesser og integrerte tjenester vil øke både vår og kundenes effektivitet. Viktigst er likevel stabile programmer som hjelper oss å gjøre jobben raskt – vi lever jo av timer, avslutter Erik Torp Johannessen.