Kundereferanse Amesto Clockwork

Referanse

Helse Nord.

Referanse

Helse Nord.

Referanse

Helse Nord er fornøyd med Amesto Clockwork.

- Endelig har vi fått ett fellessystem med veldig gode statistikker og full kontroll på hva som kjøpes i hele foretaket, sier Raymond V. Pedersen, prosjektleder og konsernansvarlig for Amesto Clockwork i Helse Nord.

Amesto Clockwork løser våre behov innen logistikk og innkjøpsstyring

Helseforetakene i helseregion nord består av 4 helseforetak med til sammen 11 sykehus.

- Clockwork løser vårt samlede behov for styring av innkjøp og logistikk, kan Raymond V. Pedersen, prosjektleder og konsernansvarlig for Amesto Clockwork i Helse Nord fortelle.

- Varekjøp for foretaksgruppen utgjør ca 2,4 mrd kr årlig. Vår installasjon er en flerfirmaløsning med fellesregistre og løsningen er integrert mot økonomi, elektronisk faktura, samt KGV system. Dette gir oss lavere transaksjonskostnader og ett enklere vedlikehold.

- Løsningen som har vært i bruk siden juni 2006, brukes til all internforsyning for lagerførte artikler ved sykehusene. Aktiv forsyning (can-ban prinsippet) støttes godt opp av løsningen og har gitt oss effektiviseringsgevinst for internforsyningen vår. Web basert mat rekvisisjonsløsning for pasienter er implementert og har bidratt til effektivisering av intern matvare logistikk på sykehusene.

- Løsningens fleksible, rollebaserte godkjennings metodikk er tatt i bruk for våre direkteanskaffelser mot leverandører. Direkteanskaffelser desentralisert via web er implementert ved flere av sykehusene og er fremdeles ett satsnings område. Vårt mål er å ha 100 % av anskaffelsene gjennom Clockwork!

Raymond V. Pedersen, prosjektleder og konsernansvarlig for Amesto Clockwork i Helse Nord

"Endelig har vi fått ett fellessystem med veldig gode statistikker og full kontroll på hva som kjøpes i hele foretaket."

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg